• Economics of Development

  Загальна інформація

  Журнал «Економіка розвитку» (ЕР) («Economics of Development») є міжнародним науковим рецензованим виданням.

  Серія і номер державної реєстрації – КВ 21173-10973 ПР (дата реєстрації – 23.01.2015). ISSN 1683-1942 (друкований), 2304-6155 (онлайн).

  Видається з 2002 року. Засновник – Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця).

  Видавець – ТОВ «Консалтингово-видавнича компанія «Ділові перспективи» (Publisher LLC «Consulting Publishing Company «Business Perspectives»).

  Журнал видається щоквартально – 4 номери на рік.

  З другого півріччя 2018 року журнал видається з відкритим доступом.

  Мета та завдання

  Журнал спрямований на висвітлення результатів емпіричних та теоретичних досліджень науковців і практиків, які займаються проблемами економіки розвитку – в аспекті вивчення процесів розвитку, дослідження природних та соціально-економічних передумов прогресивного розвитку системи на основі оцінки впливу інформаційних факторів в існуючих процесах інноваційних змін, а також дослідження механізмів, які забезпечують перехід країн від одного стану до принципово іншої якості розвитку через набуття ними характеристик і параметрів прискореного економічного зростання та забезпечення нової якості життя населення.

  Реалії глобальних економічних змін підтверджують доцільність вивчення економіки розвитку з позиції дослідження нерівноважних процесів, якісних і структурних змін у моделях, які описують загальні тенденції функціонування економік країн світу (у тому числі із застосуванням кількісних методів).

  Основні теми, над висвітленням яких працює редакція журналу:

  • мікроекономіка (виробництво та організації, обчислювальні та інші прикладні моделі загального рівноваги, моделі життєвого циклу та збереження);
  • макроекономіка та валютна економіка (вимірювання та дані щодо національних доходів і товарів, рахунків та багатства, споживання, економія, виробництво, зайнятість та інвестиції, ціни, коливання бізнесу та цикли, гроші та процентні ставки, монетарна політика, центральний банкінг та постачання грошей і кредитів, формування макроекономічної політики, макроекономічні аспекти державних фінансів);
  • міжнародна економіка (економічні інтеграція та глобалізація, міжнародні інвестиції, міжнародні фінанси);
  • фінансова економіка (фінансові кризи, фінансові установи та послуги, інвестиційний банкінг);
  • трудова та демографічна економіка (демографічні тенденції та прогнози, розподіл часу, поведінка роботі та визначення та створення робочих місць, людський капітал, заробітна плата, компенсація та витрати на оплату праці);
  • економіка бізнесу;
  • маркетинг;
  • бухгалтерський облік (маркетинг та реклама, державна політика та регулювання, бухгалтерський облік та аудит);
  • економічний розвиток, технологічні зміни та зростання (аналіз економічного розвитку, природні ресурси, виробничі та сервісні галузі, людський розвиток, фінансові ринки, тіньова економіка, моделі та політика планування, інновації та винаходи, процеси та стимули);
  • економічні системи; регіональна економіка (економічні системи, регіональна економічна діяльність: зростання, розвиток та зміни, аналіз рівноваги та добробуту регіональної економіки).

  Журнал орієнтований на міжнародну спільноту фахівців економічного профілю – як науковців, так і практиків.