• Професійні компетентності випускника за спеціальністю «Кібербезпека»

  • Здатність використовувати законодавчу та нормативно-правову бази, а також вимоги відповідних, в тому числі і міжнародних, стандартів та практик щодо здійснення професійної діяльності
  • Здатність здійснювати проектування (розробку) систем, технологій і засобів кібербезпеки
  • Здатність здійснювати протидію несанкціонованому проникненню в ІТ системи і мережі
  • Здатність прогнозувати, виявляти та оцінювати стан інформаційної безпеки об’єктів і систем
  • Здатність відновлювати нормальне функціонування ІТ систем і мереж після здійснення кібернападів, збоїв та відмов
  • Здатність виконувати спеціальні дослідження технічних і програмно-апаратних засобів захисту обробки інформації в ІТС
  • Здатність проводити техніко-економічного аналіз й обґрунтовувати проектні рішення з забезпечення кібербезпеки
  • Здатність формувати комплекс заходів (правил, процедур, практичних прийомів та ін.) для управління інформаційною безпекою
  • Здатність здійснювати управління інцидентами інформаційної та кібербезпеки
  • Здатність здійснювати управління ризиками інформаційної та кібербезпеки
  • Здатність виконувати моніторинг даних та виявлення комп’ютерних зловживань та аномалій
  • Здатність прогнозувати, виявляти та оцінювати можливі загрози інформаційному простору держави та дестабілізуючі чинники
  • Здатність проводити дослідження у практичній професійній діяльності на відповідному рівні