ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ І ПРАВА

Рік заснування 2001

61166, Україна, м. Харків, пр-т Науки 9а,

ХНЕУ ім. С. Кузнеця, Другий учбовий корпус, ауд.45-47.

Тел. +38 (057) 702-05-47

Сайт: http://www.ep.hneu.edu.ua/

Instagram: @khneu_ep

Facebook: https://www.facebook.com/fakultetephneuimskuzneca

E-mail: dekep@hneu.edu.ua


Декан факультету – кандидат економічних наук, доцент Бріль Михайло Сергійович.

Головним фактором, який зумовлює необхідність кардинального реформування вітчизняної економіки та підвищення конкурентоспроможності є вибір курсу на формування відкритої економіки та інтеграцію у світові економічні структури. Саме тому у 2001 році було створено факультет економіки і права, випускники якого повинні стати провідними фахівцями сучасних підприємств усіх сфер економіки. Факультет економіки і права Харківського національного економічного університету імені С. Кузнеця має майже 90 річний досвід підготовки фахівців з економіки підприємства, управління персоналом, статистики та прогнозування,  економіки та економічної політики , також має значні доробки у таких актуальних для вітчизняної економіки напрямах, як управління соціальною сферою, публічне адміністрування, правове регулювання економіки.

Наші конкурентні переваги:

  • Співробітництво із закордонними університетами та можливість отримання подвійних дипломів (Польсько-українська програма двох дипломів «Human resource management” (Akademia Humanistyczno-ekonomiczna, Krakow), Литовсько-українська програма двох дипломів підготовки магістрів публічного адміністрування (Master of Public Administration) з Університетом Миколаса Ромериса, м. Вільнюс (Литва), Спільна словацько-украінська магістерська програма «Бізнес-аналітика та інформаційні системи в підприємництві» (Business analytics and information systems in entrepreneurship)
  • Студенти мають можливість навчатися повністю англійською мовою за спеціалізацією «Публічне адміністрування»;
  • Безперервна мовна та комп`ютерна підготовка на бакалавріаті і магістратурі;
  • Плідна співпраця з провідними вітчизняними та міжнародними компаніями та установами, в яких проходять практику та працевлаштовуються випускники факультету, а саме: Nestle Україна, САН ІнБев Україна, Філіп Моріс Україна, ПриватБанк, Пенсійний фонд, Державні та місцеві органи управління та інші;
  • Високий якісний склад викладачів і розвинена інфраструктура навчального процесу забезпечують відповідну якість навчально-методичного і наукового процесу навчання.

Основні програми факультету

4 роки

Перший рівень вищої освіти «Бакалавр»

Спеціальність 051 «Економіка»
- Економіка підприємства
- Управління персоналом та економіка праці
- Економіка та економічна політика
- Бізнес-статистика і аналітика
- Економіка агробізнесу
Спеціальність 081 «Право»
- Правове регулювання економіки
Спеціальність 232 «Соціальне забезпечення»
- Управління соціальною сферою

1,4 роки

Другий рівень вищої освіти «Магістр»

Спеціальність 051 «Економіка»
- Економіка підприємства
- Управління персоналом та економіка праці
- Бізнес-статистика і аналітика
Спеціальність 232 «Соціальне забезпечення»
- Управління соціальними проектами

Поєднання економічних і правових знань формує сучасного економіста