• Перелік освітніх програм, за якими здійснюється прийом

  Перелік освітніх програм, за якими здійснюється прийом

  до Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця

  за освітнім ступенем МАГІСТРА у 2021 році

  Спеціальність Освітніьо-професійна програма Наказ МОН про ліцензування Ліцензований обсяг
  Код Назва
  Всього по ХНЕУ ім. С. Кузнеця Денна Заочна
  Всього За ОПП Всього За ОПП
  011 Освітні, педагогічні науки Педагогіка та адміністрування освіти № 33-л від 19.03.21 30 15 15 15 15
  028 Менеджмент соціокультурної діяльності Подієвий менеджмент

  (КП – Подієвий менеджмент (Ivent Management))

  № 33-л від 19.03.21 25 15 15 10 10
  051 Економіка Бізнес-статистика і аналітика № 33-л від 19.03.21 250 170   80 10
  Економіка підприємства 40 25
  Економічна кібернетика 25  
  Міжнародна економіка 65 20
  Управління персоналом та економіка праці 40 25
  061 Журналістика Медіа-комунікації № 33-л від 19.03.21 50 30 30 20 20
  071 Облік і оподаткування Облік і аудит № 33-л від 19.03.21 150 100 100 50 50
  072 Фінанси, банківська справа та страхування Банківська справа № 33-л від 19.03.21 175 125 40 50  
  IT-фінанси 35  
  Фінанси і кредит 50 50
  073 Менеджмент Бізнес-адміністрування № 33-л від 19.03.21 400 280 50 120 45
  Логістика 40  
  Менеджмент організацій і адміністрування 50 30
  Міжнародний ІТ-менеджмент 35  
  Міжнародний менеджмент 35  
  Управління навчальним закладом 30 20
  Управління фінансово-економічною безпекою 40 25
  075 Маркетинг Маркетинг № 33-л від 19.03.21 60 40 40 20 20
  076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Підприємництво, торгівля та біржова діяльність № 33-л від 19.03.21 50 30 30 20 20
  122 Комп’ютерні науки Комп’ютерні науки № 33-л від 19.03.21 90 75 75 15 15
  125 Кібербезпека Кібербезпека № 33-л від 19.03.21 25 15 15 10 10
  126 Інформаційні системи та технології Інформаційні системи та технології № 33-л від 19.03.21 100 70 70 30 30
  186 Видавництво та поліграфія Технології електронних мультимедійних видань № 33-л від 19.03.21 30 30 30    
  232 Соціальне забезпечення Управління соціальними проектами № 33-л від 19.03.21 75 75 75    
  242     Туризм Туризм № 33-л від 19.03.21 65 45 45 20 20
  281 Публічне управління та адміністрування Державна служба № 33-л від 19.03.21 150 40   110 60
  Публічне адміністрування 40 50
  291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії Міжнародні відносини № 33-л від 19.03.21 75 60 60 15 15
  292 Міжнародні економічні відносини Міжнародний бізнес № 33-л від 19.03.21 75 60 60 15 15
  Всього   1875 1275 1275 600 600