• Заочна, дистанційна та післядипломна освіта

  Рік заснування – 1956

  61166, м. Харків, пр-т Науки, 9-а,

  ХНЕУ ім. С. Кузнеця, Другий навчальний корпус, 1 поверх ауд.1.

  Сайт: http// www.hneu.edu.ua

  E-mail: hneu.zao@meta.ua,

   

  ТИ НІКОЛИ НЕ БУДЕШ ЗНАТИ ДОСТАТНЬО, ЯКЩО НЕ БУДЕШ ЗНАТИ БІЛЬШЕ НІЖ ДОСТАТНЬО.

  Уільям Блейк

  Координатор заочної, дистанційної та післядипломної освіти  проректор з науково-педагогічної роботи, кандидат економічних наук, проф. Лукашев Сергій Валерійович

   

  ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

  Шифри спеціальностей

  Пам’ятка для студента 1 курсу!

  Пам’ятка для студентів заочної форми навчання

  Розклад занять

  Вартість навчання за освітнім ступенем бакалавр

  Вартість навчання за освітнім ступенем магістр

  Післядипломна освіта

  Положення про пеню та строки оплати за навчання

  Наказ про оплату за навчання в ХНЕУ ім. С. Кузнеця студентів заочної форми навчання з урахуванням індексу інфляції за 2019 р. на 2020/2021 н. р.

  Сайт персональних навчальних систем ХНЕУ ім. С. Кузнеця

  Банківські реквізити

  для студентів на оплату за навчання ХНЕУ ім.С.Кузнеця

  Адреса: 61166, м.Харків, пр.Науки, 9А

  UA 338201720313261001201001151 для оплати за навчання, або плати пені.

  ОБОВ’ЯЗКОВО!!! Призначення платежу: Оплата за навчання, або оплата пені.

  UA 348201720313231001202001151 для оплати за гуртожиток

  в ДКСУ

  код ЄДРПОУ 02071211

  індивідуальний податковий номер 0207120301

  Заочна та дистанційна освіта реалізується за двома ступенями освіти з підготовки бакалаврів та магістрів за наступними спеціальностями (спеціалізаціями)

  Ліцензований обсяг прийому до Харківського національного економічного університету 

  імені Семена Кузнеця за освітнім ступенем бакалавра (заочна форма навчання) у 2019 році

  Спеціальність Оосвітньо-професійна програма Ліцензований обсяг
  Код Назва
  51

   

  Економіка

   

  Бізнес-статистика і аналітика 240
  Економіка підприємства
  Економічна кібернетика
  Економічна теорія та економічна політика
  Міжнародна економіка
  Управління персоналом та економіка праці
  61 Журналістика Медіа-комунікації 10
  Реклама і зв’язки з громадськістю
  71 Облік і оподаткування Бізнес-консалтинг 150
  Облік і аудит
  Податковий менеджмент
  Фінансово-економічна безпека
  72 Фінанси, банківська справа та страхування Банківська справа 200
  Банківський інжиніринг і консалтинг
  IT-фінанси
  Корпоративні фінанси
  Митна справа
  Ризик-менеджмент та страхування
   Фінанси і кредит
  73 Менеджмент Бізнес-адміністрування 175
  Логістика
  Менеджмент інноваційної діяльності
  Менеджмент організацій і адміністрування
  Міжнародний менеджмент
  75 Маркетинг Маркетинг 50
  Фінансовий маркетинг
  76 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Підприємництво 40
  Міжнародна торгівля
  81 Право Правове регулювання економіки 35
  121 Інженерія програмного забезпечення Інженерія програмного забезпечення 15
  122 Комп’ютерні науки Комп’ютерні науки 60
  124 Системний аналіз Управління складними системами 20
  125 Кібербезпека Кібербезпека 10
  126 Інформаційні системи та технології Інформаційні системи та технології 25
  186 Видавництво та поліграфія Комп’ютерні технології та системи видавничо-поліграфічних виробництв 25
   Технології електронних мультимедійних видань
  232 Соціальне забезпечення Управління соціальною сферою 25
  242 Туризм Туризм 25
  Міжнародний готельно-ресторанний бізнес
  281 Публічне управління та адміністрування Публічне управління 50
  291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії Міжнародні відносини 10
  292 Міжнародні економічні відносини Міжнародний бізнес 30
  Всього 1195

  Ліцензований обсяг прийому до Харківського національного економічного університету

  імені Семена Кузнеця за освітнім ступенем магістра (заочна форма навчання) у 2019 році

