• Наукові школи

  Назва
  Керівник
  Розробка систем стратегічного управління соціально-економічними системами
  ПОНОМАРЕНКО
  Володимир Степанович,
  ректор Харківського національного економічного університету
  д.е.н., професор
  Проблеми соціально-економічного розвитку регіонів
  КИЗИМ
  Микола Олександрович
  в.о.завідувача лабораторії наукових досліджень соціально-економічних проблем суспільства
  д.е.н., професор
  Організація виробництва та підприємницької діяльності
  Ястремська Олена Миколаївна,
  завідувач кафедри менеджменту, логістики та економіки
   д.е.н., професор
  Економічні проблеми відновлення основних виробничих фондів  та інноваційного розвитку підприємств
  ОРЛОВ
  Петро Аркадійович,
  завідувач кафедри економіки і маркетингу
  д.е.н., професор
  Розробка систем аналізу та раннього попередження дестабілізації функціонування економічних систем
  КЛЕБАНОВА
  Тамара Семенівна,
  завідувач кафедри економічної кібернетики
  д.е.н., професор
  Наукові засади оподаткування суб’єктів підприємницької діяльності
  ІВАНОВ
  Юрій Борисович,
  завідувач кафедри оподаткування
  д.е.н., професор
  Гуманізація менеджменту. Теорія і практика
  ДОРОНІНА
  Майя Степанівна,
  завідувач кафедри соціології та психології управління
  д.е.н., професор
  Моделі та інформаційні технології в управлінні розвитком
  ПУШКАР
  Олександр Іванович,
  завідувач кафедри комп’ютерних систем і технологій
  д.е.н., професор