• Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених

  ГОЛОВА

  Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених,

  студентка 2 року навчання другого рівня вищої освіти «магістр»

  Виноградова Ганна Володимирівна

   

    Заступник голови

  Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених,

  студент 2 року навчання другого рівня вищої освіти «магістр»

  Бурма Владислав Володимирович

  СЕКРЕТАР

  Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених,

  студент 1 року навчання другого рівня вищої освіти «магістр»

  Мягков Дмитро Сергійович

   

  Склад Правління Наукового товариства

  Виноградова Ганна Володимирівна Голова Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених,

  студентка 2 року навчання другого рівня вищої освіти «магістр»

  Бурма Владислав Володимирович Заступник голови Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених,

  студент 2 року навчання другого рівня вищої освіти «магістр»

  Мягков Дмитро Сергійович Секретар Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених, студент  1 року навчання другого рівня вищої освіти «магістр»
  Романчик Альона Вадимівна Куратор Фінансового факультету, докторантів і молодих вчених, студентка 1 року навчання другого рівня вищої освіти «магістр»
  Зінченко Анна Олександрівна Куратор факультету Менеджменту і Маркетингу, студентка 2 курсу
  Безвесільна Ніка Віталіївна Куратор факультету Економічної інформатики, студентка 4 курсу
  Шляхта Анастасія Юріївна Куратор факультету Економіки і права, студентка 4 курсу
  Самойлова Марина Олександрівна Куратор факультету міжнародних економічних відносин, студентка 1 року навчання другого рівня вищої освіти «магістр»
  Коц Яніна Романівна Куратор факультету Консалтингу і міжнародного бізнесу, студентка 1 року навчання другого рівня вищої освіти «магістр»
  Демченко Катерина Олегівна Куратор аспірантів та докторантів, аспірант
  Спаська Ірина Олександрівна Куратор аспірантів та докторантів, аспірант

  Положення про наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених

   

  Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених забезпечує захист прав та інтересів здобувачів вищої освіти щодо питань наукової діяльності, підтримки наукоємних ідей, інновацій та обміну знаннями.

  Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених є частиною системи громадського самоврядування Університету та консультативно-дорадчим органом, покликаним сприяти:

  • професійному становленню, накопиченню досвіду, творчому зростанню, максимальному використанню наукового потенціалу молоді Університету;
  • координації, організаційному та науково-методичному забезпеченню роботи з обдарованою молоддю;
  • створенню сприятливих умов для розвитку і реалізації творчих здібностей здобувачів вищої освіти Університету,
  • залученню здобувачів вищої освіти до активної науково-дослідної, пошукової діяльності у процесі Навчання в Університеті,
  • участі у вирішенні актуальних науково-педагогічних, гуманітарних та науково-технічних проблем.

  Запрошуємо студентів, аспірантів, докторантів та молодих учених Університету долучитися до діяльності Товариства!

  Контактна інформація: +380661754964, Виноградова Ганна Володимирівна – голова Наукового Товариства