  Спеціальність Освітніьо-професійна програма Ліцензований обсяг Ліцензований обсяг
  Код Назва Заочна
  Всього За ОПП
  11 Освітні, педагогічні науки Педагогіка вищої школи 30 15
  Педагогіка та адміністрування освіти 15
  28 Менеджмент соціокультурної діяльності Івент-менеджмент 20 20
  51 Економіка Бізнес-статистика і аналітика 180
  Економіка підприємства 65
  Економіка самоврядування 15
  Економічна кібернетика
  Економічна теорія та економічна політика
  Міжнародна економіка 35
  Прикладна економіка
  Управління персоналом та економіка праці 65
  61 Журналістика Медіа-комунікації 20 20
  71 Облік і оподаткування Облік і аудит 120 100
  Податковий менеджмент 20
  72 Фінанси, банківська справа та страхування Банківська справа 95 15
  IT-фінанси
  Митний контроль 15
  Фінанси і кредит 50
  Фінансова медіація 15
  Фінансовий консалтинг і глобальний банківський бізнес
  73 Менеджмент Адміністративний менеджмент 250 35
  Бізнес-адміністрування 45
  Логістика 15
  Менеджмент інноваційної діяльності
  Менеджмент організацій і адміністрування 75
  Міжнародний ІТ-менеджмент
  Міжнародний менеджмент
  Управління навчальним закладом 35
  Управління проектами 10
  Управління фінансово-економічною безпекою 35
  75 Маркетинг Маркетинг 40 30
  Фінансовий маркетинг 10
  76 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Підприємництво 50 50
  122 Комп’ютерні науки Комп’ютерні науки 50 50
  125 Кібербезпека Кібербезпека
  126 Інформаційні системи та технології Інформаційні системи та технології 40 40
  186 Видавництво та поліграфія Технології електронних мультимедійних видань 5 5
  232 Соціальне забезпечення Управління соціальними проектами 40 40
  242     Туризм Міжнародний туризм 50 30
  Туризм 20
  281 Публічне управління та адміністрування Державна служба 175 75
  Публічне адміністрування 100
  291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії Міжнародні відносини 35 35
  292 Міжнародні економічні відносини Міжнародний бізнес 35 35
  Всього 1235 1235

  Термін навчання та умови прийому

  Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця пропонує за заочною формою здобути вищу освіту за освітніми ступенями: бакалавр та магістр.

  Базова вища освіта – за освітнім ступенем бакалавр. Термін навчання та умови прийому залежать від освіти абітурієнта:

  • особи, які мають повну загальну середню освіту(після закінчення школи, гімназії, училища), навчаються 5 років, та зараховуються згідно з Умовами прийому до вищих навчальних закладів України, затвердженими Міністерством освіти і науки в поточному році (правила прийому);
  • особи, які мають середню спеціальну освіту(випускники технікумів, які мають диплом молодшого спеціаліста), навчаються 2 або 3 роки, та зараховуються за результатами співбесіди за фахом (правила прийому);

  Повна вища освіта – за освітнім ступенем магістр. Термін навчання – 1 рік 4 місяці.

  Зарахування здійснюється згідно з Умовами прийому до вищих навчальних закладів України, затвердженими Міністерством освіти і науки в поточному році (правила прийому)

  Випускники всіх спеціальностей, незалежно від терміну навчання, отримують диплом державного зразка.

  Приймальна комісія тел. (057)702-18-37


  Навчально-консультаційні пункти відділу «Заочної, дистанційної та післядипломної освіти»:

  м. Херсон, вул. Покришева, 41
  зав. НКП Слюсаренко Людмила Михайлівна
  тел. (0552)37-02-67
  тел. (0552)41-08-12
  моб. 095-195-93-03

  м. Бахмут (Артемівськ), вул. Ковальська, 121
  зав. НКП Колесник Микола Семенович
  тел. (06274)4-75-91
  моб. 050-695-24-83

  м. Маріуполь, пр-т Свободи, 90
  зав. НКП Рибакова Маргарита Григорівна
  тел. (0629)58-12-33
  моб. 050-254-47-86

  м. Кам’янець-Подільский, вул. Соборна, 1
  зав.НКП Бойчук Ольга Володимирівна
  тел. (03849)2-10-83
  моб.097-269-43-56

  м. Охтирка, вул. Армійська, 1 кабінет 160

  зав.НКП Весненко Анна Анатоліївна
  тел. 050-765-96-72
  095-011-97-13