• Професійні компетентності випускника за спеціальністю «Кібербезпека»

  ▪  здатність аналізувати причини та наслідки збоїв або відмов функціонування інформаційних систем, що викликані реалізацією різного класу кіберінцидентів;

  ▪ здатність розробляти, планувати, аналізувати та впроваджувати систему доступу до інформаційних ресурсів, а також систему аудиту і контролю функціонування інформаційно-комунікаційних систем та технологій;

  ▪ здатність розробляти, впроваджувати і супроводжувати системи аудиту та моніторингу якості бізнес/операційних процесів інформаційно-комунікаційних систем та технологій;

  ▪  здатність розробляти й впроваджувати методи і заходи відновлення штатного функціонування інфраструктури організації в цілому;

  ▪  здатність здійснювати процедури управління, контролю та розслідування, надавати рекомендації щодо попередження та аналізу кіберінцидентів;

  ▪  здатність розробляти стратегію та політику інформаційної безпеки та/або кібербезпеки організації.

  • здійснення професійної діяльності в галузі інформаційної безпеки  та/або кібербезпеки ;

  ▪ здатність розробляти, впроваджувати і супроводжувати програмні та програмно-апаратні комплекси засобів інформаційної безпеки та/або кібербезпеки в інформаційно-комунікаційних системах;

  ▪ здатність розробляти й впроваджувати систему менеджменту інформаційної безпеки та/або кібербезпеки організації;

  ▪  здатність до проектування, впровадження, супроводження інформаційних мереж і ресурсів, безпеки інформаційних технологій (в т.ч. хмарних технологій та додатків);

  ▪  здатність розробляти та впроваджувати систему управління інформаційними активами,володіти методами теорії ризик менеджменту та процесних моделей, розробляти моделі загроз й моделі порушника;

  ▪  здатність розробляти та впроваджувати методи і заходи протидії кіберінцидентам;

  ▪  здатність розробляти, впроваджувати, та супроводжувати  бізнес/операційні процеси з використанням методів та засобів криптографічного та технічного захисту інформації на об’єктах інформаційної діяльності.

  ▪ здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації;

  ▪ здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях;

  ▪ вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми за професійним спрямуванням;

  ▪ здатність до роботи в команді;

  ▪ здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі забезпечення інформаційної безпека та/або кібербезпеки.