• Вступ до аспірантури: Вимоги до вступників в аспірантуру

    Вимоги до вступників в аспірантуру

    До підготовки у аспірантурі ХНЕУ ім. С. Кузнеця для здобуття доктора філософії приймаються особи, які здобули ступінь магістра, або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста.