• Управління розвитком

  ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИДАННЯ

  Журнал «Управління розвитком» (Development management) є міжнародним науковим рецензованим виданням.

  Серія і номер державної реєстрації – КВ 21225-11025 (дата реєстрації – 30.01.2015). ISSN 2413-9610 (Print).

  Засновник – Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця.

  Видавець – ТОВ «Консалтингово-видавнича компанія «Ділові перспективи» (Publisher LLC «Consulting Publishing Company «Business Perspectives»).

  Журнал має 4 номери на рік.

  Журнал «Управління розвитком» внесений до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт з економічних наук (додаток 17 до наказу Міністерства освіти і науки України від 13.07.2015 р. №747).