ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ І ПРАВА

Рік заснування 2001

61166, Україна, м. Харків, пр-т Науки 9а,

ХНЕУ ім. С. Кузнеця, Другий учбовий корпус, ауд.45-47.

Тел. +38 (057) 702-05-47

Сайт: http://www.ep.hneu.edu.ua/

Instagram: @ep_hneu

Facebook: https://www.facebook.com/fakultetephneuimskuzneca

E-mail: dekep@hneu.edu.ua


Декан факультету – кандидат економічних наук, доцент Бріль Михайло Сергійович.

Головним фактором, який зумовлює необхідність кардинального реформування вітчизняної економіки та підвищення конкурентоспроможності є вибір курсу на формування відкритої економіки та інтеграцію у світові економічні структури. Саме тому у 2001 році було створено факультет економіки і права, випускники якого повинні стати провідними фахівцями сучасних підприємств усіх сфер економіки. Факультет економіки і права Харківського національного економічного університету імені С. Кузнеця має майже 90 річний досвід підготовки фахівців з економіки підприємства, управління персоналом, статистики та економічної теорії, також має значні доробки у сучасних для вітчизняної економіки напрямах, таких як управління соціальною сферою, публічне адміністрування, правове регулювання економіки та використання медіа-комунікацій та реклами.

Наші конкурентні переваги:

  • Співробітництво із закордонними університетами та можливість отримання подвійних дипломів (Польсько-українська програма двох дипломів «Human resource management” (Akademia Humanistyczno-ekonomiczna, Krakow), Литовсько-українська програма двох дипломів підготовки магістрів публічного адміністрування (Master of Public Administration) з Університетом Миколаса Ромериса, м. Вільнюс (Литва);
  • Студенти мають можливість навчатися повністю англійською мовою за спеціалізацією «Публічне адміністрування»;
  • Безперервна мовна та комп`ютерна підготовка на бакалавраті і магістратурі;
  • Плідна співпраця з провідними вітчизняними та міжнародними компаніями та установами, в яких проходять практику та працевлаштовуються випускники факультету, а саме: Nestle Україна, САН ІнБев Україна, Філіп Моріс Україна, ПриватБанк, Пенсійний фонд, Державні та місцеві органи управління та інші;
  • Високий якісний склад викладачів і розвинена інфраструктура навчального процесу забезпечують відповідну якість навчально-методичного і наукового процесу навчання

Основні програми факультету

4 роки

Перший рівень вищої освіти «Бакалавр»

Спеціальність 051 «Економіка»
- економіка підприємства
- управління персоналом та економіка праці
- економічна теорія та економічна політика
Спеціальність 061 «Журналістика»
- реклама і зв'язки з громадськістю
- медіа-комунікації
Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
- підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Спеціальність 081 «Право»
- правове регулювання економіки
Спеціальність 232 «Соціальне забезпечення»
- управління соціальною сферою

1,4 роки

Другий рівень вищої освіти «Магістр»

Спеціальність 051 «Економіка»
- економіка підприємства
- управління персоналом та економіка праці
- економічна теорія та економічна політика
Спеціальність 073 «Менеджмент»
- адміністративний менеджмент
- управління проектами
Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
- підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Спеціальність 232 «Соціальне забезпечення»
- управління соціальними проектами

Поєднання економічних і правових знань формує сучасного економіста