• Лауреати-викладачі

  Золотий знак ХНЕУ ім. С. Кузнеця

  № п/п
  ПІБ
  Науковий ступінь
  Звання
  Посада
  Номер наказу про присвоєння
  Протокол вченої ради
  1
  Єрмаченко Володимир Єгорович
  к.е.н.
  професор
  заступник керівника (проректор з науково-педагогічної роботи)
  № 530-КП
  10.07.2017
  №9, 05.07.2017 р.
  2
  Журавльова Ірина Вікторівна
  д.е.н
  професор
  зав. кафедрою фінансів
  №936-КП
  23.12.2016 р.
  №4, 22.12.2016 р
  3
  Колбіна Тетяна Василівна
  д.п.н.
  професор
  зав. кафедрою іноземних мов та перекладу
  №787-КП
  18.10.2017 р.
  №2, 17.10.2017 р.
  4
  Лисиця Надія Михайлівна
  д.с.н.
  професор
  професор кафедри економіки та маркетингу
  № 249-К  05.12.2005 р.
  №3, 28.11.2005 р.
  5
  Лепейко Тетяна Іванівна
  д.е.н.
  професор
  зав. кафедрою менеджменту та бізнесу
  №249-К  05.12.2005 р.
  №3, 28.11.2005 р.
  6
  Назарова Галина Валентинівна
  д.е.н.
  професор
  зав. кафедрою управління персоналом та економіки праці
  №936-КП
  23.12.2016 р.
  №4, 22.12.2016 р
  7
  Орлов Петро Аркадійович
  д.е.н.
  професор
  зав. кафедрою економіки та маркетингу
  № 249-К  05.12.2005 р.
  №3, 28.11.2005 р.
  8
  Отенко Василь Іванович
  д.е.н.
  професор
  заступник керівника (проректор з науково-педагогічної роботи)
  №936-КП
  23.12.2016 р.
  №4, 22.12.2016 р
  9
  Петряєва Зоя Федорівна
  к.е.н.
  доцент
  доцент кафедри економічного аналізу
  № 249-К  05.12.2005 р.
  №3, 28.11.2005 р.
  10
  Пилипенко Андрій Анатолійович
  д.е.н.
  професор
  зав. кафедрою бухгалтерського обліку
  №936-КП
  23.12.2016 р.
  №4, 22.12.2016 р
  11
  Піддубний Іван Олександрович
  к.е.н.
  професор
  декан факультету міжнародних економічних відносин
  № 133-К „а” 15.12.2000 р.
  №5, 25.12.2000 р.
  12
  Раєвнєва Олена Валентинівна
  д.е.н.
  професор
  зав. кафедрою статистики та економічного прогнозування
  № 48-К „а”  26.02.2007 р.
  №5, 20.02.2007 р.
  13
  Сергієнко Валерій Вікторович
  к.ю.н
  професор
  зав. кафедрою правового регулювання економіки
  №936-КП
  23.12.2016 р.
  №4, 22.12.2016 р.
  14
  Українська Лариса Олегівна
  д.е.н.
  професор
  професор кафедри політичної економії
  № 133-К „а” 15.12.2000 р.
  №5, 25.12.2000 р.
  15
  Черемська Ольга Степанівна
  к.філол.н.
  професор
  зав. кафедрою українознавства і мовної підготовки іноземних громадян
  №210-КП
  10.03.2017 р.
  №30, 06.03.2017р.
  16
  Чмутова Ірина Миколаївна
  д.е.н.
  професор
  професор кафедри банківської справи
  № 530-КП
  10.07.2017
  №9, 05.07.2017 р.
  Двічі
  17
  Афанасьєв Микола Васильович
  к.е.н.
  професор
  заступник керівника (проректор з науково-педагогічної роботи)
  № 133-К „а” 15.12.2000 р.
  №5, 25.12.2000 р.
  № 210-КП
  10.03.2017 р.
  №30,  06.03.2017р.
  18
  Внукова Наталя Миколаївна
  д.е.н.
  професор
  зав. кафедрою управління фінансовими послугами
  № 249-К  05.12.2005 р.
  №3, 28.11.2005 р.
  № 1014-КП
  24.12.13 р.
  №5, 23.12.2013 р.
  19
  Гавкалова Наталія Леонідівна
  д.е.н.
  професор
  зав. кафедрою державного управління, публічного адміністрування та регіональної економіки
  № 126-К 11.04.2012 р.
  №7, 26.03.2012 р.
  № 210-КП
  10.03.2017 р.
  №30,  06.03.2017р.
  20
  Дікань Лариса Василівна
  к.е.н.
  професор
  професор кафедри економічного консалтингу
  № 249-К  05.12.2005 р.
  №3, 28.11.2005 р.
  № 217-К 01.09.2011 р.
  №1, 31.08.2011 р.
  21
  Клебанова Тамара Семенівна
  д.е.н.
  професор
  зав. кафедрою економічної кібернетики
  № 133-К „а” 15.12.2000 р.
  №5, 25.12.2000 р.
  № 967-КП
  01.12.2014 р.
  №4, 17.11.2014 р.
  22
  Малярець Людмила Михайлівна
  д.е.н.
  професор
  зав. кафедрою вищої математики та економіко-математичних методів
  № 217-К 01.09.2011 р.
  №1, 31.08.2011 р.
  №936-КП
  23.12.2016 р.
  №4, 22.12.2016 р.
  23
  Отенко Ірина Павлівна
  д.е.н
  професор
  зав. кафедрою міжнародного бізнесу та економічного аналізу
  № 249-К  05.12.2005 р.
  №3, 28.11.2005 р.
  № 936-КП
  23.12.2016 р.
  №4, 22.12.2016 р.
  24
  Пономаренко Володимир Степанович
  д.е.н.
  професор
  Ректор ХНЕУ
  № 133-К „а” 15.12.2000 р.
  №5, 25.12.2000 р.
  № 168-К 12.11.2007 р.
  №3, 22.10.2007 р.
  25
  Пушкар Олександр Іванович
  д.е.н.
  професор
  зав. кафедрою комп’ютерних систем і технологій
  № 133-К „а” 15.12.2000 р.
  №5, 25.12.2000 р.
  № 249-К  05.12.2005 р.
  №3, 28.11.2005 р.
  26
  Тімонін Олександр Михайлович
  к.е.н..
  професор
  декан факультету менеджменту та маркетингу
  № 133-К „а” 15.12.2000 р.
  №5, 25.12.2000 р.
  № 530-КП
  10.07.2017
  №9, 05.07.2017 р.
  27
  Ястремська Олена Миколаївна
  д.е.н.
  професор
  зав. кафедрою економіки, організації та планування діяльності підприємства
  № 249-К  05.12.2005 р.
  №3, 28.11.2005 р.
  № 375-КП
  21.04.2015 р.
  №9, 30.03.2015 р.
  не працюють в ХНЕУ ім. С. Кузнеця
  28
  Дороніна Майя Степанівна
  д.е.н.
  професор
  професор кафедри соціології та психології управління
  № 133-К „а” 15.12.2000 р.
  №5, 25.12.2000 р.
  29
  Іванов Юрій Борисович
  д.е.н.
  професор
  професор кафедри оподаткування
  № 125-К  01.07.2002 р.
  №10, 01.07.2002 р.
  30
  Кизим Микола Олександрович
  д.е.н.
  професор
  професор кафедри  публічного адміністрування та регіональної економіки
  № 217-К 01.09.2011 р.
  №1, 31.08.2011 р.