• Наукові школи

  Назва
  Керівник
  Розробка систем стратегічного управління соціально-економічними системами
  ПОНОМАРЕНКО
  Володимир Степанович,
  ректор Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця
  д.е.н., професор
  Проблеми соціально-економічного розвитку регіонів
  КИЗИМ
  Микола Олександрович
  директор науково-дослідного центру індустріальних проблем розвитку НАН України
  д.е.н., професор, член-кореспондент НАН України
  Організація виробництва та підприємницької діяльності
  ЯСТРЕМСЬКА
  Олена Миколаївна,
  завідувач кафедри менеджменту, логістики та економіки
   д.е.н., професор
  Економічні проблеми відновлення основних виробничих фондів та інноваційного розвитку підприємств
  ОРЛОВ
  Петро Аркадійович,
  завідувач кафедри економіки і маркетингу
  д.е.н., професор
  Розробка систем аналізу та раннього попередження дестабілізації функціонування економічних систем
  КЛЕБАНОВА
  Тамара Семенівна,
  професор кафедри економічної кібернетики
  д.е.н., професор
  Наукові засади оподаткування суб’єктів підприємницької діяльності
  ІВАНОВ
  Юрій Борисович,
  професор кафедри митної справи та оподаткування
  д.е.н., професор
  Моделі та інформаційні технології в управлінні розвитком
  ПУШКАР
  Олександр Іванович,
  завідувач кафедри комп’ютерних систем і технологій
  д.е.н., професор