• Прохідний бал на бюджет по Україні

  Прохідний бал за широким конкурсом по Україні у 2022 році

  за державним замовленням (денна форма здобуття освіти)

  Спеціальність Освітньо-професійна програма Мінімальний бал рекомендованих за широким конкурсом на загальних підставах
  Код Назва
  022 Дизайн Бізнес-дизайн
  051 Економіка Бізнес-статистика і аналітика 185,7
  Економіка підприємства
  Економіка та економічна політика
  Економічна кібернетика
  Міжнародна економіка
  Соціоекономіка та управління персоналом
  Цифрова економіка
  052 Політологія Національна безпека 194,5
  Політичні комунікації та технології
  053 Психологія Психологія бізнесу 189,4
  061 Журналістика Медіа-комунікації 194,4
  Реклама і зв’язки з громадськістю
  071 Облік і оподаткування Облік і аудит 185,7
  072 Фінанси, банківська справа та страхування Банківська справа 185,7
  ІТ-фінанси
  Митна справа
  Фінанси і кредит
  073 Менеджмент Бізнес-адміністрування 185,7
  Логістика
  Менеджмент інноваційної діяльності
  Менеджмент організацій і адміністрування
  Міжнародний менеджмент
  Міжнародний IT-менеджмент
  Менеджмент креативних індустрій
  075 Маркетинг Маркетинг 185,8
  076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Міжнародна торгівля 185,7
  Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
  081 Право Правове регулювання економіки 192,3
  21 Інженерія програмного забезпечення Інженерія програмного забезпечення 165,4
  22 Комп’ютерні науки Комп’ютерні науки 164,8
  24 Системний аналіз Управління складними системами 164,9
  125 Кібербезпека Кібербезпека 165,0
  126 Інформаційні системи та технології Інформаційні системи та технології 164,9
  186 Видавництво та поліграфія Технології електронних мультимедійних видань 163,2
  232 Соціальне забезпечення Управління соціальною сферою 148,5
  241 Готельно-ресторанна справа Готельно-ресторанний бізнес 185,8
  242 Туризм Туризм 185,8
  281 Публічне управління та адміністрування Публічне управління 185,7
  291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії 194,3
  292 Міжнародні економічні відносини Міжнародний бізнес 194,4