• Заочна, дистанційна та післядипломна освіта

  Рік заснування – 1956

  61166, м. Харків, пр-т Науки, 9-а,

  ХНЕУ ім. С. Кузнеця, Другий навчальний корпус, 1 поверх ауд.1.

  Тел. +38 (057) 702-18-33

  Тел./факс: +38 (057) 702-04-73

  Сайт: http// www.hneu.edu.ua

  E-mail: dekdist@hneu.edu.ua, hneu.zao@meta.ua,

   

  ТИ НІКОЛИ НЕ БУДЕШ ЗНАТИ ДОСТАТНЬО, ЯКЩО НЕ БУДЕШ ЗНАТИ БІЛЬШЕ НІЖ ДОСТАТНЬО.

  Уільям Блейк

  Координатор заочної, дистанційної та післядипломної освіти  проректор з науково-педагогічної роботи, кандидат економічних наук, проф. Лукашев Сергій Валерійович

   

  ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

  Шифри спеціальностей

  Графіки навчального процесу

  Розклад занять

  Вартість навчання за освітнім ступенем бакалавр

  Вартість навчання за освітнім ступенем магістр

  Післядипломна освіта

  Положення про пеню та строки оплати за навчання

  Наказ про оплату за навчання в ХНЕУ ім. С. Кузнеця студентів заочної форми навчання з урахуванням індексу інфляції за 2017 р.на 2018/2019 н. р.

  Сайт персональних навчальних систем ХНЕУ ім. С. Кузнеця

  Банківські реквізити
  для студентів на оплату за навчання

  ХНЕУ ім. С. Кузнеця

  Адреса:61166, м.Харків, пр. Науки, 9А,

  р/р 31257250101151 для оплати за навчання

  р/р 31254250201151 для оплати за гуртожиток

  в ДКСУ, МФО 820172,

  код ЄДРПОУ 02071211,

  індивідуальний податковий номер 0207120301

  Заочна та дистанційна освіта реалізується за двома ступенями освіти з підготовки бакалаврів та магістрів за наступними спеціальностями (спеціалізаціями)

  Ліцензований обсяг прийому до Харківського національного економічного університету 

  імені Семена Кузнеця за освітнім ступенем бакалавра (заочна форма навчання) у 2018 році

  Спеціальність Спеціалізація

  (освітньо-професійна програма)

  Ліцензований обсяг
  Всього по ХНЕУ ім. С. Кузнеця Заочна
  Код Назва Всього
  051 Економіка Економіка підприємства 765 240
  Управління персоналом та економіка праці
  Міжнародна економіка
  Економічна теорія та економічна політика
  Економічна кібернетика
  Бізнес-статистика і аналітика
  061 Журналістика Реклама і зв’язки з громадськістю 75 10
  Медіа-комунікації
  071 Облік і оподаткування Облік і аудит 475 200
  Фінансово-економічна безпека
  Бізнес-консалтинг
  Оподаткування
  072 Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси і кредит 650 300
  Банківська справа
  Митна справа
  073 Менеджмент Менеджмент організацій і адміністрування 550 200
  Менеджмент інноваційної діяльності
  Міжнародний менеджмент
  Бізнес-адміністрування
  Логістика
  075 Маркетинг Маркетинг 200 75
  076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Підприємництво 150 50
  Міжнародна торгівля
  081 Право Правове регулювання економіки 100 35
  121 Інженерія програмного забезпечення Інженерія програмного забезпечення 100 15
  122 Комп’ютерні науки Комп’ютерні науки 260 60
  124 Системний аналіз Системний аналіз 50 20
  125 Кібербезпека Кібербезпека 75 10
  126 Інформаційні системи та технології Інформаційні системи та технології 100 25
  186 Видавництво та поліграфія Технології електронних мультимедійних видань 150 25
   Комп’ютерні технології та системи видавничо-поліграфічних виробництв
  232 Соціальне забезпечення Управління соціальною сферою 75 25
  242 Туризм Туризм 125 25
  291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії 75 10
  292 Міжнародні економічні відносини Міжнародний бізнес 150 30
  Всього 4125 1355

  Ліцензований обсяг прийому до Харківського національного економічного університету

  імені Семена Кузнеця за освітнім ступенем магістра (заочна форма навчання) у 2018 році

  Спеціальність Спеціалізація

  (освітніьо-професійна програма)

