• Газета «Моя карьера»

         Рік заснування – 2010 (як інформаційний бюлетень, з 2011 – газета)
         61166, м. Харків, пр-т Науки, 9а,
         ХНЕУ, Науково-бібліотечний корпус, ауд. 129.
         Тел. +38 (057) 758-77-42
         E-mail: depnews@hneu.edu.ua
         Головний редактор – керівник відділу маркетингу і корпоративних комунікацій, Афанасьєва Олена Миколаївна
         Вид видання – газета.
         Статус видання – вітчизняне.
         Мова видання – українська.
         Вид видання за цільовим призначенням – інформаційне.
         Обсяг – до 1,5 ум. друк. арк. (12 сторінок) формату А4.
         Періодичність – 1 раз на квартал.
         Сфера розповсюдження – Харківська область.
         Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації – ХК № 1634 – 375 Р.
         Метою газети є інформування читачів про новини та події у галузі вищої освіти, а також інформування про наукову, виховну, міжнародну діяльність Харківського національного економічного університету.
         Основні напрямки публікацій:
  1. Інформація про розвиток галузі вищої освіти, основні тенденції та проблеми.
  2. Інформація про діяльність Міністерства науки і освіти, молоді та спорту України.
  3. Висвітлення наукової, педагогічної, виховної, організаційної та іншої діяльності ХНЕУ ім. С Кузнеця.
  4. Події і новини факультетів та структурних підрозділів університету.
  5. Інтерв’ю на актуальні теми з керівництвом, викладачами і співробітниками університету.
  6. Розгорнуті інформаційні матеріали про проведення спеціальних подій у ХНЕУ ім. С. Кузнеця.
         Газета «Моя карьера» – переможець у номінації «За формування позитивної репутації вищого навчального закладу, професіоналізм та максимальну відповідність інтересам читацької цільової аудиторії» національного конкурсу «Краще корпоративне медіа України–2011».