• Прохідний бал на бюджет

  Прохідний бал у 2021-2023 роках

  за державним замовленням (денна форма здобуття освіти)

  Спеціальність Освітньо-професійна програма Рік вступу
  Код Назва 2021 рік 2022 рік 2023 рік
  022 Дизайн Бізнес-дизайн 186,4
  051 Економіка Бізнес-статистика і аналітика 189,4 186,4 177,3
  Економіка підприємства 186,9 186,0 171,8
  Економіка та економічна політика 186,4 184,6 169,6
  Економічна кібернетика 186,5 186,5 183,6
  Міжнародна економіка 186,4 189,9 169,8
  Управління персоналом в бізнесі 192,1 183,3 170,2
  Цифрова економіка 183,1 174,5
  052 Політологія Національна безпека 200,0 196,0
  053 Психологія Психологія бізнесу 187,5 190,7
  061 Журналістика Медіа-комунікації 194,1 192,2
  Реклама і PR 195,5 193,4 190,3
  071 Облік і оподаткування Облік і аудит 186,8 188,3 173,3
  072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок Митна справа 189,3 160,6 169,6
  Фінанси і кредит 193,6 200,0 170,8
  Фінансовий продакт-менеджмент     174,7
  Фінансові послуги та віртуальні активи     172,7
  073 Менеджмент Бізнес-адміністрування 189,3 186,0 186,5
  Логістика 186,3 190,7 174,1
  Менеджмент інноваційної діяльності 186,7 189,5 169,8
  Менеджмент креативних індустрій 190,2 174,4
  Менеджмент організацій і адміністрування 186,5 187,3 175,4
  Міжнародний менеджмент (IT-менеджмент) 186,6 187,0 178,3
  075 Маркетинг Маркетинг 188,7 189,5 178,5
  076 Підприємництво та торгівля Електронна комерція     172,8
  Міжнародна торгівля 187,3 172,7 172,4
  Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 188,3 180,9 190,2
  081 Право Правове регулювання економіки 195,2 177,0 182,5
  121 Інженерія програмного забезпечення Інженерія програмного забезпечення 187,8 171,4 171,2
  122 Комп’ютерні науки Комп’ютерні науки 174,4 149,0 157,3
  124 Системний аналіз Управління складними системами 176,7 194,2 159,3
  125 Кібербезпека та захист інформації Кібербезпека 178,9 173,6 160,4
  126 Інформаційні системи та технології Інформаційні системи та технології 181,8 166,4 159,1
  186 Видавництво та поліграфія Технології електронних мультимедійних видань 176,9 163,6 156,1
  232 Соціальне забезпечення Управління соціальною сферою 174,8 150,6 146,8
  241 Готельно-ресторанна справа Готельно-ресторанний бізнес 186,4 187,3 175,1
  242 Туризм і рекреація Туризм 190,4 171,7 177,2
  281 Публічне управління та адміністрування Публічне управління 190,3 190,7 172,5
  291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії 195,4 194,3 185,3
  292 Міжнародні економічні відносини Міжнародний бізнес 195,8 195,4 180,2