• Електронні мультімедійні інтерактивні видання

  Золоте правило дидактики (Я. А. Коменський): «Нехай буде золотим правилом для тих, хто навчає: все, що тільки можна, надавати для сприйняття чуттями: видиме – зором, чутне – слухом, запахи – нюхом, доступне смакові – смаком, доступне дотикові – дотиком. Якщо якісь предмети можна сприйняти одразу кількома чуттями, нехай вони зразу ж і відчуваються кількома чуттями».

  Мультимедійність та інтерактивність – це реалізація «золотого правила дидактики» у навчальних виданнях.

  Харківський національний економічний університет імені С. Кузнеця представляє електронні мультимедійні інтерактивні навчальні видання власного видавництва, за якими навчаються студенти нашого університету. Студенти інших навчальних закладів також можуть скористуватися цією навчальною літературою в режимі Online з метою підвищення своїх знань та навичок.

  Для переходу до каталогу електронних мультимедійних інтерактивних видань та далі до  електронних  ресурсів бібліотеки,  де вони знаходяться,  натисніть:  Каталог

  Нижче на прикладі електронного підручника наведена інформація щодо електронних мультимедійних інтерактивних видань ХНЕУ ім. С. Кузнеця.

  М. В. Афанасьєв, О. Б. Плоха

  Економіка підприємства: електронний підручник. /М. В. Афанасьєв, О. Б. Плоха; за ред. В. С. Пономаренка. – Х.: ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014. – 835 Мб

  Міністерство освіти і науки України розглянуло мультимедійне інтерактивне електронне видання “Економіка підприємства”, провело незалежну експертизу та ухвалило його з грифом “Затверджено Міністерством освіти і науки Украіни як підручник для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за освітньо-професійною програмою бакалавра з галузі знань “Економіка та підприємництво”.

  Мультимедійний комплекс з дисципліни “Економіка підприємства”, центральною складовою якого є електронний підручник, був представлений на IV міжнародній виставці “Сучасні заклади освіти — 2013”, за результатами якої отримано Почесний диплом за активну роботу з упровадження педагогічних інновацій у навчально-виховний процес.

  В 2014 році комплекс був представлений на Всеукраінському конкурсі – виставці “Кращий відчизняний товар 2014 року”, де ХНЕУ ім. С. Кузнеця отримав диплом переможця та золоту медаль в номінації “Освіта”.

  В березні 2015 року серія електронних мультимедійних інтерактивних підручників та навчальних посібників, п’ять з яких у 2014 році були ухвалені МОН України з відповідним грифом, була представлена на VI міжнародній виставці “Сучасні заклади освіти – 2015”, за результатами якої отримано Диплом за творчу працю з підвищення якості національної освіти.