ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Рік заснування – 1961

61166, Україна, м. Харків, пр-т Науки 9а,

ХНЕУ ім. С. Кузнеця, Головний корпус, ауд. 420.

Тел. +38 (057) 702-18-31

Сайт: www.it.hneu.edu.ua/

Instagram: @fit.khneu

Facebook: : www.facebook.com/ithneu/

E-mail: it@hneu.net

Декан факультету – кандидат економічних наук, доцент Коц Григорій Павлович.

  


Сфера IT є найбільш динамічним сектором світової економіки. Сучасне життя неможливо уявити без використання IT-технологій. Саме тому попит на фахівців в цій сфері постійно зростає. Отримання IT освіти гарантує кожному випускнику працевлаштування та високий дохід. Факультет інформаційних технологій Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця вже більше 55 років готує найкращих фахівців в галузі IT. Висока якість підготовки фахівців на факультеті інформаційних технологій підтверджується результатами опитувань та незалежними рейтингами https://dou.ua/lenta/articles/ukrainian-universities-2018/

Наші конкурентні переваги:

 • Співробітництво із закордонними університетами та можливість отримання подвійних дипломів (Спільна франко-українська магістерська програма МВА «Бізнес-інформатика», спільна словацько-українська магістерська програма МВА «Бізнес-аналітика та інформаційні системи в підприємництві»).
 • Співпраця з провідними IT-компаніями, які надають додаткові навчальні програми, майстер-класи, можливість працевлаштування випускників факультету: Microsoft (в рамках Microsoft IT Academy), CISCO, EPAM Systems, NIX Solutions, DataArt, SIGMA Ukraine, ERCIS, САЙФЕР, Stella Systems, NEAM International, Business Studio, Globallogic, IT Ukraine та інші.
 • Безперервна підготовка з іноземних мов (з можливістю вивчення другої іноземної мови).
 • У 2018 році відкрито групи, в яких студенти мають можливість навчатися повністю англійською мовою за освітніми програмами “Комп’ютерні науки” та “Інженерія програмного забезпечення”.
 • Високий рівень підготовки фахівців на факультеті економічної інформатики гарантується високим рівнем кваліфікації викладачів, багато з яких є сертифікованими тренерами Microsoft, постійно проходять стажування і підвищення кваліфікації в провідних компаніях та навчальних закладах України та світу, мають сертифікати з англійської мови (Business English Certificate) рівнів B2 та C1.

Основні програми факультету

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

4 роки

Спеціальність 051 «Економіка»

Спеціальність 121 «Інженерія програмного забезпечення»

Спеціальність 122 «Комп’ютерні науки»

Спеціальність 124 «Системний аналіз»

Спеціальність 125 «Кібербезпека»

Спеціальність 126 «Інформаційні системи та технології»

Спеціальність 186 «Видавництво та поліграфія»

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

1,4 роки

Спеціальність 051 «Економіка»

Спеціальність 122 «Комп’ютерні науки»

Спеціальність 125 «Кібербезпека»

Спеціальність 126 «Інформаційні системи та технології»

Спеціальність 186 «Видавництво та поліграфія»

Міжнародні програми, якими керують кафедри факультету:

Спільна франко-українська магістерська програма МВА «Бізнес-інформатика» (кафедра інформаційних систем).

Програма передбачає:

 • підготовку фахівців з високим рівнем знань у галузі інформатики, статистики, управління бізнесом, економіки. Основне завдання програми Бізнес-інформатика – підготовка менеджерів, здатних вирішувати завдання бізнесу, управляти бізнесом за допомогою інформаційних технологій. Діяльність випускників програми пов’язана з підтримкою прийняття рішень, організацією корпоративних систем, реорганізацією та оптимізацією бізнесу.
 • можливість отримати професійний досвід у двох країнах (Україні і Франції) і отримати дипломи двох університетів (Харківського національного економічного університету ім. Семена Кузнеця і Університету ім. Люм’єр Ліон 2);
 • важливою складовою програми є стажування на підприємствах та виконання проектів під керівництвом викладачів з подальшим працевлаштуванням в провідних європейських та світових компаніях.

Спільна словацько-українська магістерська програма «Бізнес-аналітика та інформаційні системи в підприємництві» (кафедра статистики і економічного прогнозування, кафедра інформаційних систем).

Програма передбачає:

 • підготовку фахівців з високим рівнем знань у галузі інформатики, бізнес-аналітики, програмування, аналізу даних. Основне завдання програми Бізнес-аналітика та інформаційні системи в підприємництві – підготовка фахівців у сфері IT, здатних відповідати запитам європейських роботодавців. Діяльність випускників програми пов’язана з програмуванням, аналізом даних, управлінням проектами та бізнес-аналітикою.
 • можливість отримати професійний досвід у двох країнах (Україні і Словаччині) і отримати дипломи двох університетів (Харківського національного економічного університету ім. Семена Кузнеця і Вищої школи економіки та менеджменту в публічному адмініструванні м. Братислава);
 • важливою складовою програми є стажування на підприємствах та виконання проектів під керівництвом викладачів з подальшим працевлаштуванням в провідних європейських та світових компаніях.

 

Кафедри факультету:

 

Координатор ECTS від факультету

Прокопович Світлана Валеріїна – к.е.н., доцент.

Координатори ECTS за напрямами підготовки та спеціальностями факультету.

Інформація – ключ до Вашого успіху. Ми допоможемо підібрати цей ключик до найрозкішніших дверей