• Erasmus+ DocHUB

  Структуризація співпраці щодо аспірантських досліджень, навчання універсальних навичок та академічного письма на регіональному рівні України

  574 064-EPP-1-2016-1-LT-EPPKA2- CBHE-SP DocHub

  Web-site: http://dochub.com.ua/

  https://www.facebook.com/DocHub-1702855843350916/

  Тривалість проекту: 15 жовтня 2016 –  14 жовтня 2019

  Цільова група: аспіранти, науковці, викладачі ВНЗ, адміністрація ВНЗ, Міністерство освіти і науки України

  Координатор: проф. Валентина Дагієне

  Контакти: тел.: +370 698 05448

  e-адреса: valentina.dagiene@mii.vu.lt

  Партнерство:
  • Вільнюський університет, Литва
  • Національний університет «Києво-Могилянська академія», Україна
  • Національний університет «Львівська політехніка», Україна
  • Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, Україна
  • Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, Україна
  • Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського, Україна
  • Міністерство освіти і науки України
  • Університет Люмьер ЛІОН-2, Франція
  • Технологічний інститут Лімерика, Ірландія
  • Університет Тампере, Фінляндія
  • Інститут вищої освіти Національної академії педагогічних наук України
  • Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук України
  • Інститут фізики конденсованих систем Національної академії наук України
  • Інститут соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних наук України
  • Інститут хімії високомолекулярних сполук Національної академії наук України

  Мета та завдання проекту:

  Цей проект має на меті стимулювати подальше реформування і вдосконалення на національному рівні освітньо-наукових навчальних програм третього циклу освіти у відповідності до Болонських реформ через розробку та впровадження законодавчих змін і нормативних документів Міністерства освіти і науки України і відповідних процедур і регламентів підготовки аспірантів на рівні університетів; формування критичної маси дослідників (інтегруючи потенціал дослідницьких інститутів Академії наук України з активними дослідниками та викладачами в університетах) для забезпечення освіти для здобувачів ступеня доктора філософії.

  Впродовж часу проекту співпраця закладів вищої освіти і науки для підготовки здобувачів ступеня доктора філософії має бути інституціоналізована через створення освітніх кластерів наукової освіти в  університетських регіональних центрах підготовки докторів філософії (докторських шкіл / ДокХабів), які становитимуть освітню адміністративну інфраструктуру для якісного викладання, навчання і наукової співпраці в п’яти регіонах України: західний, центральний, східний, південний і південно-східний. Викладання і навчання в кожному ДокХабі буде провадитися як за окремими галузями, так і для розвитку науково-організаційних і комунікативних навичок і компетенцій (зокрема: наукова комунікація і презентація, проектний менеджмент, та ін.)

  Навчальна програма та окремі тренінги будуть викладатися в форматі змішаного навчання, що дозволить впровадити гнучкі формати навчання, дистанційне навчання, збільшить охоплення кожного з регіональних ДокХабів.

  Впровадження відповідних нормативних документів і положень учасниками кластерів, їх погодження в Міністерстві освіти і науки та інших міністерствах, відкриє можливість реальної міжінституційної співпраці: ліцензування та акредитацію спільних освітньо-наукових (PhD) програм, дійсного трансферу кредитів і кредитної мобільності на третьому циклі освіти в Україні, перерахування коштів між закладами вищої освіти і науки.

  Окремі завдання проекту:

  • Створення п’яти міжінституційних дослідницьких тематичних груп (мереж), інтегрованих через спільне наукове керівництво здобувачами ступеня доктора філософії (PhD);
  • Створення п’яти міжінституційних докторських шкіл для провадження і організації наукової освіти;
  • Розробка і пілотне викладання курсів зі спеціальної фахової підготовки і загально-наукових компетенцій для третього (освітньо-наукового) рівня освіти у відповідності зі стандартами і кращими зразками Європейського союзу;
  • Створення інфраструктури для якісного викладання академічного письма англійською мовою і забезпечення знання англійської мови на рівні С1;
  • Вдосконалення і розробка нормативних документів (положення, рекомендації) для Міністерства освіти і науки України, Національного агентства з якості освіти, які уможливлять інтеграцію дослідницького середовища зі значною критичною масою,  академічну мобільність у межах України і співпрацю закладів вищої освіти для наукової освіти.

