• Видавництво ХНЕУ ім. С. Кузнеця

  Рік заснування – 2001
  61166, м. Харків, просп. Науки, 9-А,
  ХНЕУ ім. С. Кузнеця, науково-бібліотечний корпус, каб. 219 – 234.

  Начальник редакційно-видавничого відділу – Вяткіна Олена Сергіївна.

  Мета видавництва – випуск наукової та навчально-методичної літератури, авторами якої є науковці і співробітники університету.

  Видавництво ХНЕУ ім. С. Кузнеця як суб’єкт видавничої справи внесено до Державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції 18.06.2001 р. (серія ДК №481). 20.02.2015 р. ХНЕУ ім. С. Кузнеця перереєстровано у зв’язку зі зміною назви університету, про що видано Свідоцтво (серія ДК №4853).

  Кваліфіковану роботу забезпечують майже 30 професійно підготовлених працівників: редактори, коректори, інженери, оператори тощо. Колектив видавництва створює всі необхідні умови для отримання студентами сучасної, якісно виготовленої навчально-методичної та наукової економічної літератури. Своїм ставленням до роботи колектив видавництва допомагає сформувати у студентів уявлення про вищий навчальний заклад, який завдяки своїм конкурентним перевагам та іміджеформувальним складовим дає можливість не тільки отримати вищу економічну освіту, а й сформувати себе як особистість, яка за роки навчання розвинула свій науковий потенціал. Протягом навчання у ХНЕУ ім. С. Кузнеця під керівництвом провідних учених студенти мають можливість працювати і створювати свої особисті наукові дослідження, що публікуються в електронному журналі «Молодіжний економічний вісник ХНЕУ ім. С. Кузнеця», який засновано в січні 2015 року. Таким чином, у видавництві ХНЕУ ім. С. Кузнеця приймається близько 2,5 тис. студентських статей на рік.

  Крім того, видавництвом ХНЕУ ім. С. Кузнеця зареєстровано в Паризькій агенції періодичних видань ISSN 1683-1942 для наукового журналу «Економіка розвитку», який виходить у світ щоквартально. З ним можна ознайомитись на сайті . У журналі друкуються статті не лише провідних науковців ХНЕУ ім. С. Кузнеця, а й статті вчених з інших ВНЗ, міст і країн. Крім того, статті, що публікуються в науковому журналі, проходять подвійне сліпе рецензування та перевірку на плагіат, що сприяє підвищенню їх якості та наукової цінності. Архів статей розміщується на сайті університету. Науковий журнал «Економіка розвитку», як і збірник наукових праць «Управління розвитком», у 2015 році поновлено в Переліку наукових фахових видань України (додаток 10 до наказу Міністерства освіти і науки України від 12.05.2015 р. № 528 і додаток 17 до наказу Міністерства освіти і науки України від 13.07.2015 р. № 747 відповідно).

  Щорічний обсяг літератури, що видається як у друкованому, так і в електронному вигляді, складає близько 4 тис. обліково-видавничих аркушів. Це свідчить про те, що діяльність видавництва підпорядкована концепції розвитку університету та спрямована на використання програм підвищення якості підготовки фахівців найвищого класу.

  Видавництво університету оснащене сучасною поліграфічною технікою, тому має можливість іти в ногу з часом і виконувати повний закінчений цикл проходження видання від редагування до випуску у світ. 

  Науковий журнал «Економіка розвитку»

  Збірник наукових праць «Управління розвитком»

  Електронний журнал «Молодіжний економічний вісник ХНЕУ ім. С. Кузнеця»

  Положення про порядок проходження рукопису від його підготовки до видання у ХНЕУ ім. С. Кузнеця