• Історія

  ІСТОРІЯ ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ СЕМЕНА КУЗНЕЦЯ

   

  Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця своєю історією пов’язаний із спеціальними закладами комерційної освіти, що засновувалися у Харкові під час бурхливого економічного піднесення кін. ХІХ – поч. ХХ ст. У цей час місто було центром величезного краю, який мав напівофіційну назву півдня Росії. В економічному сенсі він являв собою новий промисловий регіон, де динамічно розвивалися галузі гірничодобувної та важкої промисловості. У 1888 р. за ініціативою харківського підприємця купця комерції-радника М.В.Орлова було засноване Харківське комерційне училище, яке було відкрите у 1893 р., а у 1896 р. отримало ім’я Імператора Олександра ІІІ.

  Випускна фотографія Харківського комерційного училища Імператора Олександра ІІІ

  Комерційний інститут

  В 1912 р. проф. М.В.Палієнко ініціював нову громадську ініціативу – при училищі були відкриті вечірні Вищі комерційні курси. Засновники курсів на чолі з комерції-радником І.К.Велітченком доклали неординарних зусиль для створення вищого економічного навчального закладу. Викладацький склад та навчальний план курсів відпочатку відповідали високим стандартам. На курсах провадилося навчання спеціалістів у галузях комерції, місцевого господарства, банківської і фінансової справи, і – вперше у Росії – провадилося навчання комерційних спеціалістів для промислових підприємств. Тут проф. П.І.Фоміним була створена перша у Росії спеціалізована науково-дослідна установа – Кабінет економічного вивчення Росії. У 1916 р. Державною думою курсам було надано статус Комерційного інституту. У 1918 – 1920 рр. у ХКІ навчався майбутній Нобелівський лауреат з економіки Саймон Кузнець.

  Закладання будівлі Харківського комерційного інституту, 28 вересня 1914 року.

  У буремні часи

  1920 р. започаткував добу радянських реорганізацій: у 1921 р. ХКІ було перейменовано на інститут народного господарства, і, зрештою, у ході реформи вищої освіти 1930 р. розділено. На базі його факультетів створювалися галузеві вузи із відомчим підпорядкуванням. На базі найбільшого на той час промислового факультету 30 жовтня 1930 р. утворювався Харківський інженерно-економічний інститут. На сьогодні, ця дата офіційно вважається датою заснування ХНЕУ. ХІЕІ готував інженерів-економістів для галузей важкої промисловості радянської України. Інститут відзначився як один з провідних навчальних та науково-дослідних центрів України у галузі економіки промисловості. Вчені інституту брали участь у дослідницьких програмах із розміщення виробничих потужностей галузей важкої промисловості України, впровадження економічно ефективних технологій, використання сучасних математичних методів планування виробництва й організації праці, створення автоматизованих систем управління виробництвом (АСУ).

  Студентський квиток ХІНГ

  «Економічна лабораторія»

  У 1956 – 1960-ті рр. при ХІЕІ діяла очолювана проф. О.Г.Ліберманом науково-дослідна лабораторія з економіки промисловості. Створені за результатами досліджень пропозиції її вчених були покладені в основу концепції Економічної реформи 1965 р.

  З кінця 1980-х рр. інститут розширює спектр напрямків навчання студентів, переходячи до підготовки фахівців з міжнародної економіки, фінансів і банківської справи, управління персоналом та ін. 1994 року інститут отримав статус державного економічного університету.

  У 1990-ті – на поч. 2000-х рр. університет відзначився як лідер економічної освіти України, що часто визначає напрямок її поступу. 21 серпня 2004 р. університету надано статус Національного.

  У 2013 році ХНЕУ було присвоєно ім’я Семена Кузнеця – Наказ № 1425 було підписано Міністром освіти і науки України 14 жовтня 2013 року.

  Обкладинка журналу «Time» з матеріалом про економічну реформу в СРСР

  Ректор ХНЕУ проф. В.С.Пономаренко підписує Велику Хартію Університетів