• Вартість навчання за освітнім ступенем магістра

  ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ СЕМЕНА КУЗНЕЦЯ

  проводить прийом на навчання за освітнім ступенем магістра у 2022/2023 навчальному році

  Факультет Код Спеціальність Освітньо-професійна програма Форма навчання Вартість грн./рік 2021/22
  Міжнародної економіки і підприємництва 051 Економіка Бізнес-статистика і аналітика заочна 19480
  Міжнародна економіка денна

  заочна

  29950

  19480

  073 Менеджмент Міжнародний ІТ- менеджмент денна 29950
  076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Підприємництво, торгівля та біржова діяльність денна 29950
  241 Готельно-ресторанна справа Готельно-ресторанний бізнес денна 29950
  242 Туризм Туризм денна

  заочна

  29950

  19480

  Фінансів і обліку 071 Облік і оподаткування Облік і аудит денна

  заочна

  29930

  19460

  Оподаткування заочна 19460
  072 Фінанси, банківська справа та страхування Митний контроль денна 29930
  Фінанси і кредит (Банківська справа;

  ІТ-фінанси; Страхування; Фінанси)

  денна

  заочна

  29930

  19460

  Міжнародних відносин і журналістики 011 Освітні, педагогічні науки Педагогіка та адміністрування освіти денна

  заочна

  19250

  12520

  061 Журналістика Медіа-комунікації денна

  заочна

  29950

  19480

  073 Менеджмент Управління навчальним закладом денна 29950
  Управління фінансово-економічною безпекою денна 29950
  291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії Міжнародні відносини денна

  заочна

  29950

  19480

  292 Міжнародні економічні відносини Міжнародний бізнес денна

  заочна

  29950

  19480

  Менеджменту і маркетингу 028 Менеджмент соціокультурної діяльності Подієвий менеджмент (КП Подієвий менеджмент (Event Management) денна

  заочна

  29930

  19460

  073 Менеджмент Бізнес-адміністрування денна

  заочна

  29950

  19480

  Менеджмент (Менеджмент організацій і адміністрування; Менеджмент інноваційної діяльності; Логістика) денна

  заочна

  29950

  19480

  075 Маркетинг Маркетинг денна

  заочна

  29950

  19480

  Інформаційних технологій 051 Економіка Економічна кібернетика денна 29930
  122 Комп’ютерні науки Комп’ютерні науки денна

  заочна

  29950

  19480

  125 Кібербезпека Кібербезпека денна 29950
  126 Інформаційні системи та технології Інформаційні системи та технології денна 29950
  Інформаційні системи та технології (Lion 2) денна 29950
  186 Видавництво та поліграфія Технології електронних мультимедійних видань денна 18250
  Економіки і права 051 Економіка Економіка бізнесу (Економіка підприємства; Економіка та економічна політика; Соціоекономіка та управління персоналом) денна

  заочна

  29930

  19460

  081 Право Право (Бізнес-право) денна  
  232 Соціальне забезпечення Управління соціальними проектами денна

  заочна

  19250

  12520

  281 Публічне управління та адміністрування Публічне адміністрування денна

  заочна

  29930

  19460

  Магістратура державної служби 281 Публічне управління та адміністрування Державна служба заочна тільки бюджет

  *До встановлення вартості навчання на 2022-2023 навчальний рік, вказано вартість за минулий навчальний рік!