• Вибіркова складова освітньо-професійних програм 2016-2017 н. р.

  ВИБІРКОВА СКЛАДОВА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНИХ ПРОГРАМ

  В Харківському національному економічному університеті імені Семена Кузнеця студентам надається можливість вільного вибору навчальних дисциплін у межах 25% загального обсягу відповідної освітньо-професійної програми. Обрані дисципліни увійдуть до індивідуального навчального плану кожного студента, а результати навчання будуть відображені у додатку до диплому.

  Принцип вільного вибору дає змогу кожному студенту вивчати навчальні дисципліни, які відображають індивідуальні вподобання, інтереси та плани на майбутнє працевлаштування.

  Реєстрація на вибіркову складову освітньо-професійної програми підготовки відбувається на підставі форми-заяви, що заповнюється та подається до відповідного деканату.

           ВИБІРКОВА СКЛАДОВА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНИХ ПРОГРАМ
  БАКАЛАВРІВ
  умовна назва блоку з чотирьох взаємоповязаних непрофільних навчальних дисциплін освітньо-професійної програми підготовки БАКАЛАВРІВ
  або
  окремі непрофільні навчальні дисципліни освітньо-професійної програми підготовки БАКАЛАВРІВ,
  з яких студент самостійно може створити свій власний унікальний МАЙНОР
  НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ ЕКОНОМІЧНИХ НАПРЯМІВ, НАПРЯМІВ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА СФЕРИ ОБСЛУГОВУВАННЯ:
  НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ
  ПРОГРАМИ ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ
  ІНЖЕНЕРНИХ НАПРЯМІВ:
  ВИБІРКОВА СКЛАДОВА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНИХ ПРОГРАМ
  МАГІСТРІВ
  умовна назва варіативних навчальних дисциплін освітньо-професійної програми підготовки МАГІСТРІВ
  ВИБІРКОВА СКЛАДОВА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНИХ ПРОГРАМ
  БАКАЛАВРІВ та МАГІСТРІВ