  Ліцензований обсяг
  Код Назва Заочна
  Всього За спеціалізаціями
  011 Освітні, педагогічні науки Педагогіка вищої школи 50 50
  028 Менеджмент соціокультурної діяльності Подієвий менеджмент 20 20
  051 Економіка Економіка підприємства 180 70
  Управління персоналом та економіка праці 70
  Міжнародна економіка 40
  Економічна теорія та економічна політика
  Економічна кібернетика
  Прикладна економіка
  Бізнес-статистика і аналітика
  061 Журналістика Медіа-комунікації 25 25
  071 Облік і оподаткування Облік і аудит 100 70
  Оподаткування 30
  072 Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси і кредит 100 40
  Банківська справа 30
  Митний контроль 30
  073 Менеджмент Менеджмент організацій і адміністрування 50
  Менеджмент інноваційної діяльності
  Міжнародний менеджмент
  Бізнес-адміністрування 40
  Логістика 300 20
  Адміністративний менеджмент 25
  Управління фінансово-економічною безпекою 30
  Управління проектами 10
  Управління навчальним закладом 25
  075 Маркетинг Маркетинг 50 50
  076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Підприємництво 50 50
  122 Комп’ютерні науки Комп’ютерні науки 50 50
  126 Інформаційні системи та технології Інформаційні системи та технології 40 10
  Бізнес-інформатика 30
  186 Видавництво та поліграфія Технології електронних мультимедійних видань 5 5
  Комп’ютерні технології та системи видавничо-поліграфічних виробництв
  232 Соціальне забезпечення Управління соціальними проектами 30 30
  242 Туризм Туризм 40 10
  Міжнародний туризм 30
  281 Публічне управління та адміністрування Публічне адміністрування 175 75
  Державна служба 100
  291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії Міжнародні відносини 35 35
  292 Міжнародні економічні відносини Міжнародний бізнес 35 35
  Всього 1285 1285

  Термін навчання та умови прийому

  Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця пропонує за заочною формою здобути вищу освіту за освітніми ступенями: бакалавр та магістр.

  Базова вища освіта – за освітнім ступенем бакалавр. Термін навчання та умови прийому залежать від освіти абітурієнта:

  • особи, які мають повну загальну середню освіту(після закінчення школи, гімназії, училища), навчаються 5 років, та зараховуються згідно з Умовами прийому до вищих навчальних закладів України, затвердженими Міністерством освіти і науки в поточному році (правила прийому);
  • особи, які мають середню спеціальну освіту(випускники технікумів, які мають диплом молодшого спеціаліста), навчаються 2 або 3 роки, та зараховуються за результатами співбесіди за фахом (правила прийому);

  Повна вища освіта – за освітнім ступенем магістр. Термін навчання – 1 рік 4 місяці.

  Зарахування здійснюється згідно з Умовами прийому до вищих навчальних закладів України, затвердженими Міністерством освіти і науки в поточному році (правила прийому)

  Випускники всіх спеціальностей, незалежно від терміну навчання, отримують диплом державного зразка.

  Приймальна комісія тел. (057)702-18-37


  Навчально-консультаційні пункти відділу «Заочної, дистанційної та післядипломної освіти»:

  м. Херсон, вул. Покришева, 41
  зав. НКП Слюсаренко Людмила Михайлівна
  тел. (0552)37-02-67
  тел. (0552)41-08-12
  моб. 095-195-93-03

  м. Бахмут (Артемівськ), вул. Ковальська, 121
  зав. НКП Колесник Микола Семенович
  тел. (06274)4-75-91
  моб. 050-695-24-83

  м. Маріуполь, пр-т Свободи, 90
  зав. НКП Рибакова Маргарита Григорівна
  тел. (0629)58-12-33
  моб. 050-254-47-86

  м. Кропивницький (Кіровоград), вул. Велика Перспективна, 55

  зав. НКП Шеховцова Белла Вальтеровна

  моб. 050-524-74-20

  м. Кам’янець-Подільский, вул. Соборна, 1
  зав. НКП Скорик Олена Валеріївна
  тел. (03849)2-10-83
  моб.097-269-43-56

  м. Охтирка, вул. Армійська, 1 кабінет 160

  зав.НКП Даніліч Катерина Юріївна
  моб. 050-04-10-016

  м. Енергодар, вул. Лісна, 21
  зав. НКП Савушкіна Уляна Владленівна
  тел. (06139)4-02-62
  моб. 095-111-33-34