• Вартість навчання за освітнім ступенем магістра

  ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ СЕМЕНА КУЗНЕЦЯ

  проводить прийом на навчання за освітнім ступенем магістра у 2020/2021 навчальному році

  Факультет Код Спеціальність Освітньо-професійна програма Форма навчання Вартість грн./рік 2020/2021
  Міжнародної економіки і підприємництва 051 Економіка Міжнародна економіка денна

  заочна

  26571

  11653

  073 Менеджмент Міжнародний ІТ- менеджмент денна 26571
  Міжнародний менеджмент денна 26571
  076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Підприємництво, торгівля та біржова діяльність денна

  заочна

  25572

  9520

  242 Туризм Туризм денна

  заочна

  25572

  11653

  Фінансів і обліку 071 Облік і оподаткування Облік і аудит денна

  заочна

  25572

  8962

  072 Фінанси, банківська справа та страхування Банківська справа денна 25572
  ІТ- фінанси денна 25572
  Фінанси і кредит денна

  заочна

  25572

  8962

  Міжнародних відносин і журналістики 011 Освітні, педагогічні науки Педагогіка та адміністрування освіти денна

  заочна

  14961

  9520

  061 Журналістика Медіа-комунікації денна

  заочна

  26071

  11653

  073 Менеджмент Управління навчальним закладом денна 25572
  Управління фінансово-економічною безпекою денна

  заочна

  25572

  8962

  291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії Міжнародні відносини денна

  заочна

  26571

  11653

  292 Міжнародні економічні відносини Міжнародний бізнес денна

  заочна

  26571

  11653

  Менеджменту і маркетингу 028 Менеджмент соціокультурної діяльності Подієвий менеджмент (КП Подієвий менеджмент (Event Management) денна

  заочна

  26071

  11653

  073 Менеджмент Бізнес – адміністрування денна

  заочна

  25572

  9520

  Логістика денна 25572
  Менеджмент організацій і адміністрування денна

  заочна

  25572

  8962

  075 Маркетинг Маркетинг денна

  заочна

  25572

  8962

  Інформаційних технологій 051 Економіка Економічна кібернетика денна 25572
  122 Комп’ютерні науки Комп’ютерні науки денна

  заочна

  25572

  9520

  125 Кібербезпека Кібербезпека денна

  заочна

  25572

  9520

  126 Інформаційні системи та технології Інформаційні системи та технології денна

  заочна

  25572

  9520

  186 Видавництво та поліграфія Технології електронних мультимедійних видань денна 14961
  Економіки і права 051 Економіка Бізнес-статистика і аналітика заочна 8962
  Економіка підприємства денна

  заочна

  25572

  8962

  Управління персоналом та економіка праці денна

  заочна

  25572

  8962

  232 Соціальне забезпечення Управління соціальними проектами денна 14961
  281 Публічне управління та адміністрування Публічне адміністрування денна

  заочна

  25572

  9520

  Магістратура державної служби 281 Публічне управління та адміністрування Державна служба заочна