• Річний звіт ХНЕУ ім. С. Кузнеця про виконання критеріїв надання та підтвердження статусу національного