• Лауреати-викладачі

  Золотий знак ХНЕУ ім. С. Кузнеця

  № п/п ПІБ Науковий ступінь Звання Посада Номер наказу про присвоєння Протокол вченої ради
  1. Азаренков Григорій Федорович к.е.н. професор декан факультету консалтингу і міжнародного бізнесу № 385-КП

  04.05.2018 р.

  № 8, 03.05.2018 р.
  2. Єрмаченко Володимир Єгорович к.е.н. професор заступник керівника (проректор з науково-педагогічної роботи) № 530-КП

  10.07.2017 р.

  №9, 05.07.2017 р.
  3. Журавльова Ірина Вікторівна д.е.н професор зав. кафедрою фінансів №936-КП

  23.12.2016 р.

  №4, 22.12.2016 р
  4. Колбіна Тетяна Василівна д.п.н. професор професор кафедри іноземних мов та перекладу №787-КП

  18.10.2017 р.

  №2, 17.10.2017 р
  5. Колодізєв Олег Миколайович д.е.н. професор зав. кафедри банківської справи №590/1-КП

  16.07.2019

  № 10, 15.07.2019
  6. Орлов Петро Аркадійович д.е.н. професор професор кафедри економіки і маркетингу № 249-К  05.12.2005 р. №3, 28.11.2005 р.
  7. Отенко Василь Іванович д.е.н. професор заступник керівника (проректор з науково-педагогічної роботи) №936-КП

  23.12.2016 р.

  №4, 22.12.2016 р
  8. Петряєва Зоя Федорівна к.е.н. доцент професор кафедри міжнародного бізнесу та економічного аналізу № 249-К  05.12.2005 р. №3, 28.11.2005 р.
  9. Пилипенко Андрій Анатолійович д.е.н. професор зав. кафедрою обліку і бізнес-консалтингу №936-КП

  23.12.2016 р.

  №4, 22.12.2016 р
  10. Піддубний Іван Олександрович к.е.н. професор професор кафедри міжнародної економіки та менеджменту зовнішньоекономічної діяльності № 133-К „а” 15.12.2000 р. №5, 25.12.2000 р.
  11. Сергієнко Валерій Вікторович к.е.н професор зав. кафедрою правового регулювання економіки №936-КП

  23.12.2016 р.

  №4, 22.12.2016 р.
  12. Українська Лариса Олегівна д.е.н. професор професор кафедри політичної економії № 133-К „а” 15.12.2000 р. №5, 25.12.2000 р.
  13. Холодний Геннадій Олександрович к.е.н професор професор кафедри економіки і маркетингу № 794-КП

  23.11.2020

  № 6, 23.11.2020 р.
  14. Черемська Ольга Степанівна к.філол.н. професор зав. кафедрою українознавства і мовної підготовки іноземних громадян №210-КП

  10.03.2017 р.

  №30, 06.03.2017р.

  15.

  Чмутова Ірина Миколаївна д.е.н. професор професор кафедри менеджменту та бізнесу № 530-КП

  10.07.2017

  №9, 05.07.2017 р.
  Двічі
  16. Афанасьєв Микола Васильович к.е.н. професор професор кафедри економіки підприємства та організації бізнесу № 133-К „а” 15.12.2000 р. №5, 25.12.2000 р.
  № 210-КП

  10.03.2017 р.

  №30,  06.03.2017р.
  17. Внукова Наталя Миколаївна д.е.н. професор професор кафедри банківської справи та фінансових послуг № 249-К  05.12.2005 р. №3, 28.11.2005 р.
  № 1014-КП

  24.12.13 р.

  №5, 23.12.2013 р.
  18. Гавкалова Наталія Леонідівна д.е.н. професор зав. кафедрою державного управління, публічного адміністрування та регіональної економіки № 126-К 11.04.2012 р. №7, 26.03.2012 р.
  № 210-КП

  10.03.2017 р.

  №30,  06.03.2017р.
  19. Клебанова Тамара Семенівна д.е.н. професор професор кафедри економічної кібернетики № 133-К „а” 15.12.2000 р. №5, 25.12.2000 р.
  № 967-КП

  01.12.2014 р.

  №4, 17.11.2014 р.
  20. Лепейко Тетяна Іванівна д.е.н. професор зав. кафедрою менеджменту та бізнесу №249-К  05.12.2005 р. №3, 28.11.2005 р.
  № 914-КП

  21.10.2019

  №2, 21.10.2019 р.
  21. Лисиця Надія Михайлівна д.с.н. професор професор кафедри економіки та маркетингу № 249-К  05.12.2005 р. №3, 28.11.2005 р.
  №590/1-КП

  16.07.2019

  № 10, 15.07.2019
  22. Малярець Людмила Михайлівна д.е.н. професор зав. кафедрою вищої математики та економіко-математичних методів № 217-К 01.09.2011 р. №1, 31.08.2011 р.
  №936-КП

  23.12.2016 р.

  №4, 22.12.2016 р.
  23. Назарова Галина Валентинівна д.е.н. професор зав. кафедрою економіки та соціальних наук №936-КП

  23.12.2016 р.

  №4, 22.12.2016 р
  № 1019-КП

  28.11.2019

  №4, 28.11.2019
  24. Отенко Ірина Павлівна д.е.н професор зав. кафедрою міжнародного бізнесу та економічного аналізу № 249-К  05.12.2005 р. №3, 28.11.2005 р.
  № 936-КП

  23.12.2016 р.

  №4, 22.12.2016 р.
  25. Пономаренко Володимир Степанович д.е.н. професор Ректор ХНЕУ ім. С. Кузнеця № 133-К „а” 15.12.2000 р. №5, 25.12.2000 р.
  № 168-К 12.11.2007 р. №3, 22.10.2007 р.
  26. Пушкар Олександр Іванович д.е.н. професор зав. кафедрою комп’ютерних систем і технологій № 133-К „а” 15.12.2000 р. №5, 25.12.2000 р.
  № 249-К  05.12.2005 р. №3, 28.11.2005 р.
  27. Раєвнєва Олена Валентинівна д.е.н. професор зав. кафедрою статистики та економічного прогнозування № 48-К „а”  26.02.2007 р. №5, 20.02.2007 р.
  №590/1-КП

  16.07.2019

  № 10, 15.07.2019
  28. Ястремська Олена Миколаївна д.е.н. професор зав. кафедрою менеджменту, логістики і економіки № 249-К  05.12.2005 р. №3, 28.11.2005 р.
  № 375-КП

  21.04.2015 р.

  №9, 30.03.2015 р.
  не працюють в ХНЕУ ім. С. Кузнеця
  29. Дороніна Майя Степанівна д.е.н. професор професор кафедри соціології та психології управління № 133-К „а” 15.12.2000 р. №5, 25.12.2000 р.
  30. Іванов Юрій Борисович д.е.н. професор професор кафедри оподаткування № 125-К  01.07.2002 р. №10, 01.07.2002 р.
  31. Кизим Микола Олександрович д.е.н. професор професор кафедри  публічного адміністрування та регіональної економіки № 217-К 01.09.2011 р. №1, 31.08.2011 р.
  32. Тімонін Олександр Михайлович к.е.н. професор професор кафедри менеджменту, логістики і економіки № 133-К „а” 15.12.2000 р. №5, 25.12.2000 р.
  № 530-КП

  10.07.2017

  №9, 05.07.2017 р