• Кафедра соціальної економіки

  Рік заснування – 1973

  61166, м. Харків, просп. Науки, 9-а,

  ХНЕУ ім. С. Кузнеця, головний корпус, 2-й поверх, каб. 217

  Тел. +38 (057) 702-12-87

  E-mail: kafesn@hneu.edu.ua

  Сайт: http://www.kafesn.hneu.edu.ua

  Завідуючий кафедрою – професор, доктор економічних наук, Назарова Галина Валентинівна.

  Кафедра соціальної економіки готує фахівців для підприємств усіх форм власності, державних установ, громадських організацій, вищих навчальних закладів і місцевого самоврядування.

  Наша кафедра – випускова кафедра факультету «Економіки і права».

  Кафедра економіки та соціальних наук здійснює підготовку:

  • бакалаврів за освітніми програмами:

  «Управління персоналом та економіка праці» (спеціальність «Економіка» (шифр спеціальності – 051) галузь знань «Соціальні та поведінкові науки» (шифр галузі – 05))

  «Управління соціальною сферою» (спеціальність «Соціальне забезпечення» (шифр спеціальності – 232) галузь знань «Соціальна робота» (шифр галузі – 23))

  • магістрів за освітніми програмами:

  «Управління персоналом та економіка праці» (спеціальність «Економіка» (шифр спеціальності – 051) галузь знань «Соціальні та поведінкові науки» (шифр галузі – 05))

  «Управління соціальними проектами» (спеціальність «Соціальне забезпечення» (шифр спеціальності – 232) галузь знань «Соціальна робота» (шифр галузі – 23)

  Спільна польсько-українська магістерська програма «Human Recourse Management» («Управління людськими ресурсами»)

  У наших випускників за результатами навчання викладачі кафедри формують компетентності фахівця в управлінській, аналітичній, правовій, соціально-психологічній сферах діяльності.

  Наші випускники можуть працювати:

  за освітньою програмою «Управління персоналом та економіка праці»:

  • HR-менеджерами;
  • кадровими аудиторами;
  • рекрутерами;
  • аналітиками в області кадрів;
  • хед-хантерами;
  • менеджерами з навчання та розвитку персоналу;
  • менеджерами з підбору персоналу;
  • консультантами в області управління персоналом;
  • менеджерами з управління організаційною культурою
  • керівниками підприємств та організацій.

  за освітньою програмою «Соціальне забезпечення» в:

  • управлінні соціального захисту населення;
  • управлінні пенсійними фондами;
  • державній службі зайнятості;
  • органах медико-соціальної експертизи;
  • закладах освіти;
  • закладах охорони здоров’я;
  • збройних силах;
  • правоохоронних органах;
  • органах пенітенціарної служби;
  • політичних партіях;
  • бізнес-структурах.

  Кафедра економіки та соціальних наук співпрацює з наступними підприємствами:

  • Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України;
  • ДП “Харківське конструкторське бюро з двигунобудування”;
  • ТзОВ “Аудиторська фірма “Ревізор” ;
  • ТОВ “Капітал-Агро”;
  • ТОВ «М-дізайн»;
  • ПП “Консалтингова фірма “Селена”;
  • ТОВ “Восток-СК”;
  • ПАТ “Коннектор”;
  • ДП “Завод ім. В.А. Малишева”;
  • ТОВ “Фармацевтична компанія “Здоров’я”;
  • ТОВ “ІСМА-ЕКОПРОМ”;
  • ТОВ “ВІКТОРІАН-Україна”;
  • ТОВ “Автомобільна консалтингова компанія”;
  • ПАТ “КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК“ у м. Харкові;
  • відділення НСПП в Харківській області.
  • департамент соціального захисту населення ХОДА;
  • Харківський обласний центр зайнятості.

  Напрямки співробітництва:

  • інтерактивні семінари й тренінги для викладачів і студентів;
  • проходження практики бакалаврами та магістрами;
  • робота в складі Державної екзаменаційної комісії;
  • стажування викладачів;
  • проведення днів кар’єри та ярмарок вакансій;
  • працевлаштування випускників кафедри.

  Напрямки наукових досліджень:

  • формування конкурентних переваг системи управління персоналом промислового підприємства;
  • система безпеки людського розвитку;
  • формування та розвиток економіки праці у 25-річній історії України;
  • перспективи розвитку соціально-трудової сфери в Україні;
  • формування та регулювання соціально-трудових відносин;
  • оцінювання та регулювання організаційної культури підприємств;
  • оцінювання стимулюючих індикаторів трудової діяльності на підприємстві;
  • формування мотивованої системи навчання персоналу на підприємстві;
  • організаційно-економічне забезпечення аудиту персоналу на промислових підприємствах.

  Наші студенти:

  • переможці та учасники Всеукраїнської олімпіади для студентів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації зі спеціалізації «Управління персоналом і економіка праці» ;
  • переможці Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук з групи спеціальностей «Маркетинг, управління персоналом і економіка праці» за напрямом “Управління персоналом і економіка праці”;
  • переможці та учасники Харківського регіонального конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук за економічним напрямом;
  • учасники Регіонального наукового конкурсу молодих вчених “Гендерна політика очима української молоді: слобожанський вимір”;
  • учасники стипендіальної програми «Завтра. UA» Фонду Віктора Пінчука;
  • постійні учасники студентських наукових конференцій, наукових кружків та семінарів;
  • стипендіати за програмами Харківського міського благодійного фонду Юрія Сапронова та Харківського міського голови “Обдарованість”.