ФАКУЛЬТЕТ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН І ЖУРНАЛІСТИКИ

Рік заснування – 2021

61166, Україна, м.Харків, пр-т Науки 9а,

ХНЕУ ім. С. Кузнеця,  2й навчальний корпус, ауд. 1-2.

Тел./факс: +38 (057) 702-18-30,  (4-03)

E-mail: mvg@hneu.net

Сайт:  http://dekinter.hneu.edu.ua/

Telegram: https://t.me/interrelj

Instagram: @interrelandj

YouTube: https://youtube.com/@mvg_khneu

Факультети ХНЕУ

Декан факультету –  к.е.н, доцент Чернишов Володимир Васильович

 

Структура та організація факультету

До організаційної структури факультету входить деканат факультету міжнародних відносин і журналістики, який виконує управлінські функції з планування, організації, координації і контролю навчальної, методичної, наукової, виховної та організаційної роботи. На факультеті 4 кафедри, є 2 гуртожитки.

Декан факультету –  к.е.н, доцент Чернишов Володимир Васильович.

Координатор ECTS від факультету:
Яловега Ірина Георгіївна – заступник декана факультету міжнародних відносин і журналістики

 

Основні освітні програми факультету

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти (4 роки)

Спеціальніcть 052 «Політологія»:

Спеціальність 061 «Журналістика»:

Спеціальність 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»

Спеціальність 292 «Міжнародні економічні відносини»

Другий (магістерський) рівень вищої освіти (1,4 роки)

Cпеціальність 011 «Освітні, педагогічні науки»

Спеціальність 061 «Журналістика»

Спеціальність 073 «Менеджмент»

Спеціальність 073 «Менеджмент»

Спеціальність 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»»

Спеціальність 292 «Міжнародні економічні відносини»

Кафедри факультету

Міжнародних економічних відносин

Завідувачка кафедри – доктор економічних наук, професор, Заслужений економіст України Отенко Ірина Павлівна

Міжнародних відносин, політичних наук і практичної філософії

Завідувач кафедри – доктор філософських наук, професор Кузь Олег Миколайович

Педагогіки, іноземної філології та перекладу

В.О. завідувача кафедри – доктор філософських наук, доцент Погорєлова Тетяна Юріївна

Управління соціальними комунікаціями

Завідувачка кафедри – кандидат педагогічних наук, доцент Яресько Катерина Вікторівна

Удосконалюй себе, змінюй світ на краще разом з професіоналами

Конкурентні переваги навчання на факультеті

 

  досвічений професорсько-викладацький склад факультету, який сприяє формуванню у студентів наукового світогляду та розширенню кругозору в соціальній, гуманітарній, фундаментальній та професійних областях навчання; 

  зіркові викладачі з великим практичним досвідом роботи;

  актуальні освітні програми підготовки, їх постійне оновлення відповідно до сучасного світу, вимог і потреб роботодавців;

  поглиблена мовна підготовка;

  можливість здійснювати навчання на англійській мові. Так, в рамках підготовки здобувачів за освітньо-професійними програмами «Міжнародний бізнес» та «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» викладачі вільно проводять заняття  англійською мовою за всіма дисциплінами;

  якісне сучасне матеріально-технічне забезпечення освітнього процесу. Спеціально створені комфортні, якісно облаштовані та оснащені сучасним обладнанням аудиторії для проведення навчального процесу, а саме: студія міжнародного бізнесу та студія політичної комунікації, лабораторія міжнародної аналітики, дискусійний клуб, коворкінг. Новітні простори для журналістів: проєктна лабораторія, студія Advertising, PR студія, студія мультимедіа, журналістські студії, студія Production, центр медіа-технологій, простір для лінгвістичного дискурсу.

  міжнародні можливості, навчання на популярних міжнародних програмах двох дипломів: бакалаврська програма двох дипломів спільно з Португальським політехнічним інститутом Браганси та магістерська програма спільно з Італійським університетом ЮНІКАС;

  безліч міжнародних проєктів, конкурсів, грантів, програм студентського обміну, які реалізуються на факультеті в рамках міжнародного співробітництва, можливість відвідувати лекції провідних професорів Німеччини, Словаччини, Франції, Польщі, Японії, США, представників світової дипломатії та міжнародного бізнесу;

  унікальні освітньо-професійні програми підготовки магістрів такі, як «Педагогіка та адміністрування освіти», «Управління навчальним закладом», які готують менеджерів нового покоління, дозволять здійснювати професійне управління сучасними закладами освіти, сприяють швидкому кар’єрному зростанню в галузі управління освітніми закладами;

  творча свобода для самовираження, можливість брати участь у роботі відділу маркетингу і комунікацій університету, створенні рекламних та медійних продуктів, використанні цифрових медіа, зніманні інтерв’ю, випусків новин, тематичних програм, іміджевих та рекламних роліків, долучатись до ведення сторінок в соціальних мережах, організовувати PR-заходи, івенти;

  навчання у співпраці з підприємствами різних сфер діяльності та форм власності: лекції, тренінги, проходження практики, працевлаштування, починаючи вже з 3 курсу; 

  постійна підтримка студентів з боку викладачів впродовж всього періоду навчання, заохочення до створення власних проєктів та реалізації найкреативніших ідей, втілення мрій та планів в життя;

  активні, цікаві, креативні студенти факультету, які формують прогресивне оточення та надихаючу атмосферу, оскільки на спеціальності факультету вступають за покликанням, гуманітарії, які володіють іноземними мовами;

  можливість брати участь в творчому житті факультету, розкривати власний потенціал в молодіжній організації, наповнювати студентське життя яскравими подіями, заходами, враженнями.

Міжнародні програми, якими керує кафедра міжнародних економічних відносин факультету

Португальсько-українська програма

Бакалаврська міжнародна програма спільно з португальським політехнічним інститутом Браганси

В рамках програми студенти спеціальності «Міжнародні економічні відносини» ОП «Міжнародний бізнес» мають можливість отримати другий диплом за спеціальністю «Управління міжнародним бізнесом» Політехнічного інституту Браганси, (Португалія). Програма спрямована на вивчення управління діяльністю міжнародних компаній на основі досвіду країн ЄС. Графік навчального процесу передбачає два семестри занять на четвертому курсі в Політехнічному інституті Браганси (Португалія), проходження практики в Португалії та підготовку та захист диплома під керівництвом двох викладачів (Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця та Політехнічного інститута Браганси).

Італійсько-українська програма

Магістерська міжнародна програма спільно з італійським університетом ЮНІКАС

Лише за 1,5 роки (3 семестри) магістратури студенти-учасники зможуть отримати одразу два дипломи (український та італійський) за спеціальностями «Міжнародний бізнес» (ХНЕУ ім. С. Кузнеця) та «Глобальна економіка і бізнес» (ЮНІКАС, Італія). Глобалізація економіки та розвиток міжнародного бізнесу сприяють зростанню попиту на фахівців-міжнародників, особливо таких, які органічно інтегровані в міжнародній простір та володіють знаннями і навичками в сфері глобальної економіки, зовнішньо-економічної діяльності, управління міжнародним бізнесом. Магістерська програма передбачає: навчання в 1 і 2 семестрах у ХНЕУ ім. С. Кузнеця, а у 3 семестрі – в італійському університеті ЮНІКАС. Практика відбувається за вибором (в Італії або Україні). Захищаєте одну дипломну роботу та отримуєте 2 дипломи. Навчання відбувається англійською мовою.

«Три речі ніколи не повертаються назад – час, слово, можливість. Тому: не втрачай часу, вибирай слова, не упускай можливість». Конфуцій