ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ І МАРКЕТИНГУ

Рік заснування – 1930

61166, м. Харків, проспект Науки  9а,

ХНЕУ ім. С. Кузнеця,  ауд. 336 (головний корпус).

Тел. +38 (057) 702-18-26

Електронна пошта: dekmim@hneu.edu.ua

Офіційний сайт: http://www.mim.hneu.edu.ua

Instagram: @khnue_mim

Telegram-канал: https://t.me/mim_hneu

Декан факультету – кандидат економічних наук, доцент Вовк Володимир Анатолійович.

Факультет менеджменту і маркетингу є одним із провідних факультетів Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця:

  • понад 1200 студентів денного відділення;
  • 4 випускаючі кафедри;
  • 4 провідні спеціальності, 7 освітньо-професійних програм;
  • 3 міжнародні освітні програми.

Наші конкурентні переваги:

  • співпраця з провідними європейськими університетами у межах програм подвійних дипломів та академічної мобільності;
  • можливість навчання англійською мовою за освітньо-професійними програмами «Бізнес-адміністрування» і «Менеджмент інноваційної діяльності»;
  • забезпечення безперервної мовної та комп’ютерної підготовки з використанням сучасних інформаційних технологій;
  • залучення досвідчених фахівців провідних підприємств до участі у навчальному процесі;
  • орієнтація на прикладні аспекти навчання;
  • організація наскрізної практики на підприємствах виробничої та невиробничої сфер для набуття професійних компетенцій.
 Міжнародні освітні програми факультету:

      Кафедри факультету:

 Координатор ECTS від факультету менеджменту і маркетингу

 Костіна Ольга Миколаївна – заступник декана, викладач кафедри менеджменту, логістики та економіки.

Основні програми факультету

4 роки

Перший рівень вищої освіти «Бакалавр»

Спеціальність 073 «Менеджмент»
Спеціалізації:
- бізнес-адміністрування;
- логістика;
- менеджмент інноваційної діяльності;
- менеджмент організацій і адміністрування.

1,5 роки

Другий рівень вищої освіти «Магістр»

Спеціальність 073 «Менеджмент»
- менеджмент організацій і адміністрування;
- бізнес-адміністрування;
- логістика та інновації.
МЕНЕДЖМЕНТ - ЦЕ МИСТЕЦТВО ДОСЯГНЕННЯ ЦІЛЕЙ В УМОВАХ ОБМЕЖЕНОСТІ РЕСУРСІВ (Т.О. ГІБСОН)