• Освітні програми ХНЕУ ім. С. Кузнеця 2017

  Освітні програми ХНЕУ ім. С. Кузнеця 2017-2018

  Шифр та назва спеціальності
  Освітній ступінь
  Освітньо-професійна програма
  Навчально-методичне забезпечення
  Інформаційне забезпечення
  011 Науки про освіту
  Магістр
  028 Менеджмент соціокультурної діяльності Магістр + + +
  051 Економіка
  Бакалавр
  +
  051 Економіка
  Магістр
  055 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
  Бакалавр
  +
  056 Міжнародні економічні відносини
  Бакалавр
  061 Журналістика
  Бакалавр
  +
  +
  061 Журналістика
  Магістр
  +
  +
  071 Облік і оподаткування
  Бакалавр
  071 Облік і оподаткування
  Магістр
  072 Фінанси, банківська справа та страхування
  Бакалавр
  072 Фінанси, банківська справа та страхування
  Магістр
  073 Менеджмент
  Бакалавр
  073 Менеджмент
  Магістр
  074 Публічне управління та адміністрування
  Магістр
  +
  075 Маркетинг
  Бакалавр
  075 Маркетинг
  Магістр
  076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
  Бакалавр
  076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
  Магістр
  081 Право Бакалавр + + +
  121 Інженерія програмного забезпечення
  Бакалавр
  +
  +
  122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології
  Бакалавр
  +
  +
  122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології
  Магістр
  +
  +
  186 Видавництво та поліграфія
  Бакалавр
  186 Видавництво та поліграфія
  Магістр
  232 Соціальне забезпечення Магістр + + +
  242 Туризм
  Бакалавр
  +
  242 Туризм
  Магістр
  +
  +