• Військово-мобілізаційний підрозділ

        61166, м. Харків, пр-т Науки, 9а,
        ХНЕУ ім. С.Кузнеця , Перший навчальний корпус каб. 400, 211, 408.
        Тел. +38 (057) 702-11-93; 702-11-91
        Керівник військово-мобілізаційного підрозділу – Дейнеко Марина Олександрівна.
        Метою створення і функціонування військово-мобілізаційного підрозділу є реалізація державної політики у сфері цивільного захисту (ЦЗ) та організація і виконання заходів з мобілізаційної підготовки та мобілізації і контроль за їх здійсненням.
        Основні напрямки роботи військово-мобілізаційного підрозділу:
  • розроблення і здійснення заходів щодо забезпечення готовності цивільного захисту (ЦЗ) університету до дій за призначенням при загрозі виникнення та виникненні надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та в умовах можливих терористичних проявів, організованого переведення системи ЦЗ з мирного на воєнний стан і стійкого управління під час виконання завдань ЦЗ;
  • організація та контроль роботи зі створення та підтримання в готовності до використання технічних засобів системи управління (оповіщення) ЦЗ, щоквартальне здійснення перевірки готовності систем оповіщення з доведенням інформації до учасників навчально-виховного процесу і працівників університету;
  • планування та проведення підготовки з ЦЗ учасників навчально-виховного процесу і працівників університету, формувань та служб ЦЗ університету, організація контролю за своєчасним і якісним виконанням запланованих заходів;
  • підготовка і проведення тренувань та навчань з особовим складом університету;
  • організація і виконання заходів з мобілізаційної підготовки та мобілізації і контроль за їх здійсненням;
  • забезпечення повноти і якості обліку військовозобов’язаних та призовників. Оформлення бронювання військовозобов’язаних за університетом.