• Загальний опис закладу

  Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця) – правонаступник Харківського інженерно-економічного інституту – був заснований 22 жовтня 1930 року на базі промислового факультету Харківського інституту народного господарства. Його відкриття було викликано швидким розвитком машинобудівної, металургійної, хімічної, гірничої та інших галузей промисловості України та республік колишнього СРСР і зростанням потреб в економічних кадрах для промислових підприємств.

  ХІЕІ готував інженерів-економістів для галузей важкої промисловості України: гірничої, металургійної, основної хімічної і коксохімічної, машинобудівної. З 1960-х рр. також фахівців для проектування і обслуговування автоматизованих систем управління виробництвом (АСУП). Розвинена важка промисловість Харківського регіону і Донбасу забезпечувала інституту базу виробничої практики, науково-дослідної роботи, працевлаштування випускників.

  У 1948/1949 р. розпочато навчання студентів-іноземців з держав Східної Європи, з 1959 р. – громадян КНР; надалі географія прийому охоплювала більш 25 країн світу. У 1948 р. було організовано студентське наукове суспільство.

  У 1950-і рр. групою вчених ХІЕІ під керівництвом О. Г. Лібермана були здійснені дослідження з вивчення виробництва 25 машинобудівних заводів Харкова і Харківської області. У ході досліджень були вироблені пропозиції, що згодом були покладені в основу економічної реформи 1965 р. (реформа Косигіна – Лібермана).

  У кінці 1950-х – 1980-х рр. при ХІЕІ створюються спільні з відомствами проблемні науково-дослідні лабораторії. Зростає обсяг прикладних дослідницьких проектів, що виконувалися на замовлення підприємств. У 1970-ті рр. ХІЕІ проводив спільні дослідження та підтримував ділові контакти з більш як 30 науково-дослідними і проектними інститутами, а також іншими ВНЗ, дослідницькими організаціями, відомствами, науково-промисловими об’єднаннями. З 1988 р. розпочато підготовку фахівців для зовнішньоекономічної діяльності.

  У 1994 році інститут отримав IV рівень державної акредитації вищих навчальних закладів і Постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 1994 року був перетворений на Харківський державний економічний університет.

  У 2004 році, відповідно до рішення Державної акредитаційної комісії (протокол №50 від 13.04.2004), університет підтвердив ІV рівень акредитації. Указом Президента України від 21 серпня 2004 року №956/2004 університету надано статус національного.

  У 2013 році ХНЕУ було присвоєно ім’я лауреата Нобелівської премії з економіки 1971 року Семена Кузнеця.

  У 2014 році, відповідно до рішення Акредитаційної комісії (протокол №110 від 8 липня 2014 р.), університет підтвердив ІV рівень акредитації (сертифікат РД-IV № 2171877).

  З 2000 р. в університеті введені письмові шифровані іспити та статистичний моніторинг оцінювання. Поліпшено взаємодію з роботодавцями; університетом проводяться анкетні опитування підприємств і організацій щодо якості підготовки фахівців.

  Для ефективного управління самостійною роботою студентів, яке неможливе без електронних навчально-методичних комплексів, комп’ютерних програм контролю знань, інтерактивних форм обговорення актуальних навчальних проблем, в ХНЕУ ім. С. Кузнеця створений та працює сайт персональних навчальних систем у комп’ютерній мережі університету, на якому розміщено 2092 електронних курси.

  Низку заходів було спрямовано на стимулювання розвитку науково-дослідної діяльності. У 2000 – 2016 рр. суттєво оновлено кадровий склад викладачів; підвищена їх мотивація, створена інфраструктура забезпечення науково-дослідної роботи. Здійснюється підтримка становлення наукових шкіл у ключових для університету дослідницьких напрямах. Вчені ХНЕУ ім. С. Кузнеця задіяні в дослідницьких проектах зі створення перспективних стратегій розвитку Харківської області, у виконанні державних програм Кабінету Міністрів України та наукових проблем освіти в сучасних умовах.

  У 2000 – 2016 рр. було введено в дію 3 нові навчальні корпуси, прийняті на баланс нові та реконструйовані діючі студентські гуртожитки. Проведено інформатизацію навчання, впроваджені технології дистанційної освіти. Створені сучасні видавничий комплекс і бібліотека, працює репозитарій.

  Навчальний процес забезпечує професорсько-викладацький склад у кількості 650 осіб, з них 49 докторів і 411 кандидатів наук. Діють 7 факультетів, 35 кафедр, відділ  заочної, дистанційної та післядипломної  освіти, аспірантура та докторантура, спецради із захисту дисертацій, науково-дослідні та навчальні лабораторії. Видаються наукові журнали “Економіка розвитку” і “Управління розвитком”. Спільно з НДЦ індустріальних проблем розвитку ХНЕУ ім. С. Кузнеця є співзасновником журналу “Бізнесінформ”. Усі журнали є фаховими виданнями з економіки.

