• Наукові результати, одержані в процесі досліджень з метою навчання аспірантів

  Наукові результати, одержані в процесі досліджень з метою навчання аспірантів,

  що представлені у формі наукових статей та наукових доповідей

  Статті та доповіді:

  • Petrenko, V., & Bezugla, I. (2018). Formation of Transversal Competencies under the Conditions of the Institution of Higher Education. Modern Problems of Enterprise Management: Theory and Practice: International Conference Proceedings, 290–293. Kharkiv: HTMT.
  • Petrenko, V.  (2019) Formation of PhD Students’ Critical Thinking Skills Inter Via Academic English Course. Innovate Pedagogy, 13 (1).
  • Borova, T. A., & Maslova, N. I. (2018). Some Aspects of the Process of Students’ English Learning Managing within E-Learning Technologies Scope. Adaptive Management: Theory and Practice. Series Pedagogics, 5 (9).
  • Borova, T. A. (2018). The HEI Teaching Staff Professional Development Adaptive Management in the Content of Quality Assurance European Values in Higher Education. Adaptive Management: Theory and Practice. Series Pedagogics4 (7).
  • Borova, T. A., & Ved, T. M. (2020). Theoretical Basics of the Concept of Transversal Competences in Postmodern Education. Innovate Pedagogy, 21 (3).
  • Salun Maryna, Zaslavska Kateryna (2017). Review of requirements for publications of results of dissertation research of PhD in different countries. Підготовка докторів філософії (PhD) в умовах реформування вищої освіти: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Запоріжжя, 5-6 жовтня 2017 р.). Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2017. – С. 101 – 104.
  • Salun Maryna, Zaslavska Kateryna (2018). Formation and reinforcing of global competencies for future work. Економічний розвиток і спадщина Семена Кузнеця : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 31 травня – 1 червня). – Харків : ХНЕУ імені Семена Кузнеця, 2018. – С. 294 – 295.
  • Salun Maryna, Zaslavska Kateryna (2019). HE reforms in Ukraine: challenges and possibilities. Information Technologies, Management and Society. The 17th International Scientific Conference “Informational Technologies and Management 2019” (April 25 – 26, 2019). Theses. – ISMA. Riga, 2019. – P. 181.
  • Салун М. М., Заславська К. А. (2020). Стратегія презентації результатів проєктної діяльності Еразмус +. Європейська проектна культура в Україні: стан, проблеми, перспективи: Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (Запоріжжя, 29 – 30 травня 2020 р.) / За ред. О. Гури, В. Меняйло. Запоріжжя: ЗНУ, 2020. – 203 с. – С. 151 – 152.
  • Tetiana Kalashnikova, Maryna Salun, Liudmyla Katan, Tetiana Marenych (2020). Edu-business: prerequisites for commercial quality management in Ukrainian higher education. International Journal for Quality Research. (doi: 10.24874/IJQR14.04-16), 14(4).
  • Борова Т. А. Адаптивне управління професійним розвитком науково-педагогічних працівників у контексті європейських цінностей забезпечення якості вищої освіти. – Харків: Адаптивне управління: Теорія і Практика. – Серія “Педагогіка”, № 4 (7), 2018. – Електронне наукове фахове видання – Режим доступу : [http://am.eor.by/index.php/gallery/126-vipusk-3-2018].
  • Борова Т. А. Розвиток професіоналізму у науково-педагогічних працівників шляхом коучингово-моніторинговою технологією адаптивного управління//Імідж сучасного педагога – № 5(188) – 2019 http://isp.poippo.pl.ua/issue/view/11139/showToc

  Навчальні посібники:

  • Педагогічний консалтинг: навч.посіб. / Т.А.Борова, З.В.Рябова, Г.Ю.Кравченко, О.О.Почуєва. – Луцьк: Терен, 2019. – 324 с.
  • Іноземна мова академічної та професійної комунікації : практикум з англійської мови [Електронний ресурс] : навчальний посібник / уклад. Т. А. Борова, Р. М. Агаджанова, В. О. Петренко – Харків: ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2020. – 109 с.