• Відділ електронних засобів навчання

  61166, м. Харків, просп. Науки, 9-А,
  ХНЕУ ім. С. Кузнеця, перший корпус,
  3-й поверх, каб. 312; 5-й поверх, каб. 500
  Тел. +38 (057) 702-06-74 (3-25)

   

  Керівник – кандидат економічних наук, доцент Яценко Роман Миколайович.

  НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ:

  1. Забезпечення функціонування та розвиток Персональних навчальних систем ХНЕУ ім. С. Кузнеця.
  2. Підготовка та випуск навчальних електронних мультимедійних інтерактивних видань.
  3. Підготовка та забезпечення функціонування навчальних онлайн-курсів.
  4. Підготовка експериментальних електронних засобів навчання у нових технічних форматах.
  5. Впровадження технологій дистанційного та змішаного навчання в навчальний процес ХНЕУ ім. С. Кузнеця.

  ГОЛОВНІ ЗАВДАННЯ:

  • забезпечення функціонування та розвиток технічної і програмної платформи сайту Персональних навчальних систем ХНЕУ ім. С. Кузнеця;
  • ведення реєстру електронних курсів, розміщених на сайті Персональних навчальних систем ХНЕУ ім. С. Кузнеця;
  • впровадження та здійснення сертифікації електронних курсів, розміщених на сайті Персональних навчальних систем ХНЕУ ім. С. Кузнеця;
  • забезпечення проведення он-лайн опитувань професорсько-викладацького складу та студентів ХНЕУ ім. С. Кузнеця з напрямів діяльності Відділу;
  • підготовка та випуск навчальних електронних мультимедійних інтерактивних видань;
  • консультування професорсько-викладацького складу з питань підготовки навчальних електронних мультимедійних інтерактивних видань та електронних засобів навчання, здійснення допомоги авторам з підготовки їх рукописів та проектів;
  • редагування та вихідне тестування проектів електронних мультимедійних інтерактивних видань;
  • ведення та збереження архіву електронних мультимедійних видань та інших електронних засобів навчання;
  • забезпечення функціонування технічної і програмної платформи для створення, управління та надання доступу до онлайн-курсів ХНЕУ ім. С. Кузнеця;
  • формування методичного забезпечення щодо навчання професорсько-викладацького складу зі створення онлайн-курсів;
  • технічна підтримка процесу розробки навчальних онлайн-курсів;
  • розробка методичного забезпечення онлайн-курсів за існуючими та новими навчальними дисциплінами;
  • формування пропозицій та підготовка нормативно-інструктивних документів щодо впровадження технологій дистанційного та змішаного навчання.

  КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ: