• Гронь Олександра Вікторівна

  ПІБ Гронь Олександра Вікторівна  
  Кафедра Міжнародних економічних відносин
  Місцезнаходження кафедри другий корпус, ауд. 35, 36,
  Сайт кафедри http://www.ea.hneu.edu.ua
  Телефон кафедри +38 (057) 702-18-30, 3-71 (внутрішній)
  Вчений ступінь, звання, посада викладача Кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародних економічних відносин
  Коротка інформація про викладача Науково-педагогічний стаж – 20 років.

  Кількість публікацій: 50 наукових та навчально-методичних праць, серед них статті у фахових виданнях України та закордонних виданнях, а також 3 в наукометричних базах Scopus.

  Наукові інтереси: соціальні комунікації, ведення переговорів, міжнародний маркетинг, поведінка споживачів, брендинг, соціальна-відповідальність бізнесу

  Адреса електронної пошти викладача gronsense@gmail.com