   Напрями діяльності за проектом:

  • формальне створення докторських шкіл у 5 університетах, які мають стати освітніми кластерами (ДокХабами), що передбачає затвердження Регламенту (Положення), реструктуризацію існуючих відділів аспірантури, які ведуть набір і здійснюють контроль за окремими освітньо-науковими програмами;
  • тренінг для викладачів та ознайомлення з  кращими практиками наукової освіти у навчанні загально-наукових компетенцій, академічного письма англійською мовою і фахової підготовки здобувачів ступеня доктора філософії;
  • розробка і публікація навчальних програм з загально-наукових компетенцій, академічного письма англійською мовою і фахової підготовки учасниками проекту
  • залучення аспірантів різних років у пілотне викладання курсів з загально-наукових компетенцій, академічного письма англійською мовою і фахової підготовки
  • затвердження урядом України розроблених нормативних документів, які дозволять академічну кредитну мобільність і переведення бюджетних коштів між закладами вищої освіти і науки України;
  • популяризація і представлення для інших закладів вищої освіти ДокХабів в якості  регіональних центрів підготовки докторів філософії з загально-наукових компетенцій, академічного письма англійською мовою і фахової підготовки в 5 регіонах;
  • ліцензування і впровадження 5 міжінституційних освітньо-наукових програм з підготовки докторів філософії (із залученням фахівців з Європейського союзу для співкерівництва аспірантами);
  • успішна і продуктивна робота проектної групи, підготовка проміжних і фінальних звітів, схвалених EACEA

  Очікувані результати:

  • Розробити, погодити і впровадити Регламенти наукової освіти (для навчальних закладів) і загальнонаціональні нормативні документи із залученням Міністерства освіти і науки України, Кабінету міністрів України, Національного агентства з якості освіти), які забезпечать функціональну міжінституційну співпрацю для забезпечення підготовки здобувачів ступеня доктора філософії (PhD). Зокрема, нормативні документи, які будуть регулювати обмін коштами між бюджетними інституціями вищої освіти і науки (сплату за курси, співкерівництво аспірантами), визнання кредитів академічної кредитної мобільності (національної та міжнародної); підготувати, погодити і провести ліцензування та акредитацію міжінституційних спільних освітньо-наукових програм (PhD);
  • Створити 5 регіональних ДокХабів, які будуть виконувати функції національних регіональних центрів підготовки докторів філософії; погодити Регламент їхньої діяльності; забезпечити інфраструктуру для відстежування процедур зарахування, контролю успішності аспірантів, процедур якісного наукового керівництва, мобільності, навчальної роботи, дослідницьких результатів і публікацій, запровадити формат змішаного навчання; популяризувати ДокХаби як центрів інтеграції дослідницького середовища зі значною критичною масою дослідників для навчання і дослідницької роботи;
  • Створити 5 міжінституційних дослідницьких тематичних мереж за такими напрямами: політичні науки, освітня політика, фінанси, інформатика, хімія (біохімія), інтегрованих через регулярну співпрацю в семінарах і через спільне наукове керівництво здобувачами ступеня доктора філософії (PhD), із застосуванням засобів дистанційного навчання, відео конференції, тощо. Кожна з дослідницьких мереж має включати наукових керівників і аспірантів з принаймні двох українських університетів, одного дослідницького інституту і дослідників/викладачів з одного європейського партнерського університету;
  • Забезпечити інфраструктуру та систему для викладання академічного письма англійською мовою (з урахуванням галузевої специфіки) у кожному ДокХабі, що передбачає ретельно розроблену і апробовану навчальну програму для змішаного навчання (он-лайн завдання і матеріали, систему управління навчанням, спеціальне устаткування для класів), спеціальну підготовку викладачів і відповідні методики навчання. Ефективність навчальної програми має бути підтверджена зовнішнім тестуванням (Cambridge Advanced English) і пристосована для викладання ширшому колу науковців, зацікавлених підвищити свої навички академічного письма (сприяння міжнародним публікаціям). Курси мають також забезпечувати можливість для аспірантів підвищити свій рівень володіння англійською мовою з рівня B2 до C1, що на сьогодні є відкритою можливістю для мовних шкіл в Україні, і допоможе курсам ДокХабів продовжити свою роботу після завершення проекту.
  • Розробка і пілотне викладання курсів з загальних навичок науковця (науковий менеджмент, наукова презентація, новітні засоби і методи викладання) і спеціальних фахових курсів (три для кожної між інституційної тематичної мережі) у відповідності до стандартів якості Європейського союзу і «Принципів інноваційної наукової освіти».

  Програми курсів

  МЕНЕДЖМЕНТ ДОСЛІДНИЦЬКОГО ПРОЕКТУ

  ЕКОНОМІКА ВИЩОЇ ОСВІТИ

  ЕКОНОМІКА ВИЩОЇ ОСВІТИ Ч.2

  УПРАВЛІННЯ КАР’ЄРОЮ

  АЛГОРИТМІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ

  НЕЙРОМЕРЕЖЕВА ОБРОБКА ІНФОРМАЦІЇ

   

  Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця   http://www.hneu.edu.ua/

  тел.: +38057 702 03 04, факс: +38057 702 07 17

  Відповідальна особа:  Ірина Золотарьова, кандидат економічних наук, професор, радник ректора щодо міжнародних проектів

  Контакти: tel.: +380677596158; +380997218145

  e-адреса: izolotaryova@gmail.com