• Вартість навчання за освітнім ступенем магістра

  ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ СЕМЕНА КУЗНЕЦЯ

  проводить прийом на навчання за освітнім ступенем магістра у 2021/2022 навчальному році*

  Факультет Код Спеціальність Освітньо-професійна програма Форма навчання Вартість грн./міс* 2020/21 Вартість грн./рік 2020/21
  Міжнародної економіки і підприємництва 051 Економіка Міжнародна економіка денна

  заочна

  2 496

  1 623 

  29950

  19480

  073 Менеджмент Міжнародний ІТ- менеджмент денна 2 496 29950
  Міжнародний менеджмент денна 2 496 29950
  076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Підприємництво, торгівля та біржова діяльність денна

  заочна

  2 496

  1 623

  29950

  19480

  242 Туризм Туризм денна

  заочна

   2 496

  1 623

  29950

  19480

  Фінансів і обліку 071 Облік і оподаткування Облік і аудит денна

  заочна

   2 494

  1 622

  29930

  19460

  072 Фінанси, банківська справа та страхування Банківська справа денна 2 494 29930
  ІТ- фінанси денна 2 494 29930
  Фінанси і кредит денна

  заочна

  2 494

  1 622

  29930

  19460

  Міжнародних відносин і журналістики 011 Освітні, педагогічні науки Педагогіка та адміністрування освіти денна

  заочна

  1 604

  1 043

  19250

  12520

  061 Журналістика Медіа-комунікації денна

  заочна

  2 496

  1 623

  29950

  19480

  073 Менеджмент Управління навчальним закладом денна

  заочна

   2 496

  1 623

  29950

  19480

  Управління фінансово-економічною безпекою денна

  заочна

   2 496

  1 623

  29950

  19480

  291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії Міжнародні відносини денна

  заочна

   2 496

  1 623

  29950

  19480

  292 Міжнародні економічні відносини Міжнародний бізнес денна

  заочна

   2 496

  1 623

  29950

  19480

  Менеджменту і маркетингу 028 Менеджмент соціокультурної діяльності Подієвий менеджмент (КП Подієвий менеджмент (Event Management) денна

  заочна

  2 494

  1 622  

  29930

  19460

  073 Менеджмент Бізнес – адміністрування денна

  заочна

  2 496

  1 623

  29950

  19480

  Логістика денна  2 496 29950
  Менеджмент організацій і адміністрування денна

  заочна

  2 496

  1 623

  29950

  19480

  075 Маркетинг Маркетинг денна

  заочна

   2 496

  1 623

  29950

  19480

  Інформаційних технологій 051 Економіка Економічна кібернетика денна 2 494 29930
  122 Комп’ютерні науки Комп’ютерні науки денна

  заочна

  2 496

  1 623

  29950

  19480

  125 Кібербезпека Кібербезпека денна

  заочна

   2 496

  1 623

  29950

  19480

  126 Інформаційні системи та технології Інформаційні системи та технології денна  2 496 29950
  186 Видавництво та поліграфія Технології електронних мультимедійних видань денна  1 520 18250
  Економіки і права 051 Економіка Бізнес-статистика і аналітика заочна 1 622  19460
  Економіка підприємства денна

  заочна

   2 494

  1 622 

  29930

  19460

  Управління персоналом та економіка праці денна

  заочна

  2 494

  1 622 

  29930

  19460

  232 Соціальне забезпечення Управління соціальними проектами денна  1 604 19250
  281 Публічне управління та адміністрування Публічне адміністрування денна

  заочна

  2 494

  1 622 

  29930

  19460

  Магістратура державної служби 281 Публічне управління та адміністрування Державна служба заочна    

  *Оплата здійснюється згідно договору про надання освітніх послуг  та встановлюється щосеместрово, способом 100% попередньої оплати за наступними строками їх внесення.