• Для іноземних громадян

  Освітньо-наукові програми (спеціальності), на які можуть вступати іноземні громадяни на підготовку на 3-ому (освітньо-науковому рівні) у ХНЕУ ім. С. Кузнеця:

  Вимоги до вступників

  Форми навчання

  Правила прийому до аспірантури і докторантури Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця в 2021 р.

   Документи, що подаються для вступу в аспірантуру:

  • заява на ім’я ректора;
  • список опублікованих наукових праць і винаходів (за наявності) встановленого зразка, завірений – завідувачем кафедри та науковим керівником (Зразок);
  • копії опублікованих наукових праць (статей у вітчизняних фахових виданнях, у виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз, тез доповідей на наукових всеукраїнських та/або міжнародній конференції) (за наявності), завірені передбачуваним науковим керівником;
  • дипломи переможця (або/та призера) міжнародних та/або всеукраїнських (МОН України) студентських олімпіад, конкурсів з фаху, конкурсів наукових студентських робіт (МОН України) з фаху (за наявності);
  • наукова доповідь (реферат) з обраної наукової спеціальності, за підписом передбачуваного керівника (Зразок);
  • відгук передбачуваного керівника на наукову доповідь (реферат);
  • відгук передбачуваного керівника за результатами співбесіди з вступником;
  • документ (оригінал та його копію) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ;
  • додаток (оригінал та його копію) до документа про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ з інформацією про результати навчання (за наявності);
  • копію паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства;
  • поліс медичного страхування, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України;
  • 4 фотокартки розміром 30 х 40 мм;
  • копію посвідчення закордонного українця (за наявності)

  Прийом документів вступників:

  До відділу аспірантури і докторантури подаються такі документи (графік роботи):

  • заява на ім’я ректора;
  • список опублікованих наукових праць і винаходів (за наявності) встановленого зразка, завірений – завідувачем кафедри та науковим керівником (Зразок);
  • копії опублікованих наукових праць (статей у вітчизняних фахових виданнях, у виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз, тез доповідей на наукових всеукраїнських та/або міжнародній конференції) (за наявності), завірені передбачуваним науковим керівником;
  • дипломи переможця (або/та призера) міжнародних та/або всеукраїнських (МОН України) студентських олімпіад, конкурсів з фаху, конкурсів наукових студентських робіт (МОН України) з фаху (за наявності);
  • наукова доповідь (реферат) з обраної наукової спеціальності, за підписом передбачуваного керівника (Зразок);
  • відгук наукового керівника на реферат;
  • характеристика наукового керівника на наукову доповідь (реферат).

  До деканату факультету підготовки іноземних громадян подаються такі документи (графік роботи):

  • документ (оригінал та його копію) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ;
  • додаток (оригінал та його копію) до документа про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ з інформацією про результати навчання (за наявності);
  • копію паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства;
  • поліс медичного страхування, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України;
  • 4 фотокартки розміром 30 х 40 мм;
  • копію посвідчення закордонного українця (за наявності);

  Визнання іноземних документів про освіту здійснюється відповідно до Порядку визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах ступенів вищої освіти, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України №504 від 05.05.2015 року «Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про освіту». Більше інформації на сайті уповноваженого Міністерством освіти і науки України Державного підприємства «Інформаційно-іміджевий центр».

  Вступні іспити:

  • Іспит з мови навчання (у тестовій формі)
  • Іспит з іноземної мови
  • Іспит зі спеціальності

  Додатковими показниками конкурсного відбору для вступу до аспірантури є середній бал вступника за дипломом магістра (спеціаліста) та його попередніми науково-дослідницькими досягненнями (см. Правила прийому до аспірантури і докторантури ХНЕУ ім. С. Кузнеця у 2021 році).

  Програми вступних випробувань

  Вартість підготовки в аспірантурі

  Одразу після вступу (зарахування)