• Післядипломна освіта

  ПІСЛЯДИПЛОМНА ОСВІТА

  Рік заснування – 1974

  61166, м. Харків, пр-т Науки, 9А,

  ХНЕУ ім. С. Кузнеця, Другий навчальний корпус, ауд. 3

  Тел. +38 (057) 702-18-33

  E-mail: deppgrad@ksue.edu.ua

  Координатор Післядипломної освіти — заступник керівника (проректор з науково-педагогічної роботи), к.е.н., проф. Лукашев Сергій Валерійович.

  Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

  пропонує програми підвищення кваліфікації для науково-педагогічних працівників

  Підвищення кваліфікації

  План-графік підвищення кваліфікації та стажування педагогічних та науково-педагогічних працівників ХНЕУ ім С.Кузнеця на 2019-2020 навчальний рік

  Положення про підвищення кваліфікації педагогічних, наукового-педагогічних працівників Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця

  Основні напрями роботи в сфері  підвищення кваліфікації

  Найменування програми Структурний підрозділ
  Створення інтерактивних електронних навчальних курсів (план) відділ електоронних засобів навчання
  Проведення розрахунків та аналіз даних в MS EXCEL (план) кафедра інформатики та комп’ютерної техніки
  Розвиток комунікативної компетентності у науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти, навчальних закладів (план) кафедра педагогіки, іноземної філології та перекладу;

  кафедра іноземних мов та міжкультурної комунікації

  Технологія розробки електронних  мультимедійних інтерактивних видань (BOOKDOWN) (план) відділ електоронних засобів навчання

  Для фахівців підприємств, організацій або установ різних галузей економіки пропонуються такі напрями підвищення кваліфікації:

  Найменування програми Керівник
  Менеджмент інноваційної діяльності підприємства завідувач кафедри економіки, організації та планування діяльності підприємства доктор економічних наук, професор ЯСТРЕМСЬКА О.М.
  Управлінські рішення в системі менеджменту підприємства кандидат економічних наук, професор, КОЮДА В.О.
  Розвиток теорії та практики маркетингу завідувач кафедри маркетингу доктор економічних наук, професор ОРЛОВ П.А.
  Удосконалення методики викладання математики за допомогою впровадження інтерактивної технології застосування комп’ютерних програм завідувач кафедри вищої математики доктор економічних наук, професор МАЛЯРЕЦЬ Л.М.
  Проблема управління фінансами підприємства в умовах глобалізації завідувач кафедри фінансів кандидат економічних наук, доцент ЖУРАВЛЬОВА І.В.
  Менеджмент персоналу завідувач кафедри управління персоналом доктор економічних наук, професор НАЗАРОВА Г.В.
  Нові тенденції в теорії і практиці управління регіональним розвитком завідувач кафедри публічного адміністрування та регіональної економіки, доктор економічних наук, професор ГАВКАЛОВА Н.Л.
  Управління фінансовими послугами завідувач кафедри управління фінансовими послугами доктор економічних наук, професор ВНУКОВА Н.М.
  Державний фінансовий контроль в умовах реформування системи управління державними фінансами кандидат економічних наук, професор ДІКАНЬ Л.В.                                                                
  Процесний підхід в управлінні Завідувач кафедри менеджменту та бізнесу доктор економічних наук, професор  ЛЕПЕЙКО Т.І.

   

  Програми підвищення кваліфікації можуть бути змінені і доповнені відповідно до вимог замовника.

  Реєстрація до груп підвищення кваліфікації здійснюється у 3 каб.(2 навч. корп.), тел. 702-18-33 (3-04).

  E-mail: deppgrad@hneu.edu.ua

   

  Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

  ЗАПРОШУЄ ВЗЯТИ УЧАСТЬ У ТРЕНІНГАХ!

  Заявка на участь у тренінгу

  Найменування тренінгу Викладач-тренер Тривалість тренінгу
  Запобігання та протидія корупції в Україні проф. Гавкалова Н.Л. 72 години
  Проекти: сутність, зміст, призначення в сучасному світі. Особливості управління та імплементації проф. Гавкалова Н.Л. 72 години
  Аудит державних фінансів проф. Дікань Л.В., доц. Крівцова Т.О. 72 години
  Аналітика з використанням «1С: Підприємство» доц. Гаврильченко О.В. 20 годин
  Процесний підхід в управлінні доц. Котлик А.В. 20 годин
  Економікс для неекономістів доц. Степаненко Н.О. 8 годин
  Управління коштами бюджетів доц. Юшко С.В. 32 години
  Інвайронментальна агресія. Запобігання захвату ресурсів доц. Кліменко О.М., доц. Мащенко М.А. 16 годин
  Система платного природокористування доц. Кліменко О.М., доц.  Мащенко М.А. 16 годин
  Публічні закупівлі викл. Кузнецов О.В. 20 годин

  З питань участі у тренінгу звертатися:

  Тел. +38 (057) 702-18-33; 3-04, (внутрішній) (Мазур Марія Олександрівна)
  E-mail: deppgrad@hneu.edu.ua

  Спільні освітні програми з провідними ЗВО Європи

  Спільна франко-українська програма підготовки магістрів за спеціальністю 126 «Інформаційні системи та технології»

  Навчання: 3 семестри в ХНЕУ ім С. Кузнеця за участю професорів університету Ліон 2. 4-й семестр – стажування на підприємствах Франції протягом 6 місяців. Навчання здійснюється на контрактній основі. Випускники програми отримують диплом магістра зі спеціальності «Інформаційні системи та технології» (ХНЕУ ім С. Кузнеця) та диплом магістра зі спеціальності «Інформатика прийняття рішень та статистика в менеджменті» (Університет Ліон-2).

