• Професійні компетентності випускника за спеціальністю «Інженерія програмного забезпечення»

  • Здатність використовувати базові знання фундаментальних розділів математики в обсязі, необхідному для володіння математичним апаратом відповідної галузі знань, здатність використовувати математичні методи в обраній професії
  • Здатність розробляти специфікації вимог користувачів до програмного забезпечення
  • Здатність створення технічної документації до програмного проекту
  • Здатність здійснювати аналіз вимог, розробляти специфікацію програмних вимог, виконувати їхню верифікацію та атестацію
  • Здатність розробляти алгоритми та структури даних для програмних продуктів
  • Здатність проектувати компоненти архітектури програмних систем
  • Володіння основами конструювання програмного забезпечення
  • Володіння основами методів та технологій об’єктно-орієнтованого програмування
  • Здатність приймати участь у проектуванні та реалізації баз даних
  • Здатність застосовувати та створювати компоненти багаторазового використання
  • Здатність виконувати аналіз та синтез цифрових електронних пристроїв
  • Верифікація та валідація програмного забезпечення
  • Базові уявлення про сучасні стандарти та процеси управління якістю програмного забезпечення