• Вступ до аспірантури: Форми навчання

  Форми навчання

  Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії здійснюється

  • в аспірантурі за очною (денною, вечірньою) або заочною формою навчання;
  • поза аспірантурою (для осіб, які професійно провадять наукову, науково-технічну або науково-педагогічну діяльність за основним місцем роботи у відповідному вищому навчальному закладі (науковій установі).

  Підготовка осіб в аспірантурі здійснюється:

  • за рахунок коштів державного бюджету (за державним замовленням);
  • за рахунок коштів юридичних чи фізичних осіб (на умовах контракту, зокрема за кошти грантів, які отримав вищий навчальний заклад (наукова установа) на проведення наукових досліджень, за якими передбачається підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії або доктора наук).

  Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії за державним замовленням здійснюється виключно в аспірантурі за очною (денною, вечірньою) формою навчання.

  Для врегулювання відносин між аспірантом (ад’юнктом) або докторантом та вищим навчальним закладом (науковою установою) укладається договір.

  Термін підготовки в аспірантурі для здобуття ступеня доктора філософії складає 4 роки та закінчується захистом дисертації у спеціалізованій вченій раді.