• Вступ до аспірантури: Вступні іспити

  Вступні іспити

  Вступні випробування до аспірантури ХНЕУ ім. С. Кузнеця здобувачів ступеня доктора філософії складаються з:

  вступного іспиту з іноземної мови* (англійської, німецької, французької в обсязі, який відповідає рівню B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти) у письмовій формі за білетами, складеними предметною комісією згідно програми вступного іспиту з іноземної мови (що оприлюднена на цій сторінці, у кінці);

  Вступник, який підтвердив свій рівень знання, зокрема англійської мови, дійсним сертифікатом тестів TOEFL або International English Language Testing System, або сертифікатом Cambridge English Language Assessment (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи аналогічного рівня); німецької мови – дійсним сертифікатом TestDaF (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи аналогічного рівня); французької мови – дійсним сертифікатом тесту DELF або DALF (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи аналогічного рівня), звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного іспиту з іноземної мови з найвищим балом.

  вступного іспиту зі спеціальності (в обсязі програми рівня вищої освіти магістра з відповідної спеціальності) у письмовій формі за білетами, складеними предметною комісією згідно програми вступного іспиту зі спеціальності (що оприлюднена на цій сторінці, у кінці).

  Додатковими показниками конкурсного відбору для вступу до аспірантури є середній бал вступника за дипломом магістра (спеціаліста) та його попередніми науково-дослідницькими досягненнями (см. Правила прийому до аспірантури і докторантури ХНЕУ ім. С. Кузнеця у 2021 році).

   

  Графік вступних іспитів

  Графік консультатій до вступних іспитів

  ПРОГРАМИ ВСТУПНИХ ІСПИТІВ: ВСТУП 2021 Р.

  ПРОГРАМИ ВСТУПНИХ ІСПИТІВ ПОПЕРЕДНІХ РОКІВ