• Діяльність Ради молодих учених

  Діяльність Ради молодих учених ХНЕУ ім. С. Кузнеця у 2018 році

  Основні заходи та напрями діяльності Ради молодих учених (РМУ) ХНЕУ ім. С Кузнеця з поширення наукової інформації про конференції, конкурси молодих вчених та інших наукових заходів серед студентів, молодих вчених відбувались у таких напрямах:

  1. проведення та участь у науково-практичних конференцій молодих учених;
  2. інформаційна підтримка молодих учених і студенства.
  3. співробітництво з радами молодих учених.
  4. організаційна підтримка науково-навчальних заходів серед школярів.

                             

  1. Науково-практичні конференції та семінари, міжнародні форуми

  Молоді учені ХНЕУ ім. С. Кузнеця беруть активну участь в обговоренні науково-прикладних проблем і перспектив функціонування, розвитку та управління економікою України. У рамках науково-практичних конференцій, які відповідно до плану конференцій організовано та проведено Радою на базі ХНЕУ ім. С. Кузнеця:

  27 квітня 2018 р. на базі ХНЕУ ім. С. Кузнеця за активної участі РМУ відбулась Всеукраїнська науково-практична конференція докторантів, молодих учених та студентів «Розвиток європейського простору очима молоді: економічні, соціальні та правові аспекти». У роботі конференції взяло участь понад 460 осіб, 110 спікерів, серед яких студенти, аспіранти, педагогічні працівники та молоді учені, які представили 22 вищі навчальні заклади, науково-дослідні центри та організації Києва, Харкова, Полтави, Сум, Одеси, Кропивницького, Білої Церкви. Також до участі залучено молодих учених зі Швеції, Польщі. До розгляду організаційному комітету було подано понад 460 реєстрацій учасників.

  На пленарному і секційних засіданнях було розглянуто й обговорене дуже широке коло теоретичних і прикладних сучасних соціально-економічних та правових аспектів розвитку економік країн Європи та їх взаємозв’язок із нагальними питаннями сучасної молоді.

  Метою конференції стало обговорення науково-прикладних соціальних, економічних та правових проблем функціонування та перспектив розвитку європейських країн.

  Конференція була організована з ініціативи Ради молодих учених ХНЕУ ім. С. Кузнеця та 10 кафедр: економічної кібернетики, державного управління, публічного адміністрування та регіональної економіки, правового регулювання економіки, управління фінансовими послугами, економіки підприємства та менеджменту, бухгалтерського обліку, контролю і аудиту, іноземних мов та перекладу, кафедра соціології та психології управління, фізичного виховання та спорту, соціальних комунікацій, підприємницької діяльності, економіки і маркетингу. Кількість поданих матеріалів за секціями наведено в таблиці 1.

  Таблиця 1

  Підсумки ВНПК молодих учених та студентів «Розвиток європейського простору очима молоді: економічні, соціальні та правові аспекти» ХНЕУ ім. С. Кузнеця 28 квітня 2017 р.

  № секції Назва секції Кафедри Студентів Аспірантів, викладачів Усього учасників Усього тез
  1 Секція 1. Проблеми розвитку фінансового сектору України та управління його суб’єктами управління фінансовими послугами 11 1 12 12
  2 Секція 2. Проблеми та перспективи соціально-економічного розвитку підприємств. економіки підприємства та менеджменту 36 10 46 46
  3 Секція 3. Сучасні проблеми та перспективи розвитку бухгалтерського обліку, оподаткування та консалтингових послуг на європейському просторі. бухгалтерського обліку, контролю і аудиту 81 2 83 78
  4 Секція 4. Проблеми економічного розвитку та закордонного співробітництва в умовах європейської інтеграції. іноземних мов та перекладу 27 1 28 28
  5 Секція 5. Математичне моделювання та прогнозування в управлінні соціально-економічними системами. економічної кібернетики 51 1 51 49
  6 Секція 6. Сучасні проблеми регіональної політики: напрямки її реалізації. державного управління, публічного адміністрування та регіональної економіки 53 24 77 74
  7 Секція 7. Правові аспекти регулювання економіки. правового регулювання економіки 47 2 49 48
  8 Секція 8. Педагогічні аспекти фізичного виховання, проблеми безпечної поведінки студентської молоді в напрямку формування здорового способу життя. фізичного виховання та спорту 45 17 62 53
  9 Секція 9. Пріоритети соціально-економічного розвитку підприємницької діяльності та сучасні технології маркетингу. підприємницької діяльності, маркетинга 32 3 35 35
  10 Секція 10. Соціальні комунікації як інструмент розвитку особистості соціальних комунікацій 17 4 21 19
  Разом 400 65 464 442

  Також членами ради взято активну участь у роботі низки конференцій та міжнародних семінарів:

