• Відділ електронних засобів навчання

        61166, м. Харків, просп. Науки, 9-А,
        ХНЕУ ім. С. Кузнеця, перший корпус,
        3-й поверх, каб. 312; 5-й поверх, каб. 500
        Тел. +38 (057) 702-06-74 (3-25)
        Е-mail: deptelt@hneu.edu.ua
        Керівник – кандидат економічних наук, доцент Яценко Роман Миколайович.
        НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ:
  1. Забезпечення функціонування та розвиток Персональних навчальних систем ХНЕУ ім. С. Кузнеця.
  2. Підготовка та випуск навчальних електронних мультимедійних інтерактивних видань.
  3. Підготовка та забезпечення функціонування навчальних онлайн-курсів.
  4. Підготовка експериментальних електронних засобів навчання у нових технічних форматах.
  5. Впровадження технологій дистанційного та змішаного навчання в навчальний процес ХНЕУ ім. С. Кузнеця.
        ГОЛОВНІ ЗАВДАННЯ:
  • забезпечення функціонування та розвиток технічної і програмної платформи сайту Персональних навчальних систем ХНЕУ ім. С. Кузнеця;
  • ведення реєстру електронних курсів, розміщених на сайті Персональних навчальних систем ХНЕУ ім. С. Кузнеця;
  • впровадження та здійснення сертифікації електронних курсів, розміщених на сайті Персональних навчальних систем ХНЕУ ім. С. Кузнеця;
  • забезпечення проведення он-лайн опитувань професорсько-викладацького складу та студентів ХНЕУ ім. С. Кузнеця з напрямів діяльності Відділу;
  • підготовка та випуск навчальних електронних мультимедійних інтерактивних видань;
  • консультування професорсько-викладацького складу з питань підготовки навчальних електронних мультимедійних інтерактивних видань та електронних засобів навчання, здійснення допомоги авторам з підготовки їх рукописів та проектів;
  • редагування та вихідне тестування проектів електронних мультимедійних інтерактивних видань;
  • ведення та збереження архіву електронних мультимедійних видань та інших електронних засобів навчання;
  • забезпечення функціонування технічної і програмної платформи для створення, управління та надання доступу до онлайн-курсів ХНЕУ ім. С. Кузнеця;
  • формування методичного забезпечення щодо навчання професорсько-викладацького складу зі створення онлайн-курсів;
  • технічна підтримка процесу розробки навчальних онлайн-курсів;
  • розробка методичного забезпечення онлайн-курсів за існуючими та новими навчальними дисциплінами;
  • формування пропозицій та підготовка нормативно-інструктивних документів щодо впровадження технологій дистанційного та змішаного навчання.
        КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ:
  сайт персональних навчальних систем ХНЕУ ім. С. Кузнеця http://www.ikt.hneu.edu.ua
  сайт онлайн опитування харківського національного економічного університету ім. С. Кузнеця http://www.online-opros.hneu.edu.ua/Respondent/ListProfiles
  положення про персональні навчальні системи https://www.site3.hneu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/04/Polozhennya-Pro-personalnu-navchalnu-systemu.pdf
  рекомендації для професорсько-викладацького складу кафедр щодо створення та оформлення електронних курсів на сайті персональних навчальних систем ХНЕУ ім. С. Кузнеця; https://www.site3.hneu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/04/Rekomendatsiyi-shchodo-EK.pdf
  рекомендації для професорсько-викладацького складу кафедр щодо створення та оформлення електронних курсів на сайті персональних навчальних систем ХНЕУ ім. С. Кузнеця https://www.site3.hneu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/04/Rekomendatsiyi-shchodo-EK.pdf
  електронні мультимедійні інтерактивні видання ХНЕУ ім. С. Кузнеця; https://www.site3.hneu.edu.ua/elektronni-multimedijni-interaktivni-vidannya/
  система управління проектами відділу http://elt.hneu.edu.ua.