• Освітні програми ХНЕУ ім. С. Кузнеця

  Освітні програми ХНЕУ ім. С. Кузнеця 2021 року вступу

  *ОПП за освітніми програмами на 2020-2021 рік навчання будуть оприлюднені після їх затвердження у травні 2021 року

  Спеціальність Бакалавр Магістр Доктор філософії
  Код Назва (освітньо-професійна програма) (освітньо-професійна програма) (освітньо-наукова програма)
  011 Освітні, педагогічні науки Педагогіка та адміністрування освіти Освітні, педагогічні науки
  028 Менеджмент соціокультурної діяльності Подієвий менеджмент
  051 Економіка Економічна кібернетика Економічна кібернетика Економіка
  Економіка підприємства Економіка підприємства
  Управління персоналом та економіка праці Управління персоналом та економіка праці
  Міжнародна економіка Міжнародна економіка
  Бізнес-статистика і аналітика Бізнес-статистика і аналітика
  Економіка агробізнесу
  Економіка та економічна політика
  061 Журналістика Реклама і зв’язки з громадськістю
  Медіа-комунікації Медіа-комунікації
  071 Облік і оподаткування Облік і аудит Облік і аудит Облік і оподаткування
  072 Фінанси, банківська справа та страхування ІТ-фінанси ІТ-фінанси Фінанси, банківська справа та страхування
  Фінанси і кредит Фінанси і кредит
  Митна справа
  Банківська справа Банківська справа
  073 Менеджмент Бізнес-адміністрування Бізнес-адміністрування Менеджмент
  Міжнародний ІТ-менеджмент Міжнародний ІТ-менеджмент
  Міжнародний менеджмент Міжнародний менеджмент
  Менеджмент організацій і адміністрування Менеджмент організацій і адміністрування
  Менеджмент інноваційної діяльності
  Логістика Логістика
  Управління навчальним закладом
  Управління фінансово-економічною безпекою
   075 Маркетинг Маркетинг Маркетинг Маркетинг
  076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
  Міжнародна торгівля
  081 Право Правове регулювання економіки
  121 Інженерія програмного забезпечення Інженерія програмного забезпечення
  122 Комп’ютерні науки Комп’ютерні науки Комп’ютерні науки Комп’ютерні науки
  124 Системний аналіз Управління складними системами
  125 Кібербезпека Кібербезпека Кібербезпека
  126 Інформаційні системи та технології Інформаційні системи та технології Інформаційні системи та технології
  186 Видавництво та поліграфія Технології електронних мультимедійних видань Технології електронних мультимедійних видань
  232 Соціальне забезпечення Управління соціальною сферою Управління соціальними проектами
  241 Готельно-ресторанна справа Готельно-ресторанний бізнес
  242 Туризм Туризм Туризм Туризм
  281 Публічне управління та адміністрування  Публічне управління Публічне адміністрування Публічне управління та адміністрування
  Державна служба
  291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії Міжнародні відносини
  292 Міжнародні економічні відносини Міжнародний бізнес Міжнародний бізнес Міжнародні економічні відносини

  Освітні програми ХНЕУ ім. С. Кузнеця 2020-2021

  Освітні програми ХНЕУ ім. С. Кузнеця 2019-2020