• Вчені ради

  СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ВЧЕНІ РАДИ

  1. Д 64.055.01 по захисту докторських та кандидатських дисертацій із спеціальностей:

  • 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності);
  • 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці.

  Інформація про роботу ради Д 64.055.01

  2. Д 64.055.02 по захисту докторських та кандидатських дисертацій із спеціальностей:

  • 08.00.07 – демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика;
  • 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит.

  Інформація про роботу ради Д 64.055.02

  3. К 64.055.03 по захисту кандидатських дисертацій із спеціальностей:

  • 05.13.06 «Інформаційні технології»
  • 05.13.23 «Системи та засоби штучного інтелекту».

  Інформація про роботу ради К 64.055.03

  4. ДФ 64.055.001 по захисту дисертації Вейца О. І. на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування».

  Інформація про роботу ради ДФ 64.055.001

  5. ДФ 64.055.002 по захисту дисертації Дем’яненко А. А. на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» за спеціальністю 051 «Економіка».

  Інформація про роботу ради ДФ 64.055.002

  6. ДФ 64.055.005 по захисту дисертації Погорєлової Т. Ю. на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки».

  Інформація про роботу ради ДФ 64.055.005

  7. ДФ 64.055.004 по захисту дисертації Погрібняк Д. С. на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за спеціальністю 071 «Облік та оподаткування».

  Інформація про роботу ради ДФ 64.055.004

  8. ДФ 64.055.003 по захисту дисертації Тоузані Т. на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 05«Соціальні та поведінкові науки» за спеціальністю 051 «Економіка».

  Інформація про роботу ради ДФ 64.055.003

  9. ДФ 64.055.006 по захисту дисертації Уварової А.Є. на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».

  Інформація про роботу ради ДФ 64.055.006

  10. ДФ 64.055.007 по захисту дисертації Плєханової Т. Є. на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» за спеціальністю 051 «Економіка».

  Інформація про роботу ради ДФ 64.055.007

  11. ДФ 64.055.012 по захисту дисертації Халліфаха А.М. на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за спеціальністю 071 «Облік та оподаткування».

  Інформація про роботу ради ДФ 64.055.012

  12. ДФ 64.055.008 по захисту дисертації Плескун І. В. на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування».

  Інформація про роботу ради ДФ 64.055.008

  13. ДФ 64.055.009 по захисту дисертації Новікова Д.Ф. на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за спеціальністю 075 «Маркетинг».

  Інформація про роботу ради ДФ 64.055.009

  14. ДФ 64.055.013 по захисту дисертації Герасимова О. К. на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» за спеціальністю 051 «Економіка».

  Інформація про роботу ради ДФ 64.055.013

  15. ДФ 64.055.011 по захисту дисертації Гринько П. О. на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» за спеціальністю 051 «Економіка».

  Інформація про роботу ради ДФ 64.055.011

  16. ДФ 64.055.014 по захисту дисертації Гомон М. В. на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» за спеціальністю 051 «Економіка».

  Інформація про роботу ради ДФ 64.055.014

  17. ДФ 64.055.010 по захисту дисертації Балли Л. О. на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» за спеціальністю 051 «Економіка».

  Інформація про роботу ради ДФ 64.055.010

  18. ДФ 64.055.018 по захисту дисертації Хвостікова А.І. на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 29 «Міжнародні відносини» за спеціальністю 292 (056) «Міжнародні економічні відносини».

  Інформація про роботу ради ДФ 64.055.018

  19. ДФ 64.055.015 по захисту дисертації Вовк К.М. на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 24 «Сфера обслуговування» за спеціальністю 242 «Туризм».

  Інформація про роботу ради ДФ 64.055.015

  20. ДФ 64.055.017 по захисту дисертації Лосевої О.Г на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за спеціальністю 073 «Менеджмент».

  Інформація про роботу ради ДФ 64.055.017

  21. ДФ 64.055.016 по захисту дисертації Баркової К.О. на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за спеціальністю 073 «Менеджмент».

  Інформація про роботу ради ДФ 64.055.016

  22. ДФ 64.055.019 по захисту дисертації Коптєвої О. В. на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування».

  Інформація про роботу ради ДФ 64.055.019

  23. ДФ 64.055.020 по захисту дисертації Мамедової Е. Р. К. на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за спеціальністю 075 «Маркетинг».

  Інформація про роботу ради ДФ 64.055.020

  24. Вимоги до оформлення дисертації