  Керівник проектної групи (гарант освітньої програми):

  к.е.н., професор,

  Алексієв Володимир Олегович

  Тел. (+38)0938155817

  Е-mail: aleksiyev@gmail.com

  Спільна франко-українська програма підготовки магістрів за спеціальністю 242 «Міжнародний туризм»

  Навчання: 3 семестри в ХНЕУ ім С. Кузнеця за участю професорів університету Ліон 2. 4-й семестр – стажування на підприємствах Франції протягом 6 місяців. Навчання здійснюється на контрактній основі. Випускники програми отримують диплом магістра за спеціальністю «Міжнародний туризм» (ХНЕУ ім С. Кузнеця) та диплом магістра за спеціальністю «Туризм. Культурна спадщина. Дозвілля» (Університет Ліон-2).

  Керівник проектної групи (гарант освітньої програми):

  к.е.н., професор, заступник керівника

  (проректор з науково-педагогічної роботи)

  Єрмаченко Володимир Єгорович

  Тел. +38 (057) 702-11-89 (3-22)

  Спільна польсько-українська магістерська програма «2D!» за спеціальністю 073 «Менеджмент»

  Навчання: 3 семестри в ХНЕУ ім С. Кузнеця з двома виїздами на навчання і сесію до університету-партнера (Університет Менеджменту Охорони Праці в Катовіце, Польща). Навчання в університеті-партнері здійснюється на контрактній основі. Випускники програми отримують диплом магістра за спеціальністю «Менеджмент», освітньо-професійна програма «Бізнес-адміністрування» (ХНЕУ ім С. Кузнеця) та диплом магістра зі спеціальності «Управління проектами» напряму «Менеджмент» (Університет менеджменту охорони праці в Катовіце, Польша).

  Гарант програми:

  д.е.н., професор, зав. кафедрою менеджменту та бізнесу Лепейко Тетяна Іванівна

  Координатор програми:

  к.е.н., доцент кафеедри менеджменту та бізнесу

  Василик Сергій Костянтинович

  + 38 (093) 109 86 14,

  к.е.н., доцент кафеедри менеджменту та бізнесу Немашкало Каріна Ромеовна

  +38 (066) 150 27 22

  e-mail: 2d.hneu@ukr.net

  деталі програми http://2diploma.blogspot.com

  ВЕС (Business English Certificate)

  Business English Certificates (BEC) – кембріджські іспити на знання ділової англійської мови. Іспити ВЕС створені для тих, хто працює або збирається працювати в сфері міжнародного бізнесу. Іспити ВЕС оцінюють вміння використовувати англійську мову в контексті міжнародного бізнесу, а також вміння кандидата спілкуватися англійською мовою на певному рівні з колегами та клієнтами. ВЕС тестує практичні навички володіння мовою в реальних робочих ситуаціях, але при цьому не вимагає спеціальних знань у бізнесі.

  Іспит ВЕС розрахований на кандидатів з різним рівнем володіння англійською мовою та включає в себе тести трьох різних ступенів складності: BEC Preliminary, BEC Vantage, BEC Higher. Іспит ВЕС охоплює перевірку 4 мовних навичок, кожна з яких оцінюється окремо (крім ВЕС Р, де Reading Writing об’єднані в один блок.):

  • Reading (читання);
  • Writing (писання);
  • Listening (аудіювання);
  • Speaking (розмовна практика).

  З 2013 року Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця визнаний Кембриджськім університетом як Центр підготовки кандидатів до участі у незалежному міжнародному тестуванні щодо оцінювання рівня володіння діловою англійською мовою.

  У 2014 році ХНЕУ ім. С. Кузнеця був нагороджений Золотим Знаком Кембриджського університету.

  За вісім років участі в програмі кількість кандидатів, що отримали сертифікат, становить 529 осіб.

  13.02.2020 р. буде проводитися PRE-TEST по ВЕС Vantage (Business English Certificates) з метою розуміння свого рівня володіння діловою англійською мовою.

  Для цього потрібно обов’язково зареєструватися у 3 каб. 2 корп. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, або за  телефоном 702-18-33 (3-04).

  Час проведення з 10:15 по 13:30 у А-7 аудиторії.

  Зарахування на курси для підготовки до складання іспиту здійснюється на початку кожного навчального року. Додаткова інформація:

  Тел. +38 (057) 702-18-33; 3-04 (внутрішні) (Мазур Марія Олександрівна)

  E-mail: deppgrad@hneu.edu.ua