• Відділ забезпечення якості освіти

  61166, м. Харків, просп. Науки, 9-А,
  ХНЕУ ім. С. Кузнеця, головний корпус,
  3-й поверх, каб. 324.
  Тел. +38 (057) 715-18-35 (3-49)

   

  Керівник відділу: к.пед.н., доцент Почуєва Ольга Олексіївна

  Відділ створено у 2010 р.

  Мета: вирішення сучасних завдань щодо забезпечення якості освіти та інноваційного розвитку ХНЕУ ім. С. Кузнеця.

  Функції: науково-дослідна, інформаційно-аналітична, проектно-цільова, організаційно-координаційна, моніторингу та самооцінки, методична, консультативна.

  Напрями діяльності:

  1. Забезпечення функціонування системи якості ХНЕУ ім. С. Кузнеця.
  2. Забезпечення проведення процедур акредитації у ХНЕУ ім. С. Кузнеця.
  3. Консультативна допомога з питань ліцензування.
  4. Підтримка системи інноваційного розвитку ХНЕУ ім. С. Кузнеця.
  5. Інформаційне забезпечення участі ХНЕУ ім. С. Кузнеця в національних та міжнародних рейтингах.
  6. Проведення соціально-психологічних досліджень щодо забезпечення якості освіти ХНЕУ ім.  С. Кузнеця відповідно до вимог зовнішнього та внутрішнього середовища.

  Основні завдання:

  1. Участь у визначенні стратегій і формуванні нормативно-інструктивної та нормативно-методичної бази ХНЕУ ім. С. Кузнеця, яка регламентує внутрішнє забезпечення якості та інноваційну освітню діяльність.
  2. Вивчення, узагальнення та поширення позитивного міжнародного і вітчизняного досвіду з питань освітніх інновацій для внутрішнього забезпечення якості.
  3. Розроблення нормативних документів та методичних матеріалів, які забезпечують функціонування системи якості ХНЕУ ім. С. Кузнеця.
  4. Інформаційне та організаційне забезпечення проходження процедури акредитації ХНЕУ ім. С.Кузнеця.
  5. Надання консультативної допомоги та взаємодія зі стейкхолдерами університету з питань ліцензування.
  6. Визначення відповідності показників діяльності університету нормативним вимогам (Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності тощо).
  7. Забезпечення своєчасного проведення громадських обговорень освітніх програм з подальшим їх оновленням.
  8. Розробка структури та змісту системи забезпечення якості з урахуванням Концептуальних засад розвитку ХНЕУ ім. С. Кузнеця, визначення системи кількісно-якісних показників згідно з європейськими стандартами якості, пріоритетами національних та міжнародних рейтингів вищих навчальних закладів.
  9. Розробка технологій і проведення освітнього моніторингу щодо забезпечення якості освіти та освітньої діяльності, розвитку освітнього середовища ХНЕУ ім. С. Кузнеця.
  10. Інформаційно-аналітичний супровід моніторингу результатів навчання студентів.
  11. Інформаційний супровід проведення рейтингу науково-педагогічних працівників.
  12. Підготовка освітніх інноваційних проектів, їх апробація та впровадження.
  13. Організація та проведення науково-методичних заходів (семінарів, тренінгів, круглих столів) з актуальних питань забезпечення якості, впровадження освітніх інновацій.
  14. Здійснення індивідуально-консультативної роботи з учасниками освітнього процесу з питань забезпечення якості, освітньої інноваційної діяльності.
  15. Організація і проведення соціально-психологічних досліджень щодо забезпечення якості освіти ХНЕУ ім. С. Кузнеця.
  16. Виконання інших завдань із забезпечення функціонування системи якості освіти ХНЕУ ім. С.Кузнеця

  Забезпечення якості освіти