• Післядипломна освіта

  Відділ Післядипломної освіти

  61166, м. Харків, просп. Науки, 9-А,

  ХНЕУ ім. С. Кузнеця, головний корпус,

  2-й поверх, каб. 207

  Тел. +38 (057) 702-18-33 (3-11)

  Е-mail: deppgrad@hneu.edu.uavpk.khneu@gmail.com

   

  Керівник відділу:  Виноградська Аліна Миколаївна

  Відділ створено у 2010 р., реорганізовано у 2021 р.

  Основним предметом діяльності відділу є організаційне забезпечення освітнього процесу у галузі післядипломної освіти.

  Мета: збільшення та розширення можливостей для вдосконалення педагогічної майстерності та професійного зростання науково-педагогічних працівників, працівників бізнес-середовища.

  Напрями діяльності:

  • підвищення кваліфікації – проходить для фахівців підприємств, організацій або установ різних галузей та підвищення кваліфікації викладачів вищих навчальних закладів за програмами: створення інтерактивних електронних навчальних курсів, проведення розрахунків та аналіз даних в MS EXCEL, Розвиток комунікативної компетентності у науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів.
  • проведення тренінгів, курсів, семінарів, майстер-класів тощо для слухачів з метою опанування нових методів та прийомів роботи у відповідних сферах діяльності підприємств та організацій.
  • участь у підготовці та проведенні незалежного міжнародного тестування щодо оцінювання рівня володіння діловою англійською мовою за системою ВЕС (Business English Certificate).
  • підготовка фахівців магістратури державної служби за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» ( освітньо-професійна програма «Державна служба»).

  Основні завдання:

  • Забезпечення організації освітнього процесу підготовки та підвищення кваліфікації керівних, педагогічних і науково-педагогічних працівників відповідно до сучасних вимог.
  • Розвиток програм підвищення кваліфікації споживачів освітніх послуг та післядипломної підготовки слухачів відповідно до запитів.
  • Координація, контроль та узагальнення інформації щодо процесу підвищення кваліфікації працівників ХНЕУ ім.С.Кузнеця.
  • Визначає форми, методи і засоби підвищення кваліфікації.
  • Визначення спільно зі структурними підрозділами ХНЕУ ім.С.Кузнеця основних потреб та напрямків підвищення кваліфікації відповідних категорій працівників.
  • Вивчення й аналіз вітчизняного та зарубіжного досвіду з питань організації освітнього процесу у закладах післядипломної освіти та вищих навчальних закладів тощо.

   

  Корисна інформація