ФАКУЛЬТЕТ ПІДГОТОВКИ ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН

Рік заснування – 1949 

Декан факультету підготовки іноземних громадян – канд. екон. наук, доцент Олексій Анатолійович Єрмоленко.

ХНЕУ ім. С. Кузнеця, Головний учбовий корпус, ауд. 322

Сайт факультету: https://ffct.hneu.edu.ua/golovna/

Telegram: https://t.me/+UH5-3QUVeHVK7cjM 

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100083220847965

Чат-бот факультету: https://t.me/khnuefcbot

E-mail: dekanatfs@hneu.net

Кафедри факультету

Admission Information for Foreign Citizens (in English) / Інформація щодо вступу іноземних громадян (англійською мовою)

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця надає повний спектр освітніх послуг для іноземних громадян.

ХНЕУ ім. С. Кузнеця має ліцензію на:

 • підготовку іноземців до вступу до вищих навчальних закладів (підготовче відділення);
 • підготовку іноземних громадян за акредитованими напрямами підготовки (спеціальностями);
 • перепідготовку спеціалістів з наданням другої вищої освіти;
 • підвищення кваліфікації за акредитованими напрямами (спеціальностями);
 • навчання в аспірантурі і докторантурі.

Координатор ECTS від факультету підготовки іноземних громадян

Заступник декана: доктор філософії з філології, викладач кафедри іноземних мов та міжкультурної комунікації Наталія Міняйло.

Декан факультету – канд. екон. наук, доцент Олексій Анатолійович Єрмоленко.

Підготовка іноземних громадян здійснюється в ХНЕУ ім. С. Кузнеця з 1949 року. За цей час підготовлено фахівців, у тому числі доктори філософії і доктори наук для більш ніж 85 країн Азії, Америки, Африки, Європи. Наші випускники досягли посад прем’єр-міністра, голови правління національного банку, директорів фірм та підприємств, викладають у вищих навчальних закладах Болгарії, В’єтнаму, Китаю, Німеччини, Нігерії, Польщі, Словаччини, Чехії, продовжують навчання у Великобританії, Канаді, Словаччині, США, Франції,.

Маючи перевірений досвід та сталі традиції, університет забезпечує якісну підготовку фахівців вищого рівня, що дозволяє їм досягати успіхів у навчанні та майбутній роботі.

Прийом іноземців на навчання здійснюється згідно з міжнародними договорами України, загальнодержавними програмами, договорами навчальних закладів з юридичними і фізичними особами. Документи про попередню освіту мають бути засвідчені відповідно до законодавства країни їх видачі та легалізовані у вставноленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України з метою їх нострифікації в Міністерстві освіти і науки України (МОН України).

Для в’їзду в Україну підставою для оформлення в’їзної візи з метою навчання є оригінал запрошення, видачу якого здійснює МОН України, а також вищий навчальний заклад у порядку, встановленому МОН України.

В’їзд до України на навчання здійснюється у встановлені МОН України  і правилами прийому до університету у наступні терміни:

 • на підготовче відділення упродовж року;
 • для вступу на навчання  на освітній рівень бакалавра і магістра двічі на рік до 01 листопада і до 01 березня відповідно (у 2020/21 навчальному році – до 15 грудня і до 15 квітня відповідно);
 • для вступу на освітньо-науковий рівень доктора філософії до 01 листопада.

На 1 курс бакалаврату іноземці зараховуються до закладів вищої освіти за результатами вступних випробовувань з української мови та математики.

На 1 рік навчання за освітнім рівнем «магістр» складаються вступні іспити з іноземної мови та спеціальності.

Інформація для слухачів і стажерів

Information for students of the preparatory department and trainees

      Для вступу в ХНЕУ ім. С. Кузнеця необхідно з собою мати такі документи:

 • Оригінал і копію документа про попередню освіту;
 • Оригінал і копію документа (додатка до документа про освіту), в якому міститься інформація про успішність з навчальних дисциплін;
 • Копію документа про народження;
 • Медичний сертифікат про стан здоров’я, засвідчений офіційним органом охорони здоров’я країни і виданий не пізніше, ніж за 2 місяці до в’їзду на навчання в Україну;
 • Копію паспортного документа чи документа, що посвідчує особу без громадянства;
 • Страховий поліс на надання екстреної медичної допомоги (крім іноземців, що прибули з країн, з якими підписані угоди про безкоштовне отримання екстреної медичної допомоги);
 • 6 фотокарток розміром 3×4 см;
 • Копію посвідчення закордонного українця (за наявності);

Дослідницька пропозиція з обраної наукової спеціальності або завірений в установленому порядку за місцем роботи/навчання кандидата список опублікованих наукових праць і винаходів українською або англійською мовою додатково подаються при вступі до аспірантури.

Для вступу до докторантури подаються додатково українською або англійською мовою:

 • тематичний план дисертаційної роботи для здобуття наукового ступеня доктора наук;
 • копія диплома про присвоєння відповідного наукового ступеня;

Перераховані вище документи повинні бути перекладені на українську мову і завірені нотаріусом.

Документи повинні бути завірені в країні їх видачі способом, який офіційно застосовується в цій країні для такого посвідчення, та легалізовані відповідною закордонною дипломатичною установою України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

Документи про освіту зарахованих на навчання іноземців, видані навчальними закладами інших держав, проходять процедуру визнання в Україні відповідно до законодавства.

Термін навчання:

 • на підготовчому відділенні – 1 рік;
 • на бакалавраті – 4 роки (денна форма навчання), 5 років (заочна форма навчання);
 • в магістратурі – 1,5 роки (денна і заочна форми форма навчання),
 • на програмах підготовки докторів філософії, докторів наук – 4 роки.

Вартість навчання за рік:

 • на підготовчому відділенні – еквівалент 1050 доларів США;
 • на бакалавраті і в магістратурі (денна форма навчання) – залежно від спеціальності становить еквівалент від 1200 до 2000 доларів США;
 • на бакалавраті і в магістратурі (заочна форма навчання) – залежно від спеціальності становить еквівалент від 900 до 1850 доларів США;
 • на програмах підготовки докторів філософії та докторів наук – 2800 доларів США (денна форма навчання) та 2350 доларів США (заочна форма навчання)

Партнерські організації, які надають посередницькі послуги з набору іноземців та осіб без громадянства на навчання в Україну

 1. ТОВ «Бізнес Центр «ИНЖЕК»
 2. ТОВ «БОБ ТРЕД»
 3. ТОВ «Перспектива ХХІ століття»
 4. ТОВ «ІНТКОМ»
 5. ТОВ «АМАЛ – МД»
Contact us

ФАКУЛЬТЕТ ПІДГОТОВКИ ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН

 • 61166, м. Харків, пр-т Науки, 9а,
  ХНЕУ, Другий навчальний корпус, поверх 1.
 • +38 (057) 702-06-46, 4-04 (внутрішній)
 • dekanatfs@hneu.net
 • https://ffct.hneu.edu.ua/golovna/