• Вартість підготовки за ступенем доктора філософії

  ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ СЕМЕНА КУЗНЕЦЯ

  проводить прийом на підготовку в аспірантурі

  на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти

  для здобуття ступеня доктора філософії  

  у 2018/19 навчальному році

  Факультет Код Спеціальність Освітньо-наукова програма Форма навчання Вартість грн./рік 2018
  Відділ аспірантури і докторантури 011 Освітні, педагогічні науки Освітні, педагогічні науки очна 44 790
  заочна 39 180
  051 Економіка Економіка очна 44 790
  заочна 39 180
  071 Облік і оподаткування Облік і оподаткування очна 44 790
  заочна 39 180
  072 Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси, банківська справа та страхування очна 44 790
  заочна 39 180
  073 Менеджмент Менеджмент очна 44 790
  заочна 39 180
  075 Маркетинг Маркетинг очна 44 790
  заочна 39 180
  076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Підприємництво, торгівля та біржова діяльність очна 44 790
  заочна 39 180
  122 Комп’ютерні науки Комп’ютерні науки очна 44 790
  заочна 39 180
  242 Туризм Туризм очна 44 790
  заочна 39 180
  281 Публічне управління та адміністрування Публічне управління та адміністрування очна 44 790
  заочна 39 180
  292 Міжнародні економічні відносини Міжнародні економічні відносини очна 44 790
  заочна 39 180