• Erasmus+ EDUQAS

  Імплементація системи забезпечення якості освіти через співробітництво університету-бізнесу-уряду в ЗВО

  586109-EPP-1-2017-1-RO-EPPKA2-CBHE-SP EDUQAS

   

  Web-site http://web.elth.ucv.ro/eduqas/

  https://www.facebook.com/EDUQASErasmus/

   

  Тривалість проекту: 15 жовтня 2017 –  14 жовтня 2020

   

  Цільова група: студенти, адміністративний та науковий персонал ЗВО, фахівці з питань якості, представники бізнесу, державні органи, асоційовані партнери.

  Координатор:

  проф. Анка Бандой

  Контакти:

  тел.: +40-351-403145

  е-адреса: eduqas.ucv@outlook.com

   

  Партнерство:

  • Університет Крайова, Румунія
  • Університет Льєж, Бельгія
  • Королівський технологічний інститут KTH, Швеція,
  • Пловдивський університет “Paisii Hilendarski”, Болгарія
  • Латвійський університет, Латвія
  • Університет Лотарингії, Франція
  • Вища рада з оцінки досліджень та вищої освіти, Франція
  • Харківський національний економічний університет ім. Семена Кузнеца, Україна
  • Національний університет “Львівська політехніка”, Україна
  • Донецький державний університет управління, Україна
  • Національна металургійна академія України
  • Казахський університет міжнародних відносин Аблай-Хан та світові мови
  • Казахський університет економіки, фінансів та міжнародної торгівлі
  • Інститут вищої освіти Національної академії педагогічних наук України
  • Національне агентство з забезпечення якості вищої освіти України
  • Міністерство освіти і науки України
  • Міністерство освіти і науки Казахстану

  Мета та завдання проекту:

  Мета проекту полягає у впровадженні системи забезпечення якості освіти шляхом розробки ефективних внутрішніх стандартів якості, що сприятимуть підвищенню можливостей працевлаштування студентів університетів країн-партнерів. Внутрішня система контролю якості буде ґрунтуватися на аналізі потреб і можливостей казахських та українських ЗВО, досвіді та кращих практиках забезпечення якості в Болонському процесі.

  Завдання проекту:

  • створення 6 підрозділів із забезпечення якості, що об’єднують заходи з забезпечення якості та підтримують розвиток  культури якості серед усіх учасників;
  • впроваджувати внутрішні керівні принципи та процедури забезпечення якості, спрямовані на вдосконалення освітніх програм та інших заходів;
  • нарощувати потенціал навчально-викладацького складу, який бере участь у циклі забезпечення якості;
  • модернізація внутрішніх інформаційних систем оцінки якості та вдосконалення інфраструктури забезпечення якості;
  • розвивати мережу експертів із забезпечення якості через співпрацю університетів-бізнесу-уряду, відкриту для нових членів.

  Напрями діяльності за проектом:

  • сприяти створенню культури якості на різних рівнях шляхом мотивації, довіри, відповідальності студентів, інституційного лідерства окремих працівників;
  • розробити пропозиції щодо розробки програм для бакалаврів та магістрів за участю всіх зацікавлених сторін;
  • розробити технології оцінки якості програм бакалаврів та магістрів; розроблені програми повинні відповідати цілям та результатам навчання;
  • провести тренінг для фахівців з якості освіти та академічного персоналу;
  • удосконалити партнерську мережу університет-бізнес-уряд через співпрацю з університетами ЄС;
  • удосконалити внутрішню інформаційну систему університетів з оцінки якості;
  • розробити корпоративну інфраструктуру забезпечення якості на базі ІКТ.

  Результати:

  • Створено підрозділи контролю якості, розроблено набір стандартів, керівних принципів для забезпечення внутрішньої якості вищої освіти.
  • Поліпшення якості діяльності (дослідження, освіта, управління) на основі вивчення процедур та процесів університетів ЄС.

  Матеріали тренінгів

  University of Craiova, Romania

  Methodology for External Evaluation, Romania

  University of Craiova Self-Evaluation Report

  University of Plovdiv “Paisii Hilendarski”, Bulgary

  Procedures for Institutional Accreditation and Documentation for Their Implementation

  Self-Assessment Report of National Evaluation and Accreditation Agency, Sofia

  Royal Institute of Technology, Sweeden

  The CDIO Standards 2.0

  Degree of Master of Science in Engineering

  Education Assessment Exercise

  KTH Research Assessment Exercise

  Self-Evaluation Manual for the Education Assessment Exercise

  KTH Quality assurance

  Liege University, Belgium

  Internal QA system

  External QA system

  Analysis of thirteen evaluations against the benchmarks and guidelines for quality assurance in the European Higher Education Area (ESG), Part 1

  SMAQ Présentation

  University Lorraine, France

  Quality approach in training

  Following Students’ Paths, While and After Studying at Université De Lorraine

  Courses assessment

  Competency-based Education

  Policy, strategy and quality approach

  Self-assessment in training and external references

  • Поліпшення культури якості серед студентів, викладачів, адміністративного та керівного персоналу університету.

  Opportunities and challenges in integrating the academic and professional aspects in the curriculum

  • Розроблено партнерську мережу університет-бізнес-уряд за сприянням агентств забезпечення якості, професорів, дослідників, студентів з університетів ЄС.
  Stakeholder Link
  IT-cluster Kharkiv http://it-kharkiv.com
  SoftPro http://www.wgsoftpro.com  
  IT-cluster Kharkiv http://it-kharkiv.com
  Akvelon http://akvelon.com
  EPAM Ukraine https://www.epam.com
  Sloboda Studio https://sloboda-studio.com
  Nix Solutions http://www.nixsolutions.com
  Raccoon Gang https://raccoongang.com
  Agilites https://agilites.com
  1C-Rarus Kharkiv (Tellur) https://tellur.com.ua

   

  • Розвиток в університетах внутрішньої інформаційної системи з оцінки якості та корпоративної інфраструктури забезпечення якості.

  Програма «Компас» для оцінювання якості

  • Впровадження внутрішньої політики, керівних принципів та процедур забезпечення якості, що будуть основою для національних стандартів забезпечення якості.

  Забезпечення якості освіти в ХНЕУ ім. С. Кузнеця

  Діяльність відділу в системі забезпечення якості освіти

  QAIDD activities in system of quality assurance

  Моніторинг результатів навчання

  Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти у Харківському національному економічному університеті імені Семена Кузнеця

  Перелік нормативних документів, що регулюють внутрішнє забезпечення якості освітніх програм у ХНЕУ ім. С. Кузнеця

  Розподіл відповідальності між структурними підрозділами щодо внутрішнього забезпечення якості освіти

  Кодекс професійної етики та організаційної культури працівників і студентів Харківського національного економічного університету ім. С. Кузнеця

  Кодекс академічної доброчесності Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця

  Нормативні і допоміжні документи

  1. ПОЛОЖЕННЯ про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти
  2. Методичні рекомендації для експертів Національного агентства щодо застосування Критеріїв оцінювання якості освітньої програми
  3. Порадник щодо заповнення відомостей самооцінювання освітньої програми (для ЗВО)

   Форми документів

  1. Форма відомостей про самооцінювання освітньої програми
  2. Звіт експертів

   

  Координатор проекту від України:

  Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця www.hneu.edu.ua

  тел.: +380577020304, +380577020202, факс: +380577020717

  Відповідальна особа:

  професор Ірина Золотарьова, радник ректора щодо міжнародних проектів

  тел.: +380677596158;  e-адреса: iryna.zolotaryova@hneu.net