• Кафедра менеджменту та бізнесу

  Рік заснування – 2007

  61166, м. Харків, пр. Науки 9а, ХНЕУ ім. С. Кузнеця

  Науково-бібліотечний корпус, 7 поверх, ауд. 703

  Тел. +38 (057) 702-01-46 (2-96)

  Е-mail: kaf_mb_hneu@ukr.net          kafmb2007@gmail.com

  Facebook: www.facebook.com/mba.hneu

  Сайт: www.kmib-hneu.com

  «Ми не готуємо майбутніх топ-менеджерів,

  Ми навчаємо топ-менеджерів»

  Завідуюча кафедрою – професор, доктор економічних наук Лепейко Тетяна Іванівна.

  Кафедра менеджменту та бізнесу готує компетентних фахівців, здатних працювати на посадах керівників різних рівнів та виконувати завдання підготовки й прийняття стратегічних рішень, стратегічного управління, керівництва, тощо.

  На кафедрі працюють 28 викладачів, з яких 4  доктори економічних наук, 5 – професорів, 15 – кандидатів економічних наук, доцентів. Викладачі кафедри є сертифікованими фахівцями з питань проведення тренінгів, мають сертифікати з ділової англійської мови Cambridge BEC, а також мають практичний досвід у сфері управління, бізнес-планування, бізнес-аналітики, маркетингу тощо.

  Кафедрою менеджменту та бізнесу ведеться підготовка вітчизняних та іноземних студентів за спеціалізацією «Бізнес-адміністрування» на освітньому рівні бакалавра та магістра.

  Кафедра менеджменту та бізнесу випускає:

  Бакалаврів за спеціальністю 073 «Менеджмент»:

  • Освітня програма «Бізнес-адміністрування»

  Презентація освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів за освітньою програмою “Бізнес-адміністрування”

  Магістрів за спеціальністю 073 «Менеджмент»:

  • Акредитована Міністерством освіти і науки України магістерська програма «Бізнес-адміністрування»

  Презентація магістерської програми “Бізнес-адміністрування”

  Магістрів за спеціальністю 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності»

  • Магістерська програма спеціальності 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності»

  Методичне забезпечення спеціальності 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності»

  Презентація магістерської програми “Подієвий менеджмент”

  Конкурентні переваги бакалаврських та магістерських програм кафедри менеджменту та бізнесу:

  • практичне спрямування та гнучкість до змін економічного середовища;
  • якісна підготовка кваліфікованих керівників;
  • можливість вивчати дисципліни англійською мовою);
  • можливість стажуватися і вчитися в Польщі, Австрії та Швеції (з отриманням європейських дипломів/сертифікатів бакалавра та магістра);
  • використання новітніх методів навчання.

  Студенти кафедри менеджменту та бізнесу активно приймають участь в творчих, культурних та спортивних заходах та є членами Молодіжної організації Університету. Кожен студент має можливість розкрити свій потенціал та приймати участь у творчих конкурсах та спортивних змаганнях.

  Наші студенти:

  • переможці і призери Міжнародних і Всеукраїнських студентських олімпіад;
  • учасники і переможці Всеукраїнських конкурсів наукових робіт;
  • учасники і призери Міжнародних науково-практичних конференцій;
  • члени та керівники Молодіжної організації університету.

   

  МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ

  Кафедра здійснює активну міжнародну діяльність, підтримуючи міжнародні зв’язки з, Університетом прикладних наук “Верхньої Австрії” (м. Штайєр, Австрія), Університетом Люлео (м. Люлео, Швеція), Університетом менеджменту охорони праці в Катовіце (м. Катовіце, Польща), Університетом Хуманітас (м. Сосновець, Польща), Гданським Фондом Розвитку Менеджменту (Польща) та Університетом Хакуоха (Японія).

   

  Магістерські міжнародні програми

  • Спільна польсько-українська магістерська програма «Два дипломи» 2D, яка реалізується спільно з Університетом Менеджменту Охорони Праці в Катовіце, Польща.

  При успішному завершенні програми студенти отримують 2 дипломи державного зразка:

  • Магістра зі спеціальності «Менеджмент», освітньої програми «Бізнес-адміністрування» ХНЕУ ім. С. Кузнеця,
  • Магістра зі спеціальності «Управління проектами» напряму «Менеджмент» Університету менеджменту охорони праці в Катовіце.

  Зарахування на програму відбувається після вступу до магістратури ХНЕУ ім. С. Кузнеця за спеціальністю «Менеджмент», освітньої програми «Бізнес-адміністрування».

  Інформаційний пакет Спільна польсько-українська магістерська програма «Два дипломи» 2D

  Більш детальна інформація на сайті програми: http://2diploma.blogspot.com

  • Польсько-українська магістерська програма двох дипломів за спеціальністю 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» з Університетом Миколи Коперника в Торуні (м. Торунь, Польща)

  Спільна польсько-українська магістерська програма двох дипломів, яка реалізується спільно з Університетом Миколи Коперника в Торуні, Польща.

