• Професійні компетентності випускника за спеціальністю «Видавництво та поліграфія»

  • Здатність приймати обґрунтовані рішення щодо створення та ведення бізнесу у видавничо-поліграфічній справі, організовувати та документально оформлювати процеси створення та ведення бізнесу.
  • Здатність приймати обґрунтовані рішення щодо забезпечення економічної ефективності діяльності підприємств видавничо-поліграфічної справи, розробляти бізнес-план поліграфічного підприємства.
  • Здатність здійснювати комп’ютерну підтримку аналізу даних та методів оптимізації при розробці мультимедійних та друкованих видань.
  • Здатність розробляти колірні рішення та формувати гармонійні колірні сполучення для мультимедійної та поліграфічної продукції, здійснювати тонову та колірну корекцію зображень, працювати з системою керування кольором та керувати кольором в процесах комп’ютерного та друкарського кольоровідтворення.
  • Здатність створювати друковані та мультимедійні продукти з використанням тривимірного моделювання.
  • Здатність розробляти алгоритми вирішення завдань стосовно створення мультимедійних та друкованих видань, їх реалізація засобами мов програмування та розробки програмного забезпечення засобами сучасних інформаційних та комп’ютерних технологій.
  • Здатність оцінювати потенційні загрози в видавничо-поліграфічних системах та мультимедійних видавництвах і застосовувати засоби захисту інформації.
  • Здатність застосовувати мережні технології, методи та механізми, які направлені на розподілення обробки інформації в мультимедійних видавництвах та в видавничо-поліграфічних системах.
  • Здатність до застосовування основ художньої композиції та графічного дизайну при розробці електронних та друкованих видань.
  • Здатність до раціонального, грамотного шрифтового оформлення друкованих та електронних видань з урахуванням психології візуального сприйняття інформації та читабельності видання.
  • Здатність проектувати та створювати електронні мультимедійні видання різних видів.
  • Здатність організовувати та виконувати роботу з оформлення, перетворення та обробки мультимедійних даних.
  • Здатність застосовувати графічні редактори для поліпшення якості зображень та підготовки зображень для публікації в Web.
  • Здатність розробляти інтерактивні документи, елементи веб-сайтів та додатки з використанням різних видів анімації.
  • Здатність реалізувати дизайнерський задум Web-видань засобами мов розмітки, CSS і клієнтських скриптів для розміщення в мережі.
  • Здатність обирати засоби та створювати ресурси для мережі Інтернет з використанням серверних технологій.