  1. 31 травня – 1 червня 2018 на базі ХНЕУ ім. С. Кузнеця за активної участі викладачів кафедри та студентів спеціальності «Економічна кібернетика» відбулась щорічна Міжнародна конференція «Економічний розвиток і спадщина Семена Кузнеця». У роботі секції № 3 «Питання освіти та соціального розвитку суспільства» конференції взяло участь понад 73 особи, серед яких педагогічні працівники та молоді учені, які представили 31 вищий навчальний заклад, вітчизняні та іноземні науково-дослідні центри та організації Польщі, Болгарії, Литви, Греції та України (м. Київ, м. Кременчук, м. Харків). Секретар секції – к.е.н., доц. Чаговець Л.О.
  2. 21-22 червня 2018 року взято участь у V Східноєвропейському форумі «Україна 2018: визови та можливості», у якому взяли участь викладачі кафедри економічної кібернетики. Під час форуму викладачі відвідали панельні дискусії та прийняли участь в обговоренні актуальних питань блокчейн технологій і криптовалюти як нових можливостей для бізнесу; питань інвестиційних стратегій для українського бізнесу 2018/2019 рр.
  3. 1-2 червня 2018 р. взято участь у VІІ Міжнародній науково-практичній конференції молодих вчених та студентів «Молодь у світі сучасних технологій», МССТ-2018, «Young people in the world of modern technologies», YPWMT – 2018.
  4. 3 листопада 2018 року члени Ради взяли участь у Міжнародній практичній конференції «Data Science Conference «Octopus AI».
  5. Взято участь 9 – 12 Жовтня, 2018 р. у Міжнародній науково-практичній конференції IEEE ««Problems of Infocommunications. Science and Technology»
  6. Взято участь у ХI Міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми соціально-економічного розвитку підприємств» 26–29 листопада 2018 р. м. Харків

   

  1. Підтримка молодих учених і студенства

  Здійснюється інформаційна підтримка Радою молодих участі учених ХНЕУ ім. С. Кузнеця в таких заходах, як:

  1. II тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціалізації «Економічна кібернетика» та Підсумкова науково-практична конференція II туру Всеукраїнського конкурсу 26-27 квітня 2018 р., (м. Львів);

  Також здобуто відзнаку та отримано грамоту «За глибину наукового аналізу» студентками 1 року ОС магістр спеціальності «Економічна кібернетика» Некрасовою О.І., Дулімовою К.О.;

  1. Відкритий чемпіонат з вирішення бізнес-кейсів Kuznets business challenge від компанії КРЦ «Французький бульвар», фінал якого відбувся 23.02.2018 р. (I місце у кейсі студентів 1 року ОС магістр спеціальності «Економічна кібернетика») у складі команди: Некрасова Ольга, Дулімова Катерина, Морозова Катерина, Чуйков Ілля та співучасті Захаровї Анастасії

   

  1. Cпівробітництво з Радами молодих учених

  Члени Ради є представниками університету у Раді молодих учених при Харківській обласній державній адміністрації, та в рамках організації міжрегіональної та міждисциплінарної співпраці молодих учених проведено такі заходи.

  1. 20 листопада 2018 року в рамках взаємодії з РМУ при Харківській обласній державній адміністрації взято участь у підготовці та проведенні V Міждисциплінарний міжвузівський науковий квест «Пошуки скарбів науки».До складу оргкомітету заходу увійшли члени РМУ та студенти 4 курсу спеціальності «Економічна кіберенетика» у складі команди, Святаш Д., Бондаренко В., Басенко Ю. та Касьяненко Л.
  2. Обмін досвідом з Радами молодих учених ІНЕМ Львівської політехніки, Одеського національного національного економічного університету, та популяризація наукової діяльності серед молоді через науково-аналітичні видання з проблем функціонування і шляхів удосконалення системи освіти і науки України, зокрема у журналах “Наша перспектива”.

  У рамках співпраці з Науковим товариством студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених ІНЕМ Національного університету «Львівська політехніка» взято участь у ІІІ Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції молодих учених «Управління економічними процесами на макро- і мікрорівні: проблеми та перспективи вирішення» (24–25 квітня 2018 р.,  м. Львів) .

   

  1. Організаційна підтримка науково-навчальних заходів серед школярів

  Молоді учені ХНЕУ ім. С. Кузнеця у 2009-2018 роках виступали як співорганізатори разом Департаментом освіти з гуманітарних питань Харківської міської ради та брали участь в роботі журі ІІІ – ХІ Міських турнірах юних економістів для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Шість років поспіль Турнір проводиться на базі ХНЕУ ім. С. Кузнеця. У роботі У роботі ХІ турніру, який відбувся 29 вересня 2018 року, брало участь 12 збірних команд з навчальних закладів міста Харкова та міської мережі, понад 140 осіб, серед яких 60 членів команд та їх керівників. У складі членів журі ІХ Міського турніру взяли участь викладачі ХНЕУ ім. С. Кузнеця.