  При успішному завершенні програми студенти отримують 2 дипломи державного зразка:

  • Магістра зі спеціальності «Менеджмент соціокультурної діяльності» ХНЕУ ім. С. Кузнеця,
  • Магістра зі спеціальності «Івент менеджмент» Університету Миколи Коперника в Торуні, Польща.

  Зарахування на програму відбувається після вступу до магістратури ХНЕУ ім. С. Кузнеця за спеціальністю «Менеджмент соціокультурної діяльності».

  Інформаційний пакет Польсько-українська магістерська програма двох дипломів за спеціальністю «Менеджмент соціокультурної діяльності»

   

  Бакалаврські міжнародні програми

  • Австро-українська бакалаврська програма обміну студентами та подвійного диплому

  У 2012 році набув чинності договір з Університетом прикладних наук Верхньої Австрії (м. Штайєр, Австрія) про Спільну австро-українську програму подвійного диплому та обміну студентами на рівні бакалаврату.

  Ця програма передбачає підготовку студентів на рівні «бакалавр» за двома напрямами:

  • спеціальність «Менеджмент», освітня програма «Бізнес-адмінінстрування» на базі ХНЕУ ім. С. Кузнеця;
  • спеціальність «Маркетинг і глобальні продажі» на базі Університету прикладних наук Верхньої Австрії.

  Спільна програма реалізується у двох варіантах:

  • Програма обміну студентами, в результаті якої учасники програми отримують диплом бакалавра з «Менеджменту», освітньої програми «Бізнес-адміністрування» ХНЕУ ім. С. Кузнеця та сертифікат за спеціальністю «Маркетинг і глобальні продажі» Університету прикладних наук Верхньої Австрії.
  • Програма двох дипломів, що передбачає отримання її учасниками двох дипломів бакалавра за спеціальністю «Менеджмент», освітньої програми «Бізнес-адміністрування» ХНЕУ ім. С. Кузнеця та за спеціальністю «Маркетинг і глобальні продажі» Університету прикладних наук Верхньої Австрії.

  На програму обміну студентами та двох дипломів на конкурсній основі приймаються студенти, які навчаються на 2-3 курсі бакалаврату за освітньою програмою «Бізнес-адміністрування».

  Інформаційний пакет австро-української бакалаврської програми обміну студентами та двох дипломів

  • Польсько-українська бакалаврська програма WSH

  З 2016 року почала діяти Спільна польсько-українська бакалаврська програма двох дипломів WSH Бакалавр з Менеджменту Університету Хуманітас, м. Сосновець, Польща.

  Випускники програми отримують два дипломи:

  • Бакалавра за спеціальністю «Менеджмент» ХНЕУ ім. С. Кузнеця,
  • Бакалавра за спеціальністю «Управління людськими ресурсами» напряму «Менеджмент» Університету Хуманітас (Польща).

  Зарахування відбувається після успішного завершення 1 курсу і переведення на 2 курс в ХНЕУ ім. С. Кузнеця за спеціальністю «Менеджмент», освітньої програми «Бізнес-адміністрування». За цією програмою розроблено спільний навчальний план, який дозволяє уникнути повторення вивчених дисциплін і за яким на має академічної різниці за дисциплінами, що вивчаються в ХНЕУ ім. С.Кузнеця та Університеті Хуманітас.

  В програмі можуть приймати участь студенти інших напрямів і спеціальностей ХНЕУ ім. С. Кузнеця за умови співпадіння навчальних програм не менш ніж на 60% і ліквідації студентом академічної різниці власним коштом.

  Інформаційний пакет Спільна польсько-українська бакалаврська програма двох дипломів WSH Бакалавр з Менеджменту

  • Польсько-українська бакалаврська програма

  Інформаційний пакет Спільна польсько-українська бакалаврська програма

  Напрямки наукових досліджень

  Викладачами кафедри здійснюються наукові розробки за наступними напрямками:

  • Концептуальні засади управління підприємствами в інформаційній економіці.
  • Методологія та технологія управління сучасними підприємствами: теоретичний та практичний аспекти.
  • Трансформація управлінських технологій в умовах економіки вражень.

   

  Аспірантура та докторантура:

  Кафедра здійснює підготовку докторантів та аспірантів, а з 2016 року кафедрою започатковано програму підготовки PhD.

  Викладачі кафедри займаються підготовкою наукових кадрів вищої кваліфікації.

  Тематика дисертаційних досліджень аспірантів, докторантів і здобувачів пов’язана з наступними напрямами:

  • методологія управління підприємством в інформаційному середовищі;
  • планування розвитку економічної системи держави на засадах партнерства;
  • оцінка та забезпечення економічної безпеки машинобудівного підприємства;
  • управління виробництвом на промислових підприємствах в умовах кризи;
  • крос-культурний менеджмент;
  • управління процесами адаптації промисловим підприємством до конкурентного середовища;
  • управління інноваційними процесами на промислових підприємствах тощо.

  За останні роки було захищено 15 кандидатських та 2 докторських дисертації.

  За останні три роки викладачами кафедри підготовлено та видано 15 навчальних посібників та підручників та 11 наукових монографій.