• Вчені ради

  СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ВЧЕНІ РАДИ

  1. Д 64.055.01 по захисту докторських та кандидатських дисертацій із спеціальностей:

  • 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності);
  • 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці.

  Інформація про роботу ради Д 64.055.01

  2. Д 64.055.02 по захисту докторських та кандидатських дисертацій із спеціальностей:

  • 08.00.07 – демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика;
  • 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит.

  Інформація про роботу ради Д 64.055.02

  3. К 64.055.03 по захисту кандидатських дисертацій із спеціальностей:

  • 05.13.06 «Інформаційні технології»
  • 05.13.23 «Системи та засоби штучного інтелекту».

  Інформація про роботу ради К 64.055.03

  4. ДФ 64.055.001 по захисту дисертації Вейца О. І. на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування».

  Інформація про роботу ради ДФ 64.055.001

  5. ДФ 64.055.002 по захисту дисертації Дем’яненко А. А. на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» за спеціальністю 051 «Економіка».

  Інформація про роботу ради ДФ 64.055.002

  6. ДФ 64.055.005 по захисту дисертації Погорєлової Т. Ю. на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки».

  Інформація про роботу ради ДФ 64.055.005

  7. ДФ 64.055.004 по захисту дисертації Погрібняк Д. С. на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за спеціальністю 071 «Облік та оподаткування».

  Інформація про роботу ради ДФ 64.055.004

  8. Вимоги до оформлення дисертації