• Рада молодих вчених

  Голова Ради молодих вчених ХНЕУ ім. С. Кузнеця

  к.е.н., доцент кафедри соціальної економіки

  (головний корпус, ауд. 217)

  Тел. +38(057) 702-12-87

  Email: stepanovaekaraminovna@gmail.com

  Степанова Ека Рамінівна

    Тимчасово виконує обов’язки

  Голови Ради молодих вчених ХНЕУ ім. С. Кузнеця

  к.е.н., доцент кафедри туризму

  (перший корпус, ауд. 316)

  Тел. +38(057)758-77-26 (дод. 451)

  E–mail: kozubova_natali@ukr.net

  Козубова Наталія Вікторівна

  Рада молодих вчених Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця поєднує доцентів, викладачів, аспірантів та студентів Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця, які не досягли віку 35 років, успішно займаються науковою діяльністю, присвячують себе досягненню цілей Ради і беруть активну участь у науковому і соціальному житті університету.

  Головною метою діяльності Ради є сприяння, активізація та підтримка професійного становлення, творчого зростання, накопичення досвіду, максимального використання наукового потенціалу молоді ХНЕУ ім. С. кузнеця.

  Основними принципами діяльності Ради є: верховенство наукової творчості та конкурсності; органічний зв’язок навчання та науково-дослідної роботи; активна життєва позиція; аполітичність; рівноправність усіх членів, самоврядування та гласність у роботі.

  Діяльність Ради молодих учених охоплює:

  • надання консультативної, допомоги студентам, аспірантам молодим вченим у створенні сприятливих умов для професійної науково-дослідної діяльності;
  • підтримку ініціатив, спрямованих на закріплення молодих наукових кадрів в ХНЕУ ім. С. Кузнеця;
  • встановлення більш тісних зв’язків між старшим і молодшим поколінням вчених, забезпечуючи тим самим, спадкоємність у науковій діяльності;
  • створення інформаційної бази про напрямки наукових інтересів молодих вчених;
  • моніторинг участі молодих вчених у наукових конференціях, конкурсах та курсах підвищення кваліфікації;
  • заохочення відмінників наукової діяльності (призерів Всеукраїнських олімпіад, конкурсів, конференцій) та їх керівників;
  • проведення конференцій молодих вчених та студентів;
  • вивчення та обмін досвідом роботи з Радами молодих учених інших навчальних закладів України та за кордоном.

  Контактна інформація: (050) 605-56-01 Козубова Наталья