• Управління розвитком

  ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИДАННЯ

  Редакційна колегія журналу інформує представників наукової спільноти про організаційні зміни і переформатування роботи щодо висвітлення результатів наукового пошуку авторів публікацій.

  Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця (Засновник) погоджується з політикою і процедурами Видавця (Товариство з обмеженою відповідальністю «Консалтингово-видавнича компанія «Ділові перспективи»), надає згоду і приймає їх за основу у своїй діяльності при виконанні своєї частки роботи по виданню Журналу.

  Засновник (ХНЕУ ім. С. Кузнеця) трансформує усі сайти (сторінки) Журналу (з архівним контентом статей) і забезпечує доступною і актуальною на сайті Університету сторінку з гіперпосиланням на Сайт Видавця, на якій вказуються: основні відомості про Журнал; його політика і мета; склад редакційної ради; редакційна етика і процедура, а Видавець адаптує усю інформацію щодо Журналу до власної політики і процедур.

  Перейти на сайт видавця

  Журнал «Управління розвитком» (Development management) є міжнародним науковим рецензованим виданням.

  Серія і номер державної реєстрації – КВ 21225-11025 (дата реєстрації – 30.01.2015). ISSN 2413-9610 (Print).

  Засновник – Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця.

  Видавець – ТОВ «Консалтингово-видавнича компанія «Ділові перспективи» (Publisher LLC «Consulting Publishing Company «Business Perspectives»).

  Журнал має 4 номери на рік.

  Журнал «Управління розвитком» внесений до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт з економічних наук (додаток 17 до наказу Міністерства освіти і науки України від 13.07.2015 р. №747).