ФАКУЛЬТЕТ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН І ЖУРНАЛІСТИКИ

Рік заснування – 2021

61166, Україна, м.Харків, пр-т Науки 9а,

ХНЕУ ім. С. Кузнеця,  2й навчальний корпус, ауд. 1-2.

Тел./факс: +38 (057) 702-18-30,  (4-03)

E-mail: interrelandjou.hneu@gmail.com

Сайт:  http://dekinter.hneu.edu.ua/

Telegram: https://t.me/interrelj

Факультет очолює декан – доктор економічних наук, професор Птащенко Олена Валеріївна.

 

Структура та організація факультету

До організаційної структури факультету входить деканат факультету міжнародних відносин і журналістики, який виконує управлінські функції з планування, організації, координації і контролю навчальної, методичної, наукової, виховної та організаційної роботи. На факультеті 4 кафедри, є 2 гуртожитки.

 

 

Декан факультету – доктор економічних наук, професор Птащенко Олена Валеріївна.

Кафедри факультету: 

Координатор ECTS від факультету – Воронюк Євгенія Валеріївна, аспірант кафедри міжнародних економічних відносин.

Основні програми факультету

Спеціальність 011 «Освітні, педагогічні науки»
- «Педагогіка та адміністрування освіти»
Спеціальність 061 «Журналістика»
- «Реклама і зв'язки з громадськістю»

- «Медіа-комунікації»
Спеціальність 073 «Менеджмент»
- «Управління навчальним закладом»

- «Управління фінансово-економічною безпекою»
Презентація магістерської програми «Управління фінансово-економічною безпекою»
http://www.ea.hneu.edu.ua/uk/article/upravlinnya-finansovo-ekonomichnoyu-bezpekoyu-53.htm
Спеціальність 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»
- «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»
Презентація освітньо-професійної програми підготовки магістрів за спеціалізацією «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»
http://www.ea.hneu.edu.ua/uk/article/mizhnarodni-vidnosini-suspilni-komunikatsiyi-ta-regionalni-studiyi-magistr-130.htm

Спеціальність 292 Міжнародні економічні відносини
- «Міжнародний бізнес»
Презентація освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів за спеціалізацією «Міжнародний бізнес»
http://www.ea.hneu.edu.ua/uk/article/mizhnarodniy-biznes-92.htm