• Інформаційно-обчислювальний центр

        61166, м. Харків, пр-т Науки, 9-А,
        ХНЕУ, головний корпус, 3-й поверх, каб. 317.
        Тел. +38 (057) 702-11-88
        E-mail: depcit@hneu.edu.ua
  Паперова цифра — мертва цифра, а цифра в
  електронній формі спроможна народжувати думки та дії.
  Б. Гейтс

  Начальник – Лагутін Максим Ігорович.

  Мета – впровадження автоматизованих комп’ютерних систем у роботу університету.

  Завдання:

  • Забезпе­чення  потреб університету сучасною комп’ютерною та периферійною технікою.
  • Обслуговування та адміністрування обладнання, створення нових інформаційних ресурсів.
  • Розвиток корпоративної інформаційної системи університету.
  • Забезпечення навчального процесу у комп’ютерних лабораторіях ІОЦ.

  Основні напрямки діяльності:

  • Реалізація стратегії розвитку університету у сфері інформаційних технологій.
  • Формування стратегії розвитку комунікаційної системи для забезпечення єдиного інформаційного простору університету.
  • Автоматизація та інформатизація  науково-педагогічної й управлінської діяльності університету і гармонізація їх з міжнародними стандартами.
  • Розширення взаємовідносин із сторонніми організаціями та іншими навчальним закладами в напрямку використання сучасних інформаційних та телекомунікаційних технологій.
  • Контроль над процесом створення, впровадження та використання в університеті інформаційних, автоматизованих та інформаційно-обчислювальних систем та мереж та їх безпеки.
  • Визначення й прогнозування потреб ХНЕУ ім. С.Кузнеця в розвитку корпоративної інформаційної системи.
  • Здійснення контролю за працездатністю  комп’ютерної техніки та локальної мережі університету.
  • Забезпечення навчального процесу у комп’ютерних лабораторіях ІОЦ.
  • Технічне забезпечення мультимедійною технікою навчального процесу та загально університетських заходів
  • Надання послуг хостингу та технічної підтримки сайту університету та сайтів підрозділів.
  • Організація робіт технологічного супроводження процесу формування та ведення у ЄДЕБО обліку даних стосовно діяльності університету.
  • Виконання інших задач з інформатизації.

  В складі ІОЦ 28 комп’ютерних класів. Загалом ІОЦ адмініструє 32 комп’ютерні класи.

   
  Серверна кімната, яка містить сервери, мережеві сховища даних, мережеве обладнання, що забезпечують функціонування усіх електронних інформаційних ресурсів та сервісів університету. Доступ до мережі Інтернет здійснюється по двох каналах 300 Мбіт.