  ХНЕУ ім. С. Кузнеця активно використовує можливості та переваги членства в таких міжнародних асоціаціях як Magna Charta Consorcium (2004), Асоціація економічних університетів ПівденноСхідної Європи та Чорноморського регіону (2008), Асоціація європейських університетів (2009), Університетська агенція франкофонії (2009), Міжнародний інститут адміністративних наук та Міжнародна асоціація шкіл та інститутів адміністрації (2013), Організація економічного співробітництва та розвитку (OECD) та інші.

  На базі бібліотеки відкриті Центр інноваційних знань Світового банку і Інформаційний центр Європейського Союзу, Центр університетської успішності за сприяння Бюро Східної та Центральної Європи УАФ (м. Бухарест, Румунія).

  Університет здійснює активну міжнародну діяльність на основі більш ніж 80 підписаних угод про співробітництво з вищими навчальними закладами та організаціями Європи і світу. Партнерами ХНЕУ ім. С. Кузнеця є Уні­верситет Ліон-2 ім. Люм’єр (м. Ліон, Франція), Університет прикладних наук Technikum Wien (м. Відень, Австрія), Університет прикладних наук Верхньої Австрії (м. Штайр, Австрія), Університет м. Страсбурга (Франція), Шведський технологічний університет (м. Лулео, Швеція), Державна вища техніко-економічна школа Інституту економіки і управління (м. Ярослав, Польща), Вища менеджерська школа (м. Легніца, Польща), Гданська фундація менеджменту (м. Гданськ, Польща), Хайбейський університет економіки і торгівлі (м. Шіцзячжуань, Китай).

   

  В університеті діють спільні магістерські програми «Подвійного диплому»:

  З 2005 р. з університетом Ліон-2 ім. Люм’єра (Франція) діє магістерська програма зі спеціальності «Інформатика прийняття рішень та статистика в менеджменті», яку з 2012 р. реорганізовано у програму «Бізнес-Інформатика»;

  З 2009 р. з Віденським університетом прикладних наук Technikum Vien (Австрія) діє магістерська програма зі спеціальності «Менеджмент інформаційних систем», а  також з 2010 р. – «Магістр наук в інженерії» та «Магістр бізнес-адміністрування» (тимчасово призупинені в 2015 році);

  З 2011 р. – магістерська програма зі спеціальності “Туризм, культурна спадщина, дозвілля” (університет Ліон-2 ім. Люм’єра (Франція);

  З 2016 р. – польсько-українська програма підготовки магістрів за спеціальністю “Бізнес-адміністрування” (Вища школа Менеджменту Охорони Праці, м. Катовіце, Польща);

  З 2016 р. – польсько-українська програма підготовки бакалаврів за напрямом підготовки “Менеджмент” (Університет Humanitas, м. Сосновець, Польща).

  ХНЕУ ім. С. Кузнеця є базою для проведення представницьких наукових та бізнес-форумів регіонального і національного значення з міжнародною участю.

  У рамках співпраці з університетом Кембридж в ХНЕУ ім. С. Кузнеця з 2010 року проходять іспити Business English Certificates (BEC) на знання ділової англійської мови. Наразі 198 викладачів та 260 студентів склали іспити та отримали сертифікати BEC. ХНЕУ ім. С. Кузнеця отримав статус незалежного центру підготовки кандидатів до здачі іспиту ВЕС Кембриджського університету.

  ХНЕУ ім. С. Кузнеця є базою для проведення представницьких наукових та бізнес-форумів регіонального і національного значення з міжнародною участю.

  На сьогодні в Університеті успішно працюють 5 міжнародних центрів, а саме:

