В Харківському національному економічному університеті імені Семена Кузнеця студентам надається можливість вільного вибору навчальних дисциплін у межах 25% загального обсягу відповідної освітньо-професійної програми. Обрані дисципліни увійдуть до індивідуального навчального плану кожного студента, а результати навчання будуть відображені у додатку до диплому.

Принцип вільного вибору дає змогу кожному студенту вивчати навчальні дисципліни, які відображають індивідуальні вподобання, інтереси та плани на майбутнє працевлаштування.

Реєстрація на вибіркову складову освітньо-професійної програми підготовки відбувається на підставі форми-заяви, що заповнюється та подається до відповідного деканату.

ВИБІРКОВА СКЛАДОВА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНИХ ПРОГРАМ БАКАЛАВРІВ

МАЙНОР

Умовна назва блоку з чотирьох взаємопов’язаних непрофільних навчальних дисциплін освітньо-професійної програми підготовки БАКАЛАВРІВ. Каталог.

Навчальні дисципліни освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів економічних напрямів, напрямів менеджменту та сфери обслуговування:

соціально-психологічне спрямування;

технологічне спрямування;

правове спрямування.

 

Перейти до каталогу

ВІЛЬНИЙ МАЙНОР

Окремі непрофільні навчальні дисципліни освітньо-професійної програми підготовки БАКАЛАВРІВ,
з яких студент самостійно може створити свій власний унікальний МАЙНОР.

Навчальні дисципліни освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів інженерних напрямів:

іноземні мови за проф. спрямуванням;

правове спрямування.

 

Перейти до каталогу

 

ВИБІРКОВА СКЛАДОВА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНИХ ПРОГРАМ МАГІСТРІВ

МАГ-МАЙНОР

Умовна назва варіативних навчальних дисциплін освітньо-професійної програми підготовки МАГІСТРІВ.
Дізнатися детальніше.

ВИБІРКОВА СКЛАДОВА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНИХ ПРОГРАМ БАКАЛАВРІВ та МАГІСТРІВ

ФАКУЛЬТАТИВ з фізичного виховання та спорту