ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ І МАРКЕТИНГУ

Рік заснування – 1930

61166, м. Харків, проспект Науки  9а,

ХНЕУ ім. С. Кузнеця,  ауд. 336 (головний корпус).

Тел. +38 (057) 702-18-26

+38 (098) 284 33 75

Гаврильченко Олена Володимирівна

Електронна пошта: hneudekmim@gmail.com

Офіційний сайт: https://dekmim.hneu.edu.ua

Instagram: @khnue_mim

Telegram-канал: https://t.me/mim_hneu

Декан факультету – кандидат економічних наук, доцент Вовк Володимир Анатолійович.

Факультет менеджменту і маркетингу є одним із провідних факультетів Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця:

  • понад 1200 студентів денного відділення;
  • 3 випускаючі кафедри;
  • 4 провідні спеціальності, 8 освітньо-професійних програм;
  • 3 міжнародні освітні програми.

Наші конкурентні переваги:

  • співпраця з провідними європейськими університетами у межах програм подвійних дипломів та академічної мобільності;
  • Можливість навчання англійською мовою за освітньо-професійними програмами «Бізнес-адміністрування», «Логістика», «Менеджмент інноваційної діяльності», «Маркетинг»;
  • забезпечення безперервної мовної та комп’ютерної підготовки з використанням сучасних інформаційних технологій;
  • залучення досвідчених фахівців провідних підприємств до участі у навчальному процесі;
  • орієнтація на прикладні аспекти навчання;
  • організація наскрізної практики на підприємствах виробничої та невиробничої сфер для набуття професійних компетенцій.
 Міжнародні освітні програми факультету:

      Кафедри факультету:

 Координатор ECTS від факультету менеджменту і маркетингу

 Гаврильченко Олена Володимірівна– заступник декана, доцент кафедри менеджменту та бізнесу.

Основні програми факультету

3 роки та 10 місяців

Перший рівень вищої освіти «Бакалавр»

Спеціальність 073 «Менеджмент»
- бізнес-адміністрування;
- логістика;
- менеджмент інноваційної діяльності;
- менеджмент креативних індустрій;
- менеджмент організацій і адміністрування.

1 рік та 4 місяці

Другий рівень вищої освіти «Магістр»

Методичне забезпечення спеціальності 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності»

МЕНЕДЖМЕНТ - ЦЕ МИСТЕЦТВО ДОСЯГНЕННЯ ЦІЛЕЙ В УМОВАХ ОБМЕЖЕНОСТІ РЕСУРСІВ (Т.О. ГІБСОН)