• Про ХНЕУ ім. С. Кузнеця

  Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця) є найбільшим освітнім центром економічного профілю в місті Харкові, та одним з кращих економічних вищих навчальних закладів в Україні.

  Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця) – правонаступник Харківського інженерно-економічного інституту – був заснований 22 жовтня 1930 року на базі промислового факультету Харківського інституту народного господарства. За результатами державної акредитації 1994 р ХІЕІ перетворений в Харківський державний економічний університет. Указом Президента України від 21 серпня 2004 р університету надано статус національного. На сьогодні ХНЕУ ім. С. Кузнеця є найбільш авторитетним вищим навчальним закладом України економічного напряму. Маючи трирічний досвід впровадження системи незалежного оцінювання знань студентів, в 2005 р. ХНЕУ ім. С. Кузнеця став першим вузом країни, в якому Республіканський центр тестових технологій провів незалежне тестування абітурієнтів.

  Навчальний процес забезпечує професорсько-викладацький склад у кількості 735 осіб, з них 60 докторів і 438 кандидатів наук. Діють 7 факультетів (факультет економіки і права; інформаційних технологій; менеджменту і маркетингу; міжнародної економіки і підприємництва; міжнародних відносин і журналістики; фінансів і обліку та факультет підготовки іноземних громадян), відділ післядипломної освіти, аспірантура та докторантура, спецради із захисту дисертацій,науково-дослідні та навчальні лабораторії.

  В рамках співпраці з університетом Кембридж в ХНЕУ ім. С. Кузнеця з 2010 року проходять іспити Business English Certificates (BEC) на знання ділової англійської мови. Наразі 198 викладачів та 260 студентів склали іспити та отримали сертифікати BEC. ХНЕУ ім. С. Кузнеця отримав статус незалежного центру підготовки кандидатів до здачі іспиту ВЕС Кембриджського університету.

  ХНЕУ ім. С. Кузнеця є базою для проведення представницьких наукових та бізнес-форумів національного і міжнародного значення.

  На даний час в Університеті успішно працюють 8 міжнародних центрів, а саме: Центр інноваційних знань Світового банку в Україні, Інформаційний центр Європейського союзу, Інформаційний центр Асоціації європейських прикордонних регіонів (АЄПР), Центр Університетської успішності (ЦУУ), Start-up. Відвідувачі центрів отримують всі необхідні інформаційно-консультативні послуги стосовно політики та досліджень відповідних організацій, мають вільний доступ до матеріалів, можуть користуватися електронним каталогом, електронними виданнями та статистичними даними стосовно різних галузей і напрямів діяльності. Інформаційний фонд центрів регулярно поповнюється.

  Діють студентські гуртки, які направлені на розвиток студентів, як соціально активних, цілеспрямованих людей. З цією метою були сформовані наступні гуртки: наукове товариство студентів, аспірантів і докторантів; танцювальний колектив «Артлимон»; клуб Мафії при ХНЕУ ім. С. Кузнеця; гурт клубу веселих та кмітливих (КВН); дебатний клуб; театральний колектив «Кузнеці»; творчий колектив «Роксолана» та різноманітні спортивні секції. Також кожного року проводяться конкурси краси серед першокурсниць, щорічні регіональні конкурси «Міс-університет» та «Студенська весна».

  В ХНЕУ ім. С. Кузнеця видаються наукові журнали «Економіка розвитку» і «Управління розвитком». Спільно з НДЦ індустріальних проблем розвитку НАН України ХНЕУ ім. С. Кузнеця є співзасновником журналу «Бізнес-інформ». Усі журнали є фаховими виданнями з економіки.

  Також розвитку студентів сприяє широка інформаційна база бібліотеки. Враховуючи високий темп розвитку інформаціонних процесів в світі в ХНЕУ ім. С.Кузнеця встановлена автоматизована бібліотечна система, яка створена на базі сучасних технологій і стандартів обробки та зберігання інформації. Всі нові надходження до бібліотеки вводять у електронний каталог. Система абезпечує автоматизацію всіх процесів університетської бібліотеки. У читальних залах встановлено комп’ютери, на яких читачі користуються ресурсами бібліотеки та працюють у мережі Інтернет, що дуже прискорює процесс виконання домашніх завдань студентами, та формує цікавий досуг.

  Для студентів, які ставлять в пріоритет наукову діяльність, ХНЕУ ім. С. Кузнеця відкриває цікаві перспективи. Університет активно викорістовує можливості та переваги членства в таких міжнародних асоціаціях як Magna Charta Universitatum (2004), Асоціація економічних університетів Південно-Східної Європи та Чорноморського регіону (2008), Асоціація європейських університетів (2009), Університетська агенція франкофонії (2009), Міжнародний інститут адміністративних наук та Міжнародна асоціація шкіл та інститутів адміністрації (2013), Організація економічного співробітництва та розвитку та інші. В тому числі ХНЕУ ім. С. Кузнеця має більш ніж 80 підписаних угод про співробітництво з зарубіжними навчальними закладами та міжнародними організаціями.

  За останні роки університет перетворився у всесвітньо відомий центр науки і освіти, діяльність якого спрямована на підготовку компетентних фахівців як для України, так і для ще 40 країн світу. Якість підготовки фахівців в університеті підтверджується тим, що тільки за останні п’ять років більше 300 випускників отримали не тільки українські дипломи магістрів, а й дипломи університетів Франції та Австрії за програмою подвійного диплому.

  В університеті діють спільні магістерські програми «Подвійного диплому»: з університетом Ліон-2 ім. Люм’єра (Франція) діє магістерська програма «Бізнес – Інформатика» та магістерська програма зі спеціальності «Туризм, культурна спадщина, дозвілля» з Вищою школою Менеджменту Охорони Праці м. Катовіце (Польща) польсько-українська програма підготовки магістрів за спеціальністю «Бізнес-адміністрування».

  Враховуючи стрімкий історичний розвиток університету, постійну роботу над поліпшенням якості освіти, тісну взаємодію з провідними організаціями України та Європи, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця впевнено крокує у майбутнє виховуючи економічну еліту України.

  Організаційна структура ХНЕУ ім. С. Кузнеця