• Кафедра митної справи

  Рік заснування – 2003

  м. Харків, пр. Науки, 9-А,

  ХНЕУ ім. С. Кузнеця,

  Лекційний корпус, 3 поверх, к. 33

  (057)702 18 36 (3 64)

  Е-mail: kafnalog@hneu.edu.ua 

  Facebook: www.facebook.com/groups/nalogy.hneu/

   “Ми даємо не тільки

  професійні знання,

  Ми навчаємо діяти”

  Завідуюча кафедрою ТИЩЕНКО ВІКТОРІЯ ФЕДОРІВНА, доктор економічних наук, доцент, старший науковий співробітник НДЦ ІПР НАН України, Президент БО “БФ Волонтери: Дорослі-Дітям”.

  Місія кафедри – це виховання сучасної спільноти компетентних фахівців та професіоналів своєї справи – яскравих особистостей, які прагнуть своєю професійною діяльністю втілювати в життя принципи інноваційного зростання, соціальної відповідальності та стратегічного мислення.

  Кафедра митної справи – це 11 викладачів – 2 доктори економічних наук, 1 професор, 7 кандидатів економічних наук, 8 доцентів – всі професіонали та знавці своєї справи, мають досвід наукової та практичної роботи. В складі кафедри практикуючі митні брокери.

  Кафедра митної справи та оподаткування здійснює підготовку студентів та є випускаючою за освітніми програмами:

  • «Митний контроль» (магістратура) та «Митна справа» (бакалаврат) – спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»;
  • «Податковий менеджмент» (магістратура та бакалаврат) – спеціальність 071 «Облік і оподаткування».

  Викладачі кафедри митної справи та оподаткування

  Магістерська програма «Митний контроль» – це програма підготовки компетентних фахівців, здатних до наукової та практичної діяльності в галузі здійснення митних операцій, митного оформлення, застосування митних процедур та митного контролю в правовому полі законодавства України, інших нормативно-правових актів з питань митної справи та міжнародних договорів України.

  Презентація магістерської програми «Митний контроль»

  Бакалаврська програма «Митна справа» спрямована на підготовку та виховання майбутніх фахівців з митної справи – інспекторів митної служби, митних брокерів, менеджерів по роботі з митницею, митних перевізників, фахівців з митного оформлення та фахівців зовнішньоекономічної діяльності. Програма митна справа передбачає всебічне навчання у сфері зовнішньоекономічних зв’язків, митної логістики та митного оподаткування.

  Презентація бакалаврської програми «Митна справа»

  Освітні програми «Митний контроль» та «Митна справа» відкриті у 2018 році вперше у Харкові та є унікальними – започатковані за підтримки професіоналів-практиків митної справи, за згодою Державної фіскальної служби України у Харківській області про підготовку фахівців для митних органів, на потужній навчальній та науково-дослідній базі кафедри з податкового законодавства України.

  Магістерська програма «Податковий менеджмент» – це підготовка та виховання майбутніх фахівців з оподаткування – консультантів з податків і зборів, податкових агентів, державних податкових інспекторів, податкових ревізорів-інспекторів, економістів з податків і зборів, здатних до самовдосконалення та адаптації до зміни динамічної сфери професійної діяльності.

  Презентація магістерської програми «Податковий менеджмент»

  Бакалаврська програма «Податковий менеджмент» спрямована на підготовку та виховання майбутніх фахівців з оподаткування – консультантів з податків і зборів, податкових агентів, державних податкових інспекторів, податкових ревізорів-інспекторів, економістів з податків і зборів. Програма «Податковий менеджмент» передбачає всебічне навчання у сфері обліку і оподаткування.

  Презентація бакалаврської програми «Податковий менеджмент»

  Конкурентні переваги бакалаврських та магістерських освітніх програм кафедри митної справи та оподаткування:

  • практичне спрямування та гнучкість до змін економічного середовища, спрямованість на зміцнення зовнішньоекономічних зв’язків;
  • відповідальність перед майбутніми фахівцями, партнерами та суспільством;
  • якісна підготовка професіоналів митної справи та митного оподаткування (досвідчений професорсько-викладацький склад, лекції професіоналів-практиків);
  • підтримка програм науковою школою кафедри, використання в навчальному процесі останніх наукових досліджень;
  • використання сучасних методів викладання, актуального фахового програмного забезпечення (віртуальна митниця на базі QDPro);
  • можливість пройти стажування та знайти роботу за фахом в період навчання;
  • можливість отримання Кембриджського міжнародного сертифікату на підтвердження рівня володіння діловою англійською мовою на базі університету;
  • доступ до міжнародних програм академічної мобільності студентів (паралельного навчання в вишах інших країн, інших освітніх чи наукових проектах).

  Наукова діяльність кафедри:

  Під керівництвом доктора економічних наук, професора Ю.Б.Іванова на кафедрі діє наукова школа «Наукові засади податкової політики та податкового регулювання». Кафедра тісно співпрацює з Науково-дослідним центром індустріальних проблем розвитку НАН України, іншими закладами НАН України, а також з установами різних рівнів Державної фіскальної служби України, Палатою податкових консультантів.

  Провідні фахівці установ запрошуються до проведення лекційних та практичних занять з дисциплін, що визначають специфіку роботи в митних та податкових органах. Активне наукове співробітництво кафедри з податковими установами дозволяє залучати студентів до участі в дослідженнях та участі в олімпіадах з оподаткування, готувати дипломні роботи з актуальних проблем сучасних знань у галузі економіки, ефективно впроваджувати новітні досягнення науки, сучасні інформаційні технології в навчально-виховний процес. Найбільш обдаровані студенти мають змогу продовжити навчання в аспірантурі університету.

  Аспірантура та докторантура:

  На кафедрі ведеться підготовка докторів філософії та докторів наук за ліцензованими в ХНЕУ ім. Семена Кузнеця спеціальностями: http://www.hneu.edu.ua/Postgraduate_Study

  За останні роки було захищено 15 кандидатських та 2 докторських дисертації.