• Вчені ради

  СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ВЧЕНІ РАДИ

  1. Д 64.055.01 по захисту докторських та кандидатських дисертацій із спеціальностей:

  • 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності);
  • 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці.

  Інформація про роботу ради Д 64.055.01

  2. Д 64.055.02 по захисту докторських та кандидатських дисертацій із спеціальностей:

  • 08.00.07 – демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика;
  • 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит.

  Інформація про роботу ради Д 64.055.02

  3. К 64.055.03 по захисту кандидатських дисертацій із спеціальностей:

  • 05.13.06 «Інформаційні технології»
  • 05.13.23 «Системи та засоби штучного інтелекту».

  Інформація про роботу ради К 64.055.03

  4. ДФ 64.055.001 по захисту дисертації Вейца О. І. на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування».

  Інформація про роботу ради ДФ 64.055.001

  5. Вимоги до оформлення дисертації