  • Центр інноваційних знань Світового банку в Україні, створений на базі Харківського національного економічного університету імені Семена  Кузнеця (ХНЕУ ім. Кузнеця) для надання громадськості інформації про Групу Світового банку, проекти та програми, що фінансуються Банком, а також широкий спектр досліджень з різноманітних проблем розвитку. Центр інноваційних знань діє у відповідності до політики Світового банку щодо розкриття інформації про свою діяльність та відкритого доступу до документів. Послуги Центру інноваційних знань Світового банку в Україні безкоштовні. Відвідувачі мають змогу користуватися електронними ресурсами Групи Світового банку та мають доступ до публікацій Банку та інших матеріалів з питань розвитку.
  • Інформаційний центр Європейського союзу в Харківському національному економічному університеті імені Семена Кузнеця було створено у 2009 році. На базі Центру проводяться чисельні міжнародні заходи: конференції, відео конференції, зустрічі, круглі столи тощо. Центром проводяться інтелектуальні ігри в ВНЗ та школах Харківщини з метою популяризації  історії, економіки, політики, культури та освіти  Європейського Союзу. Учасники ігор отримують призи від Представництва Європейського союзу в Україні .
  • Інформаційний центр Асоціації європейських прикордонних регіонів – (АЄПР) було відкрито в ХНЕУ ім. С. Кузнеця у 2013 році, на цей час ведеться активна співпраця з організаціями – членами асоціації. Проведено більше 50 заходів в Україні та безпосередньо в Харкові з питань транскордонного співробітництва.
  • Центр Університетської успішності (ЦУУ) являє собою простір для освіти і вивчення французької мови для франкомовних студентів і викладачів. Центр був створений за фінансової підтримки з боку Університетської Агенції Франкофонії і оснащений усім необхідним обладнанням: комп’ютери з доступом в Інтернет, інтерактивна дошка, система відеоконференцій, відеопроектор, книги та підручники французькою мовою. Центр активно функціоную в режимі оn-line, підтримуючи зв’язок з 32 аналогічними Центрами, що розташовані в країнах ЕС, постійно проводяться зустрічі, конференції лекції тощо.
  • Start-up Центр був відкритий  в рамках проекту Tempus SUCSID з метою створення середовища, що стимулює розвиток бізнесу. Діяльність стартап-центрів спрямована на стимулювання креативності та інновацій, на підтримку студентів на шляху перетворення власної бізнес-ідеї в життєздатний бізнес-проект і далі в стабільне та успішне підприємство.

  Відвідувачі центрів отримують всі необхідні інформаційно-консультативні послуги стосовно політики та досліджень відповідних організацій, мають вільний доступ до матеріалів, можуть користуватися електронним каталогом, електронними виданнями та статистичними даними стосовно різних галузей і напрямів діяльності. Інформаційний фонд центрів регулярно поповнюється.

  У 2005 році університет нагороджено грамотою Кабінету Міністрів України, у 2007 році – орденом Дружби Соціалістичної Республіки В’єтнам.

  Молодіжна організація університету традиційно займає лідируючі позиції в місті і країні, активно співпрацює з Департаментом у справах сім’ї, молоді та спорту Харківської міської ради, Департаментом освіти і науки ХОДА, Харківською обласною студентською радою, Українською асоціацією студентського самоврядування, Всеукраїнськими молодіжними громадськими організаціями “Студентська республіка” та “Федерація дебатів України”, громадською організацією “Всеукраїнське студентське братство «Еліта Нації»”, обласною школою лідерства “МОСТ”, локальним комітетом AIESEC у Харкові, стипендіальною програмою Фонду Віктора Пінчука “Завтра.UA”.

  Загалом за 2015 р. молодіжна організація університету брала участь у різних студентських та молодіжних заходах, організовувала та підтримувала ініціативи  і проекти студентства. Молодіжна організація університету постійно бере участь у семінарах та форумах за підтримки Фонду народонаселення ООН у межах реалізації програми “Цілі розвитку тисячоліття”, студенти постійно беруть участь у заходах Обласного гендерного ресурсного центру.

  Молодіжний центр забезпечує умови для розвитку художньої творчості студентів. Заняття спортом в ХНЕУ ім. С. Кузнеця ведуться по секційній системі, що сприяє розвитку студентського спорту. У регіоні відомі збірні ХНЕУ ім. С. Кузнеця по міні-футболу, настільному тенісу, волейболу.

  У 2012 р. університет удостоєний вищої нагороди Національної системи рейтингової оцінки ВНЗ та нагороджений дипломом “Лідер Національної системи рейтингової оцінки вищих навчальних закладів України”. У 2013 р. університет став володарем Гран-прі в номінації “Міжнародна діяльність вузів” і отримав диплом “Лідер міжнародної діяльності” виставки “Сучасні навчальні заклади-2013” МОН України.

  У 2015 році університет став переможцем VII Міжнародного форуму “Інноватика в сучасній освіті”, зокрема: став лауреатом І ступеня в Національному конкурсі “Видатні науково-практичні досягнення в освіті” в номінації “Електронний освітній ресурс” за розроблення та впровадження у навчальний процес університету сучасного комплексу персональних навчальних систем; став лауреатом конкурсу І ступеня в номінації “Інновації у створенні та функціонуванні інформаційно-освітнього середовища навчального закладу”; був нагороджений Дипломом за активне впровадження інноваційних технологій у процес навчання і виховання від Національної академії педагогічних наук України, Міністерства освіти і науки України, Інституту модернізації змісту освіти.

  Університет здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, законів України, постанов Верховної Ради України, указів і розпоряджень Президента України, постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України, нормативних актів Міністерства освіти і науки України